Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fusion skal sikre fagområders fremtid – besparelser er en trist nødvendighed

OMSTRUKTURERING - Life’s ledelse er, som resten af medarbejderne på Life, utroligt kede af den sparerunde, vi står over for, og det er en trist proces, der skyldes fem udefra kommende forhold, skriver prodekanen for Life som svar på Anne Lise Pedersens debatindlæg 'Fusionsprocessen fortsætter – med nedskæringer og fyringer'.

SVAR:

LIFE HAR IKKE OPGIVET ævred, som Anne Lise Pedersen skriver i sit debatindlæg, men arbejder på at samordne kemi og plantevidenskab på tværs af KU, så vi får endnu stærkere fagområder fremover. Som en særskilt og kedelig opgave skal Life nu desværre gennem en større spare-runde, men det er en anden sag.

LÆS DISPUT: Fusionsprocessen fortsætter – med nedskæringer og fyringer

På KU og LIFE arbejder vi på at styrke fagområderne kemi og plantevidenskab. Det sker i forlængelse af fusionen mellem Københavns Universitet, Det Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 2007. Det er helt oplagt at styrke disse områder, som flere fakulteter på KU har kompetencer inden for. Den fortsatte fusion af fagområderne er en opprioritering og har ikke noget at gøre med de kommende besparelser.

NÅR VI PÅ LIFE vælger at rekruttere de bedste forskere fra ind- og udland, er det for at opbygge stærke fagmiljøer, der vil blive en gevinst for Life og det samlede KU. Når Anne Lise Pedersen spørger »hvor fremad ligger«, findes svaret blandt andet i Life’s Perspektivplan fra 2009. På Life ønsker vi på forskningsområdet at have mere fokus på eliteforskningsmiljøer, samtidig med at vi holder fokus på nye muligheder. Det skal gerne give alle fagmiljøer mulighed for at blomstre og udvikle sig til noget endnu stærkere.

Life’s ledelse er, som resten af medarbejderne på Life, utrolig kede af den sparerunde, vi står over for. Langt den største del af besparelserne skyldes, at regeringens genopretningsplan og finansloven for 2011 og frem tvinger os til at spare. Andre dele af besparelserne skyldes, at vi som ledelse på Life gerne vil undgå at skulle ud i større sparerunder hvert år ved at sikre større fleksibilitet i budgettet.

DER ER FEM GRUNDE til, at vi på Life er nødt til at spare 48 millioner kroner.

For det første har regeringen tidligere besluttet, at de danske universiteter samlet set skal spare 250 millioner kroner på administration i perioden 2011 til 2013. Københavns Universitets andel heraf udgør 80 millioner kroner, hvoraf Life skal spare de cirka 20 millioner kroner.

En anden årsag er, at Life skal bidrage til at finansiere de kommende års byggeplaner, både på Frederiksberg Campus og på andre dele af KU. Samlet set betyder det en besparelse på 9,6 millioner kroner frem mod 2013.

En tredje årsag er, at vi på Life er blevet flere medarbejdere. Også selvom der tidligere i år blev nedlagt et større antal stillinger. Særligt er der blevet ansat langt flere ph.d.-studerende i de senere år. Det ekstra betyder, at vi fra 2010 skal afsætte 3,6 millioner kroner ekstra for at leve op til vores feriepengeforpligtigelse.

En fjerde årsag er, at vi skal betale opsparede penge tilbage til institutter på Life.

For det femte er der i ændringsforslaget til finanslov 2011 nogle væsentlige besparelser i årene 2012-13.

HELE DENNE TRISTE proces sker i tæt samarbejde med institutlederne på Life. Og vi har også fakultetssamarbejdsudvalget, de lokale samarbejdsudvalg og de studerende med på råd under hele processen. Vi arbejder således på, at Life også efter besparelserne er en god arbejdsplads.

Seneste