Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fusion: Ledelsen har fremlagt deres bud – nu er det de studerende og ansattes tur

DEBAT - Universitetsbefolkningen bør udfordre og debattere ledelsens forslag til store fusioner på KU. Og så skal kommende reformer ikke mindst gå ud på at få bedre uddannelser på universitetet. Det mener KU-bestyrelsens to studentermedlemmer.

Det er i flere sammenhænge blevet fremlagt som en kendsgerning, at rektor har fået mandat af bestyrelsen til at lave de fire våde fakulteter om til to og reducere antallet af institutter betragteligt. Denne misforståelse må opklares.

Bestyrelsen har givet rektor mandat til – i samarbejde med universitetsbefolkningen – at se på, hvordan KU i fremtiden kan imødegå en række udfordringer blandt andet i forhold til udvikling af uddannelserne, bedre synergi mellem fagområder og stærkere relationer til det omgivende samfund. Dette skal ske gennem en forenkling af fakulteter og institutter.

Vi vil ikke diktere en beslutning

På tirsdagens stormøder fremlagde ledelsen deres bud: Life og Nat slås sammen til ét fakultet med 11-12 store institutter i stedet for 20, og Farma lægges ind under Sund.

Nu er det de ansatte og de studerendes tur til at fremlægge deres bud.

Som studerende i bestyrelsen hverken kan eller vil vi diktere en fremtidig struktur for de våde fakulteter og institutter. Den faglige diskussion, som skal ligge til grund for beslutningen, bør først og fremmest foregå i studienævn, Akademisk Råd og de faglige miljøer.

Forandringer skal give bedre uddannelser

Ledelsens bud afspejler blandt andet ønsket om at lægge beslægtede forskningsområder sammen, skabe mulighed for flere eksterne bevillinger samt knytte erhvervslivet tættere til de naturvidenskabelige områder. Men det er ikke nok. Det er vigtigt, at også studenterperspektivet inddrages, og at de ændringer vi gennemfører styrker vores uddannelser.

Allerede nu er det blevet klart, at der er problemer med at placere dyrlægerne, og der er udtrykt bekymring for, hvorvidt studiemiljøet kan bære et kæmpe Nat-Life fakultet spredt over flere campusområder. Derfor mangler vi et bud på en struktur, hvor uddannelserne er i centrum.

Vi studerende udgør over 80 procent af universitetsbefolkningen, og som færdige kandidater er vi, hvad enten vi kan lide det eller ej, KUs vigtigste bidrag til det danske samfund. Derfor skal en omstrukturering også tage hensyn til, at studierne i endnu højere grad kan tiltrække og fastholde studerende gennem gode uddannelser, inspirerende studiemiljøer og en inddragende og respektfuld ledelse.

Derfor må vi, udover at bringe et uddannelsesfokus ind i debatten, også diskutere, hvad der er den optimale størrelse på vores nye fakulteter. Vi skal finde en størrelse, der både sikrer slagkraft udadtil, men også sikrer sammenhængskraft og en ledelse, der er tæt knyttet fysisk og mentalt til uddannelserne såvel som de faglige miljøer. Således at ledelsen fortsat har fornemmelse for forskerens og den studerendes hverdag.

Derfor håber vi, at I alle vil udfordre og debattere ledelsens forslag, og måske oven i købet lave jeres egne bud på fremtidens fakulteter og institutter.

Seneste