Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Fusionsjobgaranti præciseret

SIKKERHED – Medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har fået indføjet en lille, men betydningsfuld ændring i formuleringen af tryghedsaftalen ved fusionen af de fire naturvidenskabelige fakulteter. Det betyder i praksis, at medarbejderne er sikret beskæftigelse et stykke ind i 2013 og ikke kun til udgangen af 2012.

Ledelsen og medarbejderne indgik den 3. november en såkaldt tryghedsaftale i forbindelse med den eventuelle fusion af de fire naturvidenskabelige fakulteter til to superfakulteter.

Rektor Ralf Hemmingsen tilkendegav ved den lejlighed, at fusionen ikke er tænkt som en spareøvelse, og at der derfor heller ikke vil ske afskedigelser i 2012 som en følge af organisationsændringerne.

Den garanti mener medarbejderne var »en gratis omgang for ledelsen,« men nu er parterne blevet enige om at præcisere aftaleteksten.

Uklar formulering

Ifølge HSU-medlem Poul Erik Krogshave var det følgende formulering, der udhulede aftalen:

»I aftaleperioden vil ingen medarbejdere blive afskediget alene som følge af fusionen.«

Problemet er, at det var uklart, hvad der præcis menes med ‘aftaleperioden’. Det kan nemlig både betyde tidspunktet, hvor den ansatte varsles, eller hvor vedkommende skal fratræde, og der kan måske være mere end et halvt år mellem de to tidspunkter.

I praksis kunne ledelsen dermed varsle, at medarbejdere skulle afskediges i juni 2012 med fratrædelse 1. januar 2013 uden at bryde tryghedsaftalen.

Sikret længere

For at give tryghedsaftalen reelt indhold fremsatte medarbejdersiden et ændringsforslag på Hovedsamarbejdsudvalgets møde den 14. december, der blev vedtaget i enighed, oplyser Poul Erik Krogshave.

Det betyder, at ordet »varslet« indføjes og ordet »alene« i samme linje slettes, så formuleringen nu lyder:

»I aftaleperioden vil ingen medarbejdere blive varslet afskediget som følge af fusionen,«

Poul Erik Krogshave vurderer, at det betyder, at medarbejderne i praksis mere reelt er sikret arbejde og ansættelse i hele aftaleperioden til ind i 2013.

clba@adm.ku.dk

Seneste