Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Fusionen dræber fuglen

Hvis man som ansat på Københavns Universitet aldrig fik et tåleligt forhold til universitetets studieadministrative system med det mytologiske navn FØNIX, er der nu håb forude.

Den forestående fusion med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL og Danmarks Farmaceutiske Universitet, DFU betyder at KU skifter til det system som i dag benyttes på KVL og DFU.

Fremover bliver det systemet med det endnu mere mærkværdige navn STADS som ansatte på KU skal slås med. Det vurderes at overgangsperioden kommer til at vare to år.

Seneste