Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Forskningsfrit Område: Livets spor

Geologisk Museum præsenterer naturens forunderlige æstetik på udstillingen Spor i tiden – naturens egen kunst der fascinerer med en mangfoldighed af snurrige, grafiske og sindrige former og mønstre

De ældste strukturer på Geologisk Museums efterårsudstilling ‘Spor i tiden’ er 1,8 milliarder år gamle. De gamle svende er forunderligt velbevarede aftryk af små sandvulkaner der til forveksling minder om forstenede vandmænd.

Et andet eksempel er meget smukke cirkulære former med tværgående striber som repræsenterer græssespor efter mere end 542 millioner år gamle, for længst uddøde, bløddyr der langt ude er beslægtet med vore dages snegle og muslinger.

De repræsenterer nogle af de allerførste flercellede organismer der fandtes på Jorden. Mange af udstillingens genstande er sporfossiler, det vil sige aftryk eller spor dannet af en fjern fortids skabninger.

Fossil kunst
Det er ikke uden grund at udstillingens skaber, palæontologen professor Adolf Seilacher fra Universitetet i Tübingen, oprindeligt valgte at kalde udstillingen Fossil Kunst. Sporfossilerne antager meget forskellige former, og udstillingen lægger i høj grad op til at man både undres og imponeres over hvorledes organismerne var i stand til at danne de mangeartede mønstre.

Er man interesseret i mere end blot visuelt at nyde de 38 omhyggeligt udvalgte, helt naturtro afstøbninger af spor og strukturer fra klippeflader og forstenede havbunde fra mange forskellige egne af Jordkloden, har man mulighed for at læse sig til de geologiske forklaringer i to forskellige hæfter der kan købes i museets kiosk.

Det ene er på dansk og kan læses med stort udbytte af den almindelige besøgende uden særlige geologiske forudsætninger, mens det andet er på engelsk og giver dybgående, geologiske forklaringer til den mere fagligt krævende besøgende, fortæller faglig konsulent på Geologisk Museum, lektor Jan Audun Rasmussen.

Den kunstinteresserede må endelig ikke glemme at kombinere besøget med en rundtur til kunstmaleren Per Kirkebys imponerende udsmykning af rotunden i Geologisk Museums modsatte fløj.

Udstillingen kan ses på
Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum,
Øster Voldgade 5-7 til den
3. december 2006.
Tirsdag-søndag 13.00-16.00.

Seneste