Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Gode undervisere giver gode studerende

Klumme — Debatten om 'de dumme og dovne studerende' kører igen, men den mangler et vigtigt perspektiv, mener Studenterrådets Ida Karoline Bach Jensen.

For nylig kom det frem i en artikel i Politiken, at mange undervisere på universiteterne mener, at de studerende er dovne, dumme og i det hele taget uegnede til at gå på universitetet.

Men kan det virkelig passe? Måske skal man vende blikket mod undervisningen på universitetet snarere end at gøre de studerende og undervisningen i gymnasierne til syndebuk. En gang imellem kan det godt betale sig at kigge indad.

Jeg har gået på Gribskov Gymnasium i Nordsjælland. Et lille gymnasium, hvor alle kender alle, og hvor mange af lærerene har undervist på stedet, siden gymnasiet blev indviet i starten af 1980’erne. Min gymnasietid betød for mig, at jeg for første gang i mit liv var landet et sted, hvor jeg virkelig blomstrede. Jeg fik den bedste klasse, man kunne ønske sig, og jeg lærte utrolig meget – ikke kun, fordi jeg fik gode venner, men især fordi jeg havde nogle kanondygtige undervisere. Undervisere, der ud over deres fag også brændte for at lære fra sig.

At skabe et lærerigt miljø er ikke bare en kunst, men ligefrem en videnskab, der tilmed har sit helt eget navn: didaktik. At være en dygtig underviser er ikke en evne man er født med, det er noget man skal lære.

For tre år siden begyndte jeg at læse medicin på universitetet, og min nye virkelighed ramte mig hårdt. Jeg blev ikke længere understøttet af dygtige undervisere og en overflod af personlig feedback. Feedback var ikkeeksisterende, og underviserne varierede så meget i kvalitet, at jeg ærlig talt var rystet. Blandt andet derfor kastede jeg mig ind i studenterpolitik– for det må da kunne gøres bedre!

Feedback var ikkeeksisterende, og underviserne varierede så meget i kvalitet, at jeg ærlig talt var rystet.
***

Den førnævnte artikel i Politiken bygger på en rundspørge sendt ud til 19.000 undervisere på universiteterne i Danmark. Knap halvdelen af de 5.000 undervisere, der har besvaret, mener, at de studerende er uegnede til at gå på universitetet. Her bliver de studerende gjort til syndebuk, som det så ofte er set før. Historien er den samme gamle – vi er for langsomme, for dumme og for dovne. Når jeg læser artiklen, bliver jeg harm. Ikke bare fordi det er lodret forkert, at de studerende ikke har tilstrækkelige forudsætninger, men også fordi artiklen er unuanceret.

Når man læser artiklen, får man indtrykket, at der eksisterer en generel opfattelse blandt underviserne om, at de studerendes faglige niveau er for lavt. Med jævne mellemrum ses artikler som denne, og hver gang er det de studerendes evner, der bliver slået ned på. Til gengæld er der sjældent nogen, der vender den om og sætter spørgsmålstegn ved undervisernes evner.

Der er ingen tvivl om at de sidste års uddannelsespolitiske reformer både på ungdomsuddannelserne og universiteterne har betydet noget for studentermassen. Universitetet har et ansvar for at sikre at rammerne passer til den nye studentermasse. For vi er ikke blevet dummere, men vi kan noget andet. Det kræver en tilpasning af undervisningen på universitetet og dermed også en tilpasning fra undervisernes side – en tilpasning som ofte ikke sker, og derfor resulterer i et misforhold mellem parternes forventninger til hinanden.

For at blive gymnasielærer skal man igennem et pædagogikum. En efteruddannelse, hvor læreren undervises i didaktik og gennem supervision bliver dygtigere til at undervise. Lignende opkvalificerende kurser med tilsvarende format findes rundt omkring på universitetet, men det er langtfra alle steder, at det er obligatorisk. Ligesom det langtfra er alle ph.d.-studerende, der underviser, som kommer på didaktisk opkvalificerende kurser.

Jeg har desværre oplevet alt for mange gange, at underviserne er for dårligt klædt på til undervisningen. De ved utrolig meget om deres forskningsområde, men meget lidt om hvordan man lærer fra sig, og hvordan man skaber et lærerigt miljø. Det er mit klare indtryk, at rigtig mange undervisere gerne vil være dygtige til at undervise. Og universitetets opgave skal derfor være at understøtte deres didaktiske udvikling og pædagogiske kompetencer.

I Københavns Universitets 2023-strategi, fremhæves det at KU skal styrke indsatsen inden for pædagogik og didaktik. Hermed en opfordring: Lad det ske ved at sikre, at alle vores undervisere har de tilstrækkelige kompetencer til at kunne formidle deres viden. Gode undervisere giver gode studerende.

Seneste