Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fremdriftspanik: Studerende vil ikke være instruktorer

REKRUTTERING – Mangel på studerende, der vil arbejde som instruktorer på undervisningskurser for andre studerende, er et stigende problem i takt med, at fremdriftsreformen indfases på Datalogisk Institut.

På det kursus i grafik, som bachelorstuderende Torben Gert Hansen følger, har det været umuligt at skaffe instruktorer til at bistå underviseren i hans arbejde med holdets mere end 60 studerende.

»Konsekvensen for mig har været, at der til de første tre timer på det kursus, jeg har fulgt, kun var underviseren til stede, og jeg har stadigvæk ikke fået feedback på mine opgaver,« siger Torben Gert Hansen.

Han går på sjette semester på Datalogisk Institut (DIKU) på SCIENCE, og han har ikke oplevet problemet tidligere. Han tror, at instruktor-knapheden hænger sammen med fremdriftsreformen.

»Jeg har hørt, at reformen er skyld i, at de studerende ikke længere tør tage chancer, der kan bringe dem bagud i deres studier, og at det er forklaringen på faldet i antallet af ansøgere til instruktorstillingerne på DIKU. Til mit kursus kom der for eksempel nul ansøgninger til de stillinger inden kurset,« siger Torben Gert Hansen.

Tallene bekræfter problemet

Tal fra instituttet viser, at kurserne på DIKU fik 215 ansøgere til 98 instruktorstillinger i 2012-13. I 2014-15 fik de kun 180 ansøgninger til de 115 stillinger, der blev slået op.

Christian Igel er professor på DIKU, og han forudser, at instituttet får et generelt problem med at rekruttere det nødvendige antal instruktorer:

»Nu er vi selvfølgelig bekymrede for, at vi i løbet af det næste år vil opleve et yderligere fald i antallet af ansøgere til vores instruktorstillinger,« siger Christian Igel.

Stillingerne som instruktorer på DIKU kan søges af både bachelorer og kandidatstuderende.

Fremdriftsreformen spiller ind

DIKU har lavet en egen online-undersøgelse blandt de studerende om problemet. De har fået svar fra 30 studerende, der har været instruktorer, og som har svaret på, hvorvidt de er parate til at søge en instruktorstilling igen.

»Vi har først lige fået svarene, så vi har ikke haft tid til systematisk at studere dem, men ud fra et førstehåndsindtryk ser det ud som om, at fremdriftsreformen virkelig er noget, der bekymrer de studerende, og det medfører, at de ikke vil søge igen,« siger Christian Igel.

Han understreger, at han ikke har talmaterialet til at sige noget om, hvorfor antallet af ansøgere faldt sidste år.

»Men jeg opfatter det selv som en næsten sikker kendsgerning, at fremdriftsreformen allerede spiller ind på den her problemstilling,« siger han.

Skal måske ansætte nye medarbejdere

Christian Igel sidder med i Tremandsudvalget for Instruktorudfordringen på DIKU, der skal finde en løsning på problemet, og den kræver sikkert flere tiltag.

»En mulighed er at åbne for at kunne korte varigheden af vores instruktorstillinger ned fra de nuværende 135 timer per blok. Vi kan også blive bedre til at slå stillingerne op på DIKU – og også uden for instituttet. Og i et begrænset omfang er det muligt for os at bringe online-læring i spil, men den læringsform egner sig kun til visse typer af kurser og opgaver. På de fleste af vores kurser skal der fortsat være personlig vejledning af de studerende,« siger han.

På længere sigt kan det blive relevant at ændre undervisnings- og eksamensformen og skabe forudsætningerne for det.

»Hvis det viser sig, at vi er underbemandet, er det en mulighed at ansætte flere videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende,« siger Christian Igel.

Instruktorer mangler fortsat på DIKU-kursus

Studerende Torben Gert Hansen mærker stadigvæk konsekvenserne af, at det er blevet så svært at skaffe instruktorer efter fremdriftsreformen. Problemet er ikke helt løst endnu.

»Selv om underviseren gør meget for at få undervisningen til at fungere under de vanskelige forhold, kan han ikke tvangsudskrive kvalificerede kandidater til instruktorstillingerne. Nærmest mirakuløst dukkede der dog i løbet af kurset en enkelt studerende op, der kunne virke som instruktor, så nu har vi to undervisere til over 60 studerende,« siger Torben Gert Hansen.

Han spørger også sig selv, hvad konsekvenserne af de manglende instruktorer på kurserne kan få for SCIENCE-ledelsens ambitiøse mål for frafald og de studerendes mulighed for at gennemføre deres bachelor- og kandidatuddannelser.

Rekruttering er institutternes ansvar

Prodekan for Uddannelse Henrik Busch siger, at ansvaret for rekrutteringen af instruktorer til kursusundervisningen ligger ude på de forskellige institutter.

»Det er dér, de ved noget om det, og DIKU er et af de institutter på SCIENCE, der relativt set bruger flest instruktorer,« siger han, der som Christian Igel ser fremdriftsreformen som en mulig årsag til de studerendes fravalg.

»Det er logisk, hvis vi som en følge af reformen ser en tendens til, at de studerende nedprioriterer betalt arbejde, herunder for eksempel arbejdet med at være instruktorer,« siger han.

Det har ikke været muligt for uniavisen.dk at få en kommentar fra underviseren på Torben Gert Hansens kursus.

anfj@adm.ku.dk

Seneste