Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fuld forvirring om brugerbetaling på uddannelse nummer to: Hvad bliver prisen?

KA-CHING! – Hverken Uddannelsesministeriet eller Københavns Universitet har svar på, hvor meget studerende fremover skal betale for uddannelse nummer to.

Det bliver ikke længere på statskassens regning, hvis du har en bachelor eller kandidatgrad i rygsækken og vil læse videre på en ny uddannelse af samme karakter.

Som et lyn fra en klar himmel offentliggjorde et politisk flertal bestående af Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne nemlig i starten af juni, at der fremover vil blive lukket for det varme vand ved uddannelse nummer to. Studerende skal altså selv betale, hvis de vil have mere end én uddannelse.

Reglerne gælder dog vel at mærke kun, hvis uddannelsen er på samme eller lavere niveau. En pædagog kan derfor godt efterfølgende uddanne sig som BA-studerende på statens regning, men ikke omvendt.

KU: Vi har ikke hørt fra ministeriet

Det nye uddannelsesloft har allerede skabt vrede på Christiansborg. Både Radikale Venstre, SF og Enhedslisten stejler over aftalen, der ifølge dem vil øge uligheden og besværliggøre livet for studerende, der ønsker to uddannelser.

På Københavns Universitet vil ledelsen ikke forholde sig til den politiske del af aftalen, men undrer sig til gengæld over den praktiske del.

Ledelsen har nemlig ingen viden om, hvordan betaling på uddannelser i praksis skal foregå, og spørgsmålene rejser sig i hobetal:

»Vi har ikke hørt fra Uddannelsesministeriet, så vi ved ikke, hvad der er af planer. Men der er selvfølgelig mange gode spørgsmål: Hvad bliver prisen eksempelvis for en bachelor? Hvem skal de studerende betale til? Og hvad med dimensionering – er studiepladserne undtaget fra den, hvis studerende selv betaler for sin uddannelse?« siger vicedirektør Jasper Steen Winkel fra Københavns Universitet.

Universitetet afventer også at få at vide, om der bliver en overgangsordning. Indføres reglerne med det samme, kommer det også til at gælde dem, der tidligere har gennemført en uddannelse i troen på, at de kan tage en mere.

På KU har man derfor ikke tal på, hvor mange af de studerende de nye regler vil ramme.

Ifølge Politiken viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet dog, at 2.500 personer sidste år begyndte på en videregående uddannelse på trods af allerede at have gennemført en uddannelse på højere eller samme niveau. Et karriereskifte, der fremover ikke vil være tilladt uden brugerbetaling.

Uddannelsesministeriet har ikke svar på brugerbetaling

Aftalen mellem Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er indtil videre blot et håndslag på at sætte loft over antallet af statsfinansierede uddannelser og lade de studerende punge ud fra uddannelse nummer to.

De nærmere detaljer falder derfor først på plads, når lovforslaget fremsættes i Folketinget.

Men Uniavisens henvendelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at der endnu ikke findes løsninger på følgende spørgsmål:

Hvem skal der betales til? Hvad bliver prisen? Vil visse uddannelseshop og fagkombinationer være undtaget? Og skal selvbetalende studerende undtages fra dimensioneringsreglerne?

Ministeriet oplyser dog, at der vil være visse muligheder for at opnå dispensation for brugerbetaling. Får man et handicap eller bliver syg, kan en ny og mere fysisk passende uddannelse tages uden brugerbetaling. Samtidig vil nogle få uddannelser, eksempelvis Politiskolen eller studier med særlig arbejdsmarkedsrelevans, være undtaget.

55.000 kroner per semester?

På Københavns Universitet ved ledelsen heller ikke, hvor mange penge en uddannelse vil koste for den enkelte studerende. En mulighed er at gætte på baggrund af taxameterbevillingerne, hvor staten betaler universiteterne mellem 44.900 og 94.500 kroner for et års studier.

Et andet bud er at kigge på de priser, som udenlandske studerende skal betale for at læse på KU.

Eksempelvis koster et semester på biologistudiets kandidatgrad 55.000 kroner. I den lidt billigere afdeling koster et kandidatår på Jura 75.000 kroner, ligesom den toårige kandidatgrad i filosofi koster 150.000 kroner.

Det har ikke været muligt at finde priser på BA-niveau, men ifølge hjemmesiden Study In Denmark, der vejleder udenlandske studerende i danske uddannelser, ligger den årlige pris på mellem 45.000 og 120.000 afhængig af type og uddannelsesinstitution.

SF har allerede kaldt uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i samråd om konsekvenserne af den nye aftale.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste