Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Forskerne skovler penge ind igen

BUDGET 2014 - Pengene fra offentlige og private bidragsydere strømmer igen ned i KU's kasse efter en nedgang i antallet af nye forskningsprojekter i 2013. 100 millioner kroner mere end budgetteret har forskerne skaffet hjem i årets første tre måneder. Universitetsdirektøren giver skifte til nyt it-system skylden for nedgangen i '13.

Den ellers faste strøm af penge til nye forskningsprojekter begyndte sidste år at løbe langsommere.

Tilsagnet om nye bevillinger faldt med 545 millioner kroner fra 2012 til 2013 og antallet af nye forskningsprojekter fra cirka 1.600 til 1.300. (Se artiklens vedhæftede pdf side 9).

En helt ny situation, da de såkaldte eksterne midler ellers er steget gennem en lang årrække.

Tilbagegangen vendt

Situationen er nu normaliseret, viser tallene for de første tre måneder af 2014.

I årets første kvartal gav bevillingsgiverne tilsagn om cirka 838 millioner kroner til nye forskningsprojekter mod cirka 588 millioner kroner i første af kvartal af 2013. En stigning på cirka 43 procent. (Se pdf side 8).

Pengene til et forskningsprojekt gives over en årrække, så KU forventer 100 millioner kroner flere eksterne midler i 2014, end man havde budgetteret med ved årets start.

Ikke småpenge

Det var ellers ikke småpenge, som KU risikerede at komme til at mangle i kassen.

Universitetet får årligt cirka 2,7 milliarder kroner fra eksterne bevillingsgivere, eksempelvis fra offentlige forskningsråd, private fonde, virksomheder eller EU.

Budgettet er samlet på cirka 8,2 milliarder kroner.

Navision årsagen

Jørgen Honoré, universitetsdirektør på KU, har hele tiden ventet, at tilbagegangen i 2013 ville blive midlertidig.

Den væsentligste forklaring på faldet er, at universitetet tog det nye økonomisystem Navision i brug i januar 2014.

Udsigten til at skulle overgå til et nyt it-system betød nemlig, at forskerne var tilbageholdende med at oprette nye projekter i det gamle system.

Andre grunde er omlægningen af EU’s forskningsprogrammer og forskellige ændringer i de danske forskningsråd.

Mindre underskud

Samlet forventer KU en stigning i indtægterne på 250 millioner kroner i 2014 i forhold til det oprindelige budget, men ifølge prognoserne ender året alligevel med et underskud på 150 millioner.

Det er dog en forbedring på 50 millioner kroner i forhold til det minus på 200 millioner kroner, som ledelsen havde budgetteret med.

Årsagen til underskuddet er, at universitetet vil ansætte 300 nye topforskere (af KU-ledelsen defineret som ‘modne, stærke forskere, der med det samme kan løfte undervisningen og forskningen, vejlede flere ph.d.-studerende bedre og hjemtage midler fra forskningsråd og fonde’).

Ansættelse af nye forskere lader vente på sig

Ansættelserne har taget længere tid end ventet, men KU forventer nu, at lønnen til forskere stiger med 100 millioner kroner i 2014.

clba@adm.ku.dk

Seneste