Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Fremdrifts-reformen er begyndt at smuldre

Fremdrift — Nu bliver aktivitetskravet fjernet. Indtil nu har vi skullet tage 45 ECTS-point om året. Det har vi alle fortjent at stoppe op og være glade for.

I Studenterrådet har vi i mange år kæmpet for at få blødt op på fremdriftsreformen. Vi tror nemlig på, at der skal være plads til mange forskellige måder at studere på.

Nogle ønsker at tage deres uddannelse hurtigst muligt. Nogle ønsker at stoppe op og kigge sig omkring undervejs, for i en universitetsuddannelse skal der være plads til at fordybe sig i sit fag. Og det kræver tid og fleksibilitet, at den enkelte kan fordybe sig. Det bliver der en lille smule bedre plads til med, når aktivitetskravet bliver afskaffet den 1. september.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Aktivitetskravet blev indført i forbindelse med fremdriftsreformen, som blev vedtaget i 2013 og havde til formål, at vi som studerende skal stresses igennem vores uddannelser, for at vi hurtigst muligt kan komme ud på arbejdsmarkedet. Studieaktivitetskravet var et af de krav, som Københavns Universitet indførte for at implementere reformen.

Stadig elementer tilbage

Skal der være plads til mange forskellige måder at studere på, er det også vigtigt, at vi studerende ikke straffes, hvis uheldet er ude. For der kan være mange grunde til at blive forsinket, som ikke er selvforskyldte.

Det er trods alt en dispensations-ansøgning mindre at tænke på.

Bliver man i dag forsinket, skal der søges dispensation for alt fra eksamensforsøg til SU og maksimal studietid. Alt sammen mens man står i en situation, hvor det er bureaukrati, man har mindst lyst til at beskæftige sig med.

Det hele bliver ikke fikset med afskaffelsen af aktivitetskravet, men det er trods alt en bekymring mindre og en dispensationsansøgning mindre at tænke på.

Der er dog stadig mange elementer af fremdriftsreformen tilbage på vores universiteter. Førsteårsprøve. Krav om fremdrift for at modtage SU. Maksimal studietid. Det er alt sammen med til at begrænse fleksibiliteten og pladsen til fordybelse samt øge usikkerheden for ens studieforløb. Det er med til at øge mistrivslen på vores uddannelser.

Derfor er et reelt opgør med fremdriftsreformen nødvendigt for at sætte fordybelsen og trivslen i fokus.

Kræver politisk vilje

Heldigvis er fremdriftsreformen på nogle punkter ved at smuldre. Men det kræver politisk mod og vilje at gå videre ned af det spor.

Det håber vi i Studenterrådet meget, at vores folkevalgte vil. For hvis man har et reelt ønske om at prioritere trivslen på vores videregående uddannelser, så er det her et af de første steder, man bør tage fat.

Men før kampen for mindre bureaukrati og regler fortsætter, har vi alle fortjent at stoppe op og være glade for, at aktivitetskravet er afskaffet fra den 1. september.

Seneste