Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Forskertalenter til inspirationsdag med nobelprismodtager

INSPIRATION - Nobelpristager og kemiker Roger Kornberg gæstede Den Sorte Diamant til forelæsning og rundbordsdiskussion med KU-studerende og forskertalenter.

Ordet var frit, da Københavns Universitet sammen med DTU onsdag den 9. april inviterede til rundbordsdiskussion mellem nobelprismodtageren Roger Kornberg og en række af Danmarks unge lovende forskningstalenter.

Arrangementet var en del af ’Nobel Prize Inspiration Initiative’, som først og fremmest har til formål at inspirere unge forskere og studerende med forskerdrømme.

»Tanken er, at de erfaringer, nobelpristagerne har gjort sig, og at den viden, de har, skal komme ud til så mange som muligt og altså helst også til nogle unge mennesker, som har en forskerkarriere foran sig,« siger Barbara Bertelsen, ‘medical advisor’ fra firmaet AstraZeneca, en biofarmaceutisk virksomhed, der samarbejder med Nobel om Nobel Prize Inspiration Initiative.

Barbara sagde til Uniavisen, at initiativet sender nobelprismodtagere ud i hele verden for at mindske afstanden mellem prismodtagerne og de unge forskere.

Roger Kornbergs forskningsfelt er relevant for en bred forskerpalet, så fra både Panum, Kemi, Biologi og BRIC strømmede inviterede studerende og forskere.

Hårdere for unge forskere

Tidligere på dagen gav Roger Kornberg en åben forelæsning i Den Sorte Diamants Dronningesal, og den havde rejst nogle spørgsmål, der måtte af vejen, inden den efterfølgende rundbordsdiskussion kunne tage fart.

Da de var besvaret, kunne samtalen tage sin drejning til det, som hele initiativet handler om: Hvad har disse unge forskere in spe at se frem til?

Fra dagens snak i mødelokale Blixen at dømme, er der ingen snorlige vej til en karriere som frontforsker. Roger Kornberg lagde ikke skjul på, at tiden var en anden, da han tog hul på sin forskerkarriere. Timer er afgørende, og det vilkår deler forskerne på tværs af tiden. Vil man forske med succes, skal man lægge mange lange timer som indsats.

Men kommende forskerspirer har det simpelthen væsentligt sværere, end han havde, mener han. I dag er kravene højere og pengene færre.

»Jeg kunne opremse en alenlang liste over alle mine frustrationer. Men jeg er nødt til at fokusere på at nyde de ting, jeg faktisk er lykkedes med,« svarer Roger Kornberg, da en ph.d.-studerende spørger til hans erfaringer.

Man skal, ifølge nobelpristageren, forstå at sætte pris på de små succeser i stedet for at fokusere på alle de gange forskningen – og mange timers arbejde – er slået fejl.

»Bliv ved med at sende jeres arbejde ud i verden,« lød rådet fra den aldrende topforsker.

Inspireret ph.d.-studerende

Vi mødte Anne Laugesen, en yngre ph.d.-studerende fra BRIC, der både deltog i forelæsningen og eftermiddagens rundbordsdiskussion:

»Jeg kan godt lide tanken om, at man som forsker hele tiden øger viden, både sin egen og forhåbentlig også andres. Roger sagde at den drivende kraft ikke er pengene eller priserne, men nysgerrigheden.«

Anne Laugesen er begejstret for dagens event:

»Det er inspirerende at høre en dygtig forsker til en talk. Også når det, som det handlede om i dag, ikke er direkte relateret til mit eget forskningsområde.«

Det er især overvejelserne om karrieren som forsker, der fylder for Anne Laugesen.

Så hvorfor forske?

For det er en hård levevej, og forskerstuderende skal gøre op med deres forventninger til, hvad livet skal byde på uden for arbejdstiden, mener Anne Laugesen:

»Der er rigtigt mange tunge timer og meget tid, hvor man ikke kommer videre, laver gentagelser og løber panden mod en mur samtidig med, at der skal søges penge.«

Derfor har Roger Kornberg en vigtig pointe, synes hun:

»Ja, der er rigtig mange nedture i løbet af karrieren, men forhåbentlig opvejer succeserne dem,« siger Anne Laugesen og konstaterer, at Roger Kornberg er en inspiration, fordi han tydeligvis synes, at det alligevel er det hele værd.

Måske spidsformulerede nobelpristageren endda den motivation, der driver unge forskere til at vælge den krævende forskerkarriere, da han sagde:

»Om det så blot er en partikel af sandheden, du opdager, så er der ingen, der kan tage den fra dig. Den er din.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste