Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Fusionen giver underskud på budgettet

Københavns Universitet forventer et minus på 84 millioner kroner i 2008, men ledelse og tillidsfolk er alligevel tilfredse

Forretningen Københavns Universitet (KU) går strygende. Godt nok forventer ledelsen et underskud på lidt over 84 millioner kroner i 2008, men landets ældste universitet oplever samtidig et stigende aktivitetsniveau og flere indtægter så der i år forventes en samlet omsætning på 6,2 milliarder.

»Vi skal normalt lave et budget der ender på et nul, men 2007 og 2008 er særlige år fordi vi har ekstra omkostninger i forbindelse med fusionen,« siger universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Ifølge budgetchef Thomas Buchvald Vind kan 77 millioner kroner af underskuddet således tilskrives ekstra aktiviteter i forbindelse med sammenlægningen med Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet.

Det drejer sig primært om ekstra afsatte midler til forskningstemapakker, bestyrelsens strategiske pulje til forskning og indførelsen af nye administrative systemer.

Der var oprindeligt afsat 250 millioner kroner til at gennemføre fusionen der skulle trækkes fra egenkapitalen, men ifølge budgetchefen ender fusionsforbruget med at blive tættere på 200 millioner kroner.

Sats mere

KU budgetterede ligeledes med et underskud på 34 millioner kroner i 2006, men endte med et overskud på 102 millioner hvoraf ca. halvdelen skulle videreføres til forskerskoler. Det samme ser ud til at ske igen i 2007 hvor forventningen var et minus på 27 millioner, og prognosen nu siger plus 112 millioner.

Henrik Prebensen, netop genvalgt medarbejderrepræsentant i KU´s bestyrelse, tror derfor også det igen ender med et lille overskud når året er omme.

»KU´s økonomiske situation er rimelig solid, og underskuddet er indenfor en snæver margin af det samlede budget, så det giver ikke anledning til løftede øjenbryn fra medarbejdernes side,« siger han.

Poul Erik Krogshave, næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), er enig i at det ser fornuftigt ud.

»Ledelsen satser lidt, men jeg synes godt den kunne satse mere da egenkapitalen er forøget betragteligt både i 2006 og 2007. Selvom KU er blevet en selvejende institution, synes jeg ikke vi skal samle en større formue. En større del af pengene kunne jo passende bruges til en bedre aflønning af de mange dygtige medarbejdere. Dermed vil ledelsen bedre leve op til den personalepolitiske målsætning om at lønvilkårene på KU kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere,« siger Poul Erik Krogshave.

Han peger på at der kun er afsat småbeløb ved de lokale lønforhandlinger, og det mener han er uholdbart.

Svært at ramme plet

Ifølge universitetsdirektør Jørgen Honoré har staten ikke nogen klar holdning til hvor stor en egenkapital universiteterne skal have, men han vurderer at KU´s budgetterede egenkapital på 390 millioner kroner ved udgangen af 2008 er tilstrækkelig.

Der er behov for en økonomisk reserve af en vis størrelse, blandt andet fordi det er blevet vanskeligere at forudsige universitetets indtægter. Basistilskuddet fra staten og andre faste indtægter fylder nemlig en mindre del af de samlede midler end tidligere.

»En større andel af vores indtægter kan variere i dag. Det betyder at vi mere og mere ligner en privat virksomhed i et åbent marked, men det er vel også det regeringen vil have,« siger Jørgen Honoré.

Han vurderer at cirka halvdelen af universitetets indtægter, svarende til 3,3 milliarder kroner, er afhængige af aktivitetsniveauet. Det drejer sig først og fremmest om de eksterne midler som KU skal forsøge at få sin del af i konkurrence med andre forskningsinstitutioner, indtægterne fra uddannelse der bliver fordelt på baggrund af antallet af studerende der består deres eksamener, og øremærkede midler fra Folketinget.

»Det stiller nogle helt nye krav til administrationen da vi ikke bare kan budgettere med at vi vil have 1,3 milliarder kroner i eksterne midler. Det kræver at der følges op med handling hvis pengene også skal hives hjem,« siger budgetchef Thomas Buchvald Vind.

Ledelsen har derfor også valgt at lave et forsigtigt budget så underskuddet kan vise sig at blive mindre som året skrider frem, men det følger man hvert kvartal.

clba@adm.ku.dk

Budget 2008 (1.000 kroner)

Indtægter: 6.227.196
Ordinære driftsomkostninger: 6.350.925
Resultat før finansielle poster: -123.729
Finansielle poster: 38.918

Årets budgetterede resultat: – 84.812

Seneste