Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Genetik for viderekommende

Epigenetik er et af de hotteste områder indenfor den biologiske og biomedicinske forskning. Professor Kristian Helin er leder af det helt nye Center for Epigenetik ved Københavns Universitet som blev indviet i august med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. Her fortæller han om centeret og betydningen af forskningen i epigenetik.

Hvad er epigenetik?
»Et godt eksempel til at forklare epigenetik er enæggede tvillinger som har præcis det samme DNA. Tvillingerne udvikler sig over en menneskealder med præcis de samme gener, men de udvikler forskellige karakteristika. De ligner stadig hinanden, men er alligevel lidt forskellige. Grunden til denne forskellighed er at der ligger en styring som ikke ligger i generne – men er markeret af de ændringer der sker i proteinerne og DNA’et gennem årene. Groft sagt er det det der gør enæggede tvillinger forskellige.« »Så epigenetik refererer normalt til modifikationer af proteiner og DNA som er stabile igennem celledeling og ikke involverer ændringer i selve DNA-sekvensen. De epigenetiske reguleringsmekanismer styrer hvordan en stamcelle kan blive til alle vores mere end 200 forskellige typer af specialiserede celler, som fx hud eller hår. Disse mekanismer er et nødvendigt hukommelsessystem der er afgørende for at hver enkelt specialiseret celle bevarer sin identitet selv om alle vore celler har samme DNA og derfor potentialet til at udtrykke de samme proteiner. Den epigenetiske forskning er nødvendig for forståelsen af hvad der sker igennem hele udviklingen.«

Kræftforskning
Hvorfor er forskning i epigenetik så vigtig?
»Det vi først og fremmest vil med vores forskning, er at forstå hvordan organismen udvikler sig fra en stamcelle til en hel organisme – her er de epigenetiske kontrolsystemer essentielle. Epigenetik er grundforskning som er meget vigtig for at kunne forstå hvordan kræft opstår og derfor for udviklingen af ny medicin til kræftpatienter. Faktisk er det sådan at grundforskningen er altafgørende for udviklingen af væsentlige nye kræftbehandlingsmetoder – og det gælder stort set alle sygdomme.« »Grunden til at epigenetik er spændende og hot lige nu, er at det først er inden for de seneste 10 år man har fundet ud af hvad det er for nogen processer der foregår. Begrebet epigenetik har man kendt siden oldtiden, man har bare ikke haft styr på hvad det er der sker.«

Hvad arbejder I helt konkret med på Center for Epigenetik?
»I min egen forskningsgruppe er vi orienteret mod kræftforskning. BRIC, som vi er en del af, er et center som arbejder med sygdomsrelateret forskning. Det vi og andre forskningsgrupper har fundet ud af de seneste tre-fem år, er at mange af de gener som er involveret i kræft, også er de gener der styrer den normale celleudvikling. De er meget ofte epigenetiske regulatoriske proteiner.« »Når en celle skal gå fra et stadie til et andet, så ser man meget ofte i kræft at cellerne bliver blokeret på et vist stadie, og så bliver de ved med at vokse. Derfor har man fundet ud af at kræft meget ofte er det man kalder en stamcelle-sygdom. Det vil sige celler der har potentialet til at blive ved med at vokse og aldrig nogen siden stopper. Gennem vores studier har vi fundet af at vi bliver nødt til at forske i epigenetik for at forstå udviklingen af kræft.« »Forskningen i epigenetik er karakteriseret ved beherskelsen af mange forskellige discipliner. De traditionelle discipliner vi bruger i laboratoriet, er biokemi, cellebiologi, genetik, fremstillingen af nye musemodeller og farmakologi.«

KU på landkortet
Hvilken betydning har Center for Epigenetik for KU?
»Jeg tror det har stor betydning, for det er et meget vigtigt forskningsområde, og man kan ikke forstille sig i dag at have biologiske eller sundhedsvidenskabelige afdelinger hvor der ikke er forskning i epigenetik. Derfor er det meget vigtigt for KU at have sådan et center.« »Epigenetik er noget som mange forskere har hørt om, men som de ikke har megen ekspertise i. Der er mange der henvender sig fra forskellige fakulteter fordi de lige har læst en artikel hvor epigenetisk regulering er vigtig og nu gerne vil have os til at hjælpe dem med nogen af deres studier. På centeret samarbejder vi blandt andet med folk fra de fire sundheds- og naturvidenskabelige fakulteter, SUND, NAT, LIFE og FARMA.« »Udover en faglig betydning har Center for Epigenetik også en image-betydning for KU. Man har etableret et center inden for et meget centralt forskningsområde og sætter derfor KU på landkortet også internationalt. Vi publicerer i de bedste tidsskrifter med den nyeste forskning, og det er meget vigtigt for KU. Optræden i internationale top-publikationer er faktisk en af de vigtigste faktorer for et universitet når det skal tiltrække de bedste forskere fra hele verden.«

Links: www.epigenetics.dk; www.bric.dk

Seneste