Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Fra 250 til 500 kroner per ECTS-point: Videreuddannelser bliver dobbelt så dyre

Prisstigninger er kommet uanmeldt og for sent, siger studerende.

»Just like that! Uden debat, i dyb stilhed,« skriver Safia Aoude i Facebook-gruppen »KUA« om, at Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet har fordoblet priserne på Åbent Universitet.

Safia Aoude er ikke alene om at ærgre sig. »Det er virkelig op ad bakke,« kommenterer en under opslaget. Vedkommende skriver, at hun skal læse 15 ECTS-point på Åbent Universitet næste semester.

Åbent Universitet er Københavns Universitets tilbud om efter- og videreuddannelse. Det bruges typisk af dimittender eller erhvervsaktive, som vil booste CV’et eller kompetencerne på jobbet, og fra det kommende semester skal de betale dobbelt så meget for deres kurser.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Prisen for et 15 ECTS-point-kursus er gået fra 3.750 til 7.500 kroner på Det Humanistiske Fakultet. Havde man planer om at tage et helt semester på 30 ECTS-point på Åbent Universitet er prisen 15.000 kroner. På Åbent Universitet er man indskrevet efter reglerne for deltidsuddannelse, og det betyder, at man selv betaler, og at man ikke kan modtage SU.

Studerende gav op

Linda Bernard Langemark begyndte i foråret på Åbent Universitet, men siger, at hun nu har opgivet at færdiggøre sit kursus. Hun er magister i religionsvidenskab og tog sidefaget Historiografi og globalhistorie til 15 ECTS-point med henblik på at komme i bedre betragtning i sin fremtidige jobsøgning.

Linda Bernard Langemark siger, at hun opdagede prisstigningerne på Åbent Universitets kurser for halvanden måned siden, da hun var i gang med at planlægge sit kommende semester.

Jeg kan ikke betale 7.500 kroner for et kursus under nogen omstændigheder.

Linda Bernard Langemark, tidligere studerende på Åbent Universitet

»Jeg arbejder som tilkaldevikar, og med en så usikker og svingende indtægt kan jeg ikke betale 7.500 kroner for et kursus under nogen omstændigheder. Det er helt udelukket,« siger hun.

Linda Bernard Langemark siger, at hun gerne betaler for sin uddannelse, men at prisstigningerne betyder, at hele uddannelsesforløbet uden varsel er blevet dobbelt så dyrt, som hun havde regnet med.

»Det har jeg ikke råd til.«

Linda Bernard Langemark missede en af forårets to eksamener på grund af sygdom og har derfor ikke færdiggjort sit kursus.

»Og derfor får jeg heller ikke nogen uddannelse, og derfor har jeg i praksis spildt de penge, jeg allerede har brugt. Det, synes jeg, er en uanstændig måde at behandle betalende studerende på,« siger hun.

HUMrådet: Udmelding har været for dårlig

HUMrådet har været i kontakt med ledelsen for Åbent Universitet om prisstigningerne, siger formand Kevin Hangaard Olesen. Han siger, at dekanatet har begrundet prisstigningerne med, at Åbent Universitet skal løbe rundt, og at det er flere år siden, man sidst har hævet priserne på kurserne.

Du kan ikke se de gamle priser, og forklaringen på, hvorfor der er kommet en stigning, har heller ikke rigtig været til at finde.

Kevin Hangaard Olesen, formand i HUMrådet

»Den forklaring om, at der ikke er blevet kigget på økonomien i en årrække, og der derfor er kommet en kæmpestigning nu, kan vi godt forstå. Men vi synes, at implementeringen og udmeldingen af det har været for dårlig. Det er ikke blevet meldt ud på en særlig gennemsigtig måde. Du kan ikke se de gamle priser, og forklaringen på, hvorfor der er kommet en stigning, har heller ikke rigtig været til at finde.«

Stigningen af priserne blev offentliggjort et par måneder inden tilmeldingsfristen på kurserne, og det synes HUMrådet er for sent, siger Kevin Hangaard Olesen.

»Det virker til, at de har taget den kritik til sig og fremadrettet vil gøre noget ved det. Ud fra det er vi egentlig godt tilfredse. Fremover vil vi selvfølgelig minde dem om, at de skal huske at sige det og kigge på de her priser i god tid,« siger Kevin Hangaard Olesen.

Studiechef: Prisen er ikke så høj som andre steder

Det Humanistiske Fakultets studiechef Mette Elting har sendt en skriftlig kommentar:

»Det har været nødvendigt at justere deltagerbetalingen på efter- og videreuddannelsesaktiviteterne således at indtægterne på området afspejler de med aktiviteten forbundne omkostninger. Efter- og videreuddannelse er en vigtig uddannelsesaktivitet, som vi fortsat gerne vil vedligeholde og udvikle, og området er endvidere et strategisk indsatsområde for KU.«

Mette Elting skriver desuden, at prisen for kurser på Humaniora stadig er lavere end hos andre fakulteter på Københavns Universitet:

»Endvidere kan jeg oplyse, at kurserne på ÅU (Åbent Universitet, red.) på Humaniora hidtil har været prissat væsentligt lavere end de fleste andre efteruddannelseskurser på KU samt på de øvrige universiteter. For langt hovedparten af efteruddannelsestilbuddene på øvrige universiteter gælder det, at priserne typisk ligger på mellem 600 kroner og 1.300 kroner pr. ECTS-point. Vi har nu justeret priserne op til 500 kroner pr. ECTS.«

Seneste