Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Forskere skal kæmpe om nye forskningskroner

Københavns Universitet (KU) kan se frem til en forsinket julegave i form af flere penge til forskning, men der er usikkerhed om det præcise beløb og fordelingen af pengene. Der bliver kamp om en stor del af midlerne

Forskerne kan glæde sig til at der bliver afsat flere penge til deres arbejde, men de kan godt begynde at hvæsse kløerne hvis de vil have fat i en luns af byttet.

Partierne bag velfærdsforliget var i gavehumør da de i forbindelse med finanslovsforhandlingerne fordelte 8,5 milliarder kroner til forskning fra Globaliseringspuljen i årene frem til 2012. De resterende 12,5 milliarder kroner skal man forhandle om senere.

Kun omkring halvdelen af pengene bliver givet til universiteterne som basismidler som de selv kan bestemme over mens der bliver konkurrence om resten.

»Vi har grund til at være tilfredse. Der er tale om en væsentlig vækst hvis de resterende midler altså bliver realiseret, men der er stadig langt op til USA og Japan. Vi er ikke bange for konkurrence hvis kriteriet er kvaliteten i forskningen,« siger rektor Ralf Hemmingsen.

Ifølge økonomichef Lars Øbing er der stor usikkerhed om hvor stort et beløb der ender på Københavns Universitet. Indtil videre står det klart at KU er sikret mellem 50 og 60 millioner kroner ekstra næste år i form af flere ordinære basismidler. Det svarer til 60-100 nye stillinger.

KU får cirka 150 millioner kroner ekstra i både 2008 og 2009. Derudover er der afsat 240 millioner kroner i 2008 og 2009 som frie midler til universiteterne, men ministeriet arbejder fortsat på en fordelingsmodel.

Den endelige fordeling internt på KU skal både diskuteres i den daglige ledelse og i bestyrelsen, men ifølge udkastet til Strategi for Københavns Universitet 2012 som blev udsendt til høring blandt studerende og ansatte i sidste uge, er det målsætningen at ti procent af de ordinære forskningsmidler skal udsættes for intern konkurrence efter internationale kriterier og bedømmelse i løbet af 2007-8.

Kan planlægge
Videnskabsminister Helge Sander (V) ville have konkurrence om en så stor del af globaliseringskronerne som muligt, men det lykkedes oppositionspartierne, De Radikale, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti der var med i velfærdsforliget, at presse regeringen til at give en del af pengene til universiteterne som basismidler.

Blandt andet Rektorkollegiet og Akademikernes Centralorganisation har derfor udtrykt stor tilfredshed med forliget fordi det giver universiteterne større handlefrihed.

Helge Sander var alligevel også tilfreds med aftalen da han præsenterede resultatet af de natlige forhandlinger på et pressemøde mens kopimaskinen med aftaleteksten arbejdede på højtryk.

»Det væsentligste i forligskredsen har været at komme i gang, så universiteterne ved hvad de har at gøre godt med og kan lave nogle længerevarende strategiske satsninger.

Vi har under forhandlingerne opdaget at man ikke kan skelne helt så skarpt mellem basis- og konkurrencemidler. Det væsentligste er at den nye viden kommer ud hvor den gør gavn,« sagde videnskabsministeren.

Han understregede samtidigt at forligspartierne skal mødes senere og forhandle om fordelingen af de resterende midler i Globaliseringspuljen for årene 2009 til 2012 så flere forskningsmidler kan ende med at blive fordelt i konkurrence.

Forudseende plan
Udkastet til KU´s nye strategiplan lægger op til øget konkurrence, samarbejde med erhvervslivet, service til forskerne i forbindelse med udformningen af ansøgninger om eksterne midler, kvalitetssikring og internationalisering, så Ralf Hemmingsen mener at KU er klar til konkurrencen, og at ledelsen nu har fået et grundlag at planlægge ud fra.

»Forliget spiller godt sammen med vores strategiplan. De politiske signaler har været tydelige, så vi har været på forkant og forberedt os,« siger rektor Ralf Hemmingsen.

Under strategisk forskning er der blandt andet afsat 115 millioner kroner i 2007 stigende til 138 millioner i 2009 til forskning i fødevarer, sundhed og miljø og omkring 20 millioner til nano-, bio- og IKT-teknologi samt 16 millioner til kulturforståelse.

Med den nye satsning på Health and Life Sciences efter fusionen er det oplagt at KU vil satse på at konkurrere om at hente forskningskroner inden for netop de områder.

Aftalepartierne er enige om bl.a. at afsætte midler til følgende:

• Flere basismidler der bl.a. skal sikre at universiteterne kan planlægge for fremtiden, sikre den forskningsbaserede undervisning og medfinansiere øget deltagelse i internationale forskningsprogrammer.

• Ansættelse af flere ph.d.-studerende og forskere for at løfte den massive forskningssatsning der skal finde sted i de kommende år.

• Betydelig støtte til universiteternes investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg ved etablering af en infrastrukturpulje i 2007-2009.

• En styrket strategisk forskningsindsats der ruster Danmark bedre til at løse væsentlige samfundsmæssige problemer og understøtter erhvervsmæssige styrkepositioner. Midlerne skal gå til strategiske områder som bl.a. miljøeffektiv energi, produktion af bioethanol, sundhedsforskning i nye individbaserede behandlings- og undersøgelsesformer samt forskning i nye og sunde fødevarer.

• Øgede investeringer til samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner for at sikre at forskningsresultater hurtigere spredes til erhvervsliv og samfund. o

Seneste