Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Forskningsbaseret ? hvad for noget?

Universitetets ideal om forskningsbaseret undervisning har det ikke for godt. Regeringens satsning på mere målrettet forskning trækker dyrebare kræfter ud af undervisningen

Et af universitetets helligste idealer, den forskningsbaserede undervisning, sygner stille hen fordi de bedste forskere i stigende grad bliver frikøbt til udelukkende at forske.

»Vi lider allerede under at mange af vores bedste folk trækkes over i projekter hvor midlerne udelukkende øremærkes til forskning.

Alle kender til problemet med at skulle finde erstatningsundervisning, og det deler i stigende grad universitetet op i et A-hold af eliteforskere og et B-hold af undervisere. At vi nu skal til at prioritere vores vigtigste forskningsområder, frygter jeg er et yderligere skridt i retning af at adskille forskning og undervisning,« siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen, dekan på Teologi med henvisning til den prioritering af den KU’s kernefelter inden for forskning som Danmarks Forskningspolitiske Råd har udbedt sig.

Professor i universitetspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet Per Fibæk Laursen giver dekanen ret.

»Igennem de sidste fem år har der været en tendens til at koncentrere forskningsmidlerne om personer eller grupper. Når pengene yderligere koncentreres om særlige emner, bliver det svært for fagene at have aktive forskere inden for alle de områder der skal forskes i,« siger Per Fibæk Laursen.

Idealet om forskningsbaseret undervisning kom til Danmark fra Tyskland i begyndelsen af 1800-tallet. Fordelen ved at lade aktive forskere undervise de studerende er ifølge Per Fibæk Laursen at de studerende bliver mere kritiske, metodebevidste, ajour med den nyeste viden og bevidst om hvad det vil sige at forske.

Dødsdømt dyd
Men det er ikke kun regeringens forskningspolitik der gør det svært for universitetet at værne om sin kardinale dyd: den forskningsbaserede undervisning.

I sparetider har stillingsstop og aftrædelsesrunder erstattet fastansatte med løstansatte lærere som i dag varetager store dele af undervisningen.

Men spørgsmålet er om der overhovedet er politisk vilje til at bevare den forskningsbaserede undervisning.

»Det virker ikke som om politikerne har den store sympati for at bevare den forskningsbaserede undervisning, i hvert fald ikke på bachelorniveau,« siger Per Fibæk Laursen og peger på at der er talrige eksempler på gode udenlandske universiteter hvor undervisningen ikke er forskningsbaseret.

For de studerende er svaret på spørgsmålet om den forskningsbaserede undervisning er værd at bevare, et klart ja.

»Forskningsbaseret undervisning garanterer den optimale dynamik i undervisningen og sikrer at de færdige kandidater kan give den optimale overførsel af ny viden,« siger Jesper Johansen, formand for Forenede Studenterråd.

Både uden for og på universitetet savner han en større bevidsthed om at man ikke nødvendigvis styrker undervisningen når man bruger flere penge på forskning.

»Der sker en stadig større opsplitning mellem undervisning og forskning. Undervisningen er slet ikke tænkt med ind i regeringens øgede satsning på forskning.

Faktisk skærer politikerne år efter år lidt i universiteternes budgetter og reserverer samtidig flere midler til ren forskning. Det synes jeg er utiltalende, ja decideret dumt hvis vi snakker om at Danmark skal profilere sig på uddannelse,« siger Jesper Johansen.

Seneste