Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Forhadt fireårsregel til forhandling

LOVFORSLAG – Liberal Alliance vil afskaffe fireårsreglen til de medicinstuderendes begejstring. Forslaget kommer samtidig med, at sundhedsministerens arbejdsgruppe lægger sidste hånd på en anbefaling af ændringer i regelsættet, der frarøver sundhedsvæsenet hver femte speciallæge.

Hvis der er nogen, der ved, hvordan studiefremdrift føles, så er det de medicinstuderende. Siden august 2008 har nyuddannede læger ikke haft lov at hvile på laurbærrene. På Medicin følger et fireårigt videreuddannelsesræs nemlig lige i hælene på den seksårige kandidatgrad.

Læs også: Fremdriftsreformen pacer medicinstuderende frem

Den såkaldte fireårsregel betyder, at et hoveduddannelsesforløb til speciallæge skal være påbegyndt senest fire år efter starten af den kliniske basisuddannelse. Den daværende regering (VKO) håbede, at en tidsfrist kunne tvinge de yngre læger til at fylde de upopulære specialer ud.

Men de nyuddannede læger har vist sig mindre villige til at bøje sig for reglerne end forventet.

En femtedel overskrider fireårsfristen

Faktisk er det kun lidt over halvdelen (55 procent) af de nyuddannede læger, der fortsætter i et hoveduddannelsesforløb inden for fireårsfristen. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen fra november 2013.

Fire procent af de nyuddannede læger søgte mindst ét hoveduddannelsesforløb inden for fireårsfristen, men fik det ikke. Yderligere 16 procent søgte slet ikke et hoveduddannelsesforløb inden for fireårsfristen, muligvis fordi de var rejst udenlands eller havde fået job i industrien.

Potentielle læger går tabt

Det er et ’meget alvorligt’ problem, at en femtedel af de nyuddannede læger ikke opnår en speciallægeuddannelse, mener Liberal Alliance, som torsdag den 30. januar fremsatte et forslag i Folketinget om at afskaffe fireårsreglen.

Problemet er, at læger uden speciallægeuddannelse hverken kan arbejde i almen praksis eller få fast job på et sygehus. Lægen er ’reelt tabt for sundhedsvæsenet’, skriver Liberal Alliance i forslaget.

Forslaget falder i god jord hos Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL):

»Som færdig læge er det ærgerligt, at man skal presses ud i specialer, man ikke nødvendigvis har interesse for. Med en seksårig kandidat i medicin kan man nok blive en OK læge inden for alle specialer, men ikke en dygtig læge – det kræver interesse,« siger formand for FADL, Kasper Gasbjerg, der selv er ved at afslutte sin kandidat i medicin på KU.

Fra de studerendes synspunkt ser FADL-formanden reglen som en stressfaktor, der tvinger medicinstuderende ud i et karriereræs, hvor et CV overpyntet med studenterforskning, vikariater og humanitært arbejde er eneste vej til drømmespecialet.

»Vores holdning og politik er, at fireårsreglen skal afskaffes. Jeg tror desværre ikke, det er realistisk, men jeg har da en forhåbning,« tilføjer Kasper Gasbjerg.

Arbejdsgruppe er allerede i sving

Dansk Folkeparti foreslog allerede i maj 2013 på en forespørgselsdebat på Christiansborg at suspendere fireårsreglen, indtil reglen var blevet revideret og en bedre løsning fundet. Liberal Alliance og De Konservative støttede forslaget, som dog i sidste ende blev nedstemt til fordel for Regeringens forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle kaste et kritisk blik på den lægelige videreuddannelse.

Gruppen blev nedsat i sommeren 2013 med repræsentanter fra Lægeforeningen, Yngre Læger, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og videreuddannelsesregionerne, med sundhedsministeren som formand og med en vision om at have anbefalinger klar primo 2014.

Venstre har af den grund været kritiske over for Liberal Alliances forslag:

»Der er allerede gang i et udvalg, der kigger på reglen, og i slutningen af januar kommer dets anbefalinger. Derfor bliver Liberal Alliance i al deres godhed formentlig overhalet indenom af virkeligheden, og det ændrer ikke ved Venstres holdning, som er, at vi er klar til at ændre på reglen,« sagde Sophie Løhde, sundhedsordfører for Venstre, til Dagens Medicin i december 2013, da Liberal Alliance luftede idéen om et lovforslag.

Ændring af regler er en længere proces

Arbejdsgruppens anbefalinger lader dog vente på sig. Primo 2014 skal nu forstås som marts, oplyser Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Arbejdsgruppens deltagere har givetvis heller ikke haft nemt ved at blive enige om et udspil. Et notat fra 17. december 2013, der gør status på gruppens arbejde, røber, at ’der er forskellige vurderinger i arbejdsgruppen af fireårsreglens effekter’ – på trods af de konkrete tal fra Sundhedsstyrelsen, gruppen baserer sit arbejde på.

Når arbejdsgruppens anbefalinger er offentliggjort, skal Folketinget vedtage, om og hvordan fireårsreglen skal justeres. Men inden da skal den nye sundhedsminister, Nick Hækkerup, have tid til at sætte sig ind i sagen.

Måske har Liberal Alliance alligevel ingen grund til at bekymre sig om overhalinger indenom.

Sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste