Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Forskere ejer ikke studerendes arbejde: Ny vejledning om studerende i forskning

Forskning — Der bliver lavet for mange uklare aftaler, når studerende bidrager til forskningsprojekter. Derfor har praksisudvalget udgivet en vejledende tjekliste, der skal tydeliggøre deres rettigheder.

Flere studerende skal inddrages i forskningen, lyder det i Københavns Universitets officielle strategi.

Men der kan hurtigt opstå problemer i mødet mellem forsker og studerende. Alt for ofte bliver der nemlig ikke lavet en klar aftale om sidstnævntes rettigheder, når de bliver tilknyttet et projekt, fortæller professor i bioetik og næstformand for praksisudvalget på Københavns Universitet, Peter Sandøe. Og det er ikke i orden, siger han:

»Man skal være ordentlig ved de studerende. Man skal lade være med at udnytte sin magtposition til at få studerende til at levere arbejde for én uden at få noget til gengæld.«

Derfor har Peter Sandøe og hans kolleger i udvalget, hvis formål er at fremme ansvarlig forskningspraksis, netop udgivet en vejledende tjekliste over spørgsmål, der skal afklares, inden samarbejdet går i gang.

Studerende ejer deres eget arbejde

Og dem er der er mange af. Skal den studerende for eksempel lønnes for deres arbejde? Eller have merit? Og – måske vigtigst af alt – kommer de til at stå som en af medforfatterne på eventuelle publikationer, der udspringer af projektet?

»En måde, det kan gå galt, er, når en studerende, der bliver tilknyttet et forskningsprojekt med en forventning om, at vedkommende skal være medforfatter, ikke bliver det« fortæller Peter Sandøe om hans oplevelser i praksisudvalget. »Vi vil gerne have vores kolleger til at indse, at de studerende i udgangspunktet ejer resultaterne af deres eget arbejde med for eksempel et specialeprojekt.«

Det er det nemlig ikke alle, der mener, de gør, siger Peter Sandøe:

»Jeg har nogle kolleger, der i ramme alvor mener, de ejer deres studerendes data. Men det har jeg aldrig ment. De studerende har efter min mening rettighederne til det, de selv har lavet.«

Forskere skal ikke udnytte deres magtposition

I sidste ende afhænger svaret på spørgsmålet om medforfatterskab af, hvilken aftale der er blevet lavet mellem forsker og studerende, inden samarbejdet går i gang.

Det samme gælder løn og merit. Den studerende skal ikke nødvendigvis have nogen af delene for sin deltagelse i et forskningsprojekt, men i de fleste tilfælde er det nok rimeligt, at vedkommende får enten det ene eller det andet, fortæller Peter Sandøe.

Under alle omstændighederne skal forskeren gøre den studerende klar over deres rettigheder og pligter. Det gælder også, hvis der for eksempel er tale om eventuelle immaterielle rettigheder eller tavshedspligt i forbindelse med projektet.

For Peter Sandøe handler de nye retningslinjer fra praksisudvalget også om at signalere, at forskere skal være deres ansvar bevidst, når de inddrager studerende i deres arbejde.

»Man skal være ordentlig ved de studerende. Man skal lade være med at udnytte sin magtposition til at få studerende til at levere arbejde for én uden at få noget til gengæld,« siger Peter Sandøe. »De studerende skal fra starten af vide, hvad de får ud af at deltage i et forskningsprojekt.«

Du kan læse vejledningen til studerendes inddragelse i forskningsprojekter her.

Seneste