Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Frivillig fratrædelsesordning var ulovlig

PERSONALETILPASNINGER - De ansatte, der stod til afskedigelse ved årsskiftet, blev tilbudt en ekstra kompensation, hvis de gik frivilligt. De får pengene som lovet, men det er slut med den slags kollektive aftaler i fremtiden for medarbejdere under 60 år.

Københavns Universitet (KU) brød reglerne i bestræbelserne på at hjælpe de cirka 130 medarbejdere, der skulle afskediges ved årsskiftet som en følge af budgettilpasninger.

Ifølge Universitets- og Personalestyrelsen (UBST) havde KU ikke i loven hjemmel til at tilbyde alle ansatte uanset alder muligheden for at gå frivilligt i stedet for at blive afskediget og dermed få en kompensation svarende til to måneders løn eventuelt suppleret med fritstillelse i fratrædelsesperioden. Den slags kollektive aftaler om fratrædelse kan kun tilbydes ansatte, der er over 60 år, fremgår det af cirkulæret.

UBST skriver således i et brev til KU den 22. marts i år, at styrelsen har forståelse for, at KU befinder sig i en vanskelig situation, og at man ønsker at vise omsorg for medarbejderne, men at »de retsstridige forhold i forbindelse med fratrædelsesordningen må bringes til ophør.«

Aftale er opsagt

De cirka 122 medarbejdere, der indgik en frivillig fratrædelsesaftale, får ifølge Lisbeth Møller, personalechef på KU, lov til at beholde deres kompensation.

KU skriver således i sin redegørelse til UBST blandt andet, »at de berørte medarbejdere har en berettiget forventning om at modtage den særlige kompensation. En eventuel opsigelse af aftalen med tilbagevirkende kraft må derfor forventes at medføre krav om kompensation fra de berørte medarbejdere. KU finder det derfor umuligt at ændre på de allerede indgåede aftaler.«

Universitetet har dog accepteret styrelsens afgørelse og opsagt fratrædelsesaftalen i Hovedsamarbejdsudvalget.

Sagen lukket

Mette Ring Rossing, kontorchef i UBST, oplyser, at man blev opmærksom på den ulovlige aftale, da en afskedigelsessag blev forhandlet i styrelsen.

UBST har taget KU’s redegørelse til efterretning og vil ikke foretage sig yderligere i sagen nu da fratrædelsesaftalen er opsagt, med mindre der fremkommer nye oplysninger. Det kunne for eksempel være, hvis styrelsen modtog en klage.

De 122 ansatte, der i god tro indgik en aftale om frivillig fratrædelse, skal altså ikke frygte at miste deres kompensation.

»Det generelle princip er, at har man givet noget til nogen, som har været i god tro, kan man ikke tage det fra dem igen,« siger Mette Ring Rossing.

Individuelle aftaler en mulighed

Ifølge Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant og lektor på Biologisk Institut, betyder UBST’s afgørelse, at KU ikke kan indgå en lignende kollektiv aftale om frivillig fratrædelse gældende for alle medarbejdere uanset alder ved eventuelle fremtidige afskedigelsesrunder.

Men med indførelsen af »Ny løn«, der giver mulighed for decentral lønfastsættelse som supplement til de centrale overenskomster og aftaler, kan den enkelte medarbejder godt individuelt indgå en sådan aftale med sin arbejdsgiver.

»KU har fået en næse for en forkert formulering af aftalen,« siger Leif Søndergaard.

Må fordele byrden

Sagen blev drøftet på det seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget. Her sagde medarbejderrepræsentant Anders Milhøj, at det er vigtigt, at der kan indgås aftaler, der fordeler den økonomiske byrde, så det ikke er den enhed, der skal afskedige, der alene skal dække de økonomiske udgifter ved frivillig fratræden.

KU må have lov til at indgå en aftale om finansiering af en lokal aftale, mente han.

Rektor Ralf Hemmingsen svarede, at det skal være helt klart, at KU ikke på nogen måde kan indgå aftaler, der kan ses som omgåelse af reglerne.

Fratrædelsesordning virkede positivt

Niels Balslev Wendelboe, Vicedirektør for HR & organisation tilsluttede sig på HSU-mødet, at problemstillingen tages med i evalueringen af afskedigelsesprocedurerne oven på den seneste sparerunde.

»KU har en fælles interesse i at gøre det på en ordentlig måde samtidig med, at vi naturligvis skal være opmærksomme på, at der er hjemmel til at handle, som vi gør. Når denne mulighed ikke eksisterer, må vi se på, hvad vi så kan gøre,« sagde han.

Ifølge personalechef Lisbeth Møller er KU’s klare vurdering, at rammeaftalen har medført indgåelse af et øget antal fratrædelsesaftaler.

»De berørte enheder har været underlagt en særdeles presset økonomi, og muligheden for at kunne tilbyde ekstra kompensation har således haft en meget positiv effekt,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste