Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Frit Forum: En regering over midten er et gamble med den progressive uddannelses-politik

Debat — Uddannelsesområdet led af omfattende nedskæringer, da de borgerlige partier var ved magten, så det bekymrer os i Frit Forum, når Mette Frederiksen er åben over for en bred regering efter næste valg.

Danmarks nuværende regering har leveret uddannelsespolitiske fremskridt som ingen anden i vores levetid.

Vi har set afskaffelse af uddannelsesloftet, afskaffelse af omprioriteringsbidraget, højere taxameter for samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, styrkelse af pædagog-, lærer og sygeplejerskeuddannelsen, 400 millioner til flere lærere i folkeskolen, 5,4 milliarder til at holde hånden under erhvervsuddannelser og sikre nødvendige lærepladser i fremtiden, og ikke mindst minimumsnormeringer.

Derudover er skabt nye veje med regeringens seneste initiativ om, at fem års relevant erhvervserfaring skal give adgang til at komme ind på en uddannelse gennem kvote 2. Ja, det har mildt sagt været en progressiv uddannelsesregering.

Den 5. juni åbnede statsminister Mette Frederiksen muligheden for en bred regering med borgerlige partier efter næste valg. Men sidste gang borgerlige partier sad i regeringen, led vores uddannelser af omfattende nedskæringer. I Frit Forum ser vi med bekymring på regeringens melding om en mulig regering over midten, hvis det betyder en tilbagevenden til besparelser og forringelser af uddannelsessystemet.

Vi mener, at en ny regering fortsat skal sætte uddannelse i højsædet, for uddannelse er billetten til lighed og en bæredygtig fremtid.

Universiteterne står ikke forrest i køen til investeringer

Danmarks næste regering skal ikke blot bevare de store fremskridt, der er skabt i denne regeringsperiode. Den skal også udvikle uddannelsessystemet.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

En ny regering skal fremtidssikre universiteterne ved at forbinde dem mere til virkeligheden. En universitetsuddannelse er i dag i alt for mange tilfælde for langt fra det arbejdsmarked, som skal bruge dimittender, og i Frit Forum København ser vi det som en bunden opgave, at en universitetsuddannelse er en uddannelse til arbejdsmarkedet.

En ny regering skal sørge for, at flere havner på den rigtige hylde i uddannelsessystemet. Folkeskolen skal have mere praktisk faglighed, uddannelsesvejledning skal styrkes, blandt andet ved ansættelse af flere studievejledere uden gymnasial baggrund, og flere med særlige udfordringer som fx ADHD, skal hjælpes tidligere.

En ny regering skal i højere grad styrke erhvervsuddannelserne, end hvad der er tilfældet i dag. Ja, det trækker næppe stor velvilje blandt Uniavisens trofaste læsere, men virkeligheden er, at et samfund ikke kun kan fungere på akademiske uddannelser, og erhvervsuddannelserne er i lang tid blevet håbløst underprioriteret. I dag er der brug for, at vi prioriterer uddannelser, der skaber værdi, og hvor der mangler kloge hænder og kloge hoveder.

Derfor er vi i Frit Forum villige til at sætte andre foran os, der er studerende på Københavns Universitet, i køen til uddannelsesinvesteringer.

I Frit Forum ønsker vi, at regeringen fortsætter sin progressive uddannelsespolitiske kurs. Den nye regeringssammensætning må ikke tilbagerulle fire års uddannelsespolitiske fremskridt.

Seneste