Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Godt nyt for medicinstuderende: regeringen vil forlænge femårsfristen

TIDSFRIST – Unge læger får et ekstra år til at påbegynde en speciallægeuddannelse.

Regeringen vil forlænge femårsfristen med et år, så unge læger fremover har seks år til at påbegynde en speciallægeuddannelse.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, som den nye regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative præsenterede søndag den 27. november.

Femårsfristen er en tidsfrist, der dikterer, hvor lang tid nyuddannede læger har til at blive optaget på et hoveduddannelsesforløb på en speciallægeuddannelse.

Inden for fem år skal de nyuddannede læger nå at gennemføre den kliniske basisuddannelse og kvalificere sig til en hoveduddannelsesstilling, blandt andet ved at gennemføre en introduktionsstilling inden for specialet.

Skal gøre det nemmere at skifte speciale

Regeringens begrundelse for at forlænge fristen er, at femårsfristen begrænser muligheden for at afprøve flere specialemuligheder eller skifte speciale undervejs.

»Den nuværende femårsfrist blev indført for at understøtte uddannelse af speciallæger i hele landet. Fristen betyder imidlertid, at nogle læger ikke får taget en speciallægeuddannelse, og den sætter en begrænsning på unge lægers mulighed for at skifte speciale eller afprøve flere specialemuligheder,« står der i regeringsgrundlaget.

Det er ikke første gang, fristen forlænges. I 2014 erstattede femårsfristen den oprindelige fireårsregel, som blev indført for at få unge læger til at vælge mindre attraktive speciallægestillinger ved at sætte dem under tidspres.

Fristen blev forlænget, efter en undersøgelse fra Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) havde vist, at 20 procent af de nyuddannede læger var faldet for fireårsreglen. Det betød, at de mistede retten til en speciallægeuddannelse, og konsekvensen var, at de hverken kunne tjene som fastansat på et sygehus eller som læge i almen praksis i Danmark.

FADL: tidspres afskrækker folk fra at vælge visse specialer

FADLs formand Mads Helsted kalder lempelsen et skridt i den rigtige retning, men foreningen arbejder fortsat for at få afskaffet reglen fuldstændigt.

»Forlængelsen af fristen giver mange af dem, der er sidst på studiet, lidt ekstra pusterum. Men vi synes stadig, at man hellere skal finde nogle positive incitamenter til at få yngre læger til at vælge de mindre søgte specialer end at presse dem på tid,« siger Mads Helsted.

Formanden siger også, at tidspresset måske ligefrem er med til at holde de unge læger fra at vælge visse specialer.

»Uden tidspres kunne det være, at folk ville turde at prøve nogle andre specialer af, end de ellers lige havde tænkt sig. Folk ville være mere åbne for at prøve noget andet.«

»Det er jo heller ikke spildt, når unge læger prøver et speciale af for så at vælge noget andet. Det giver værdifuld erfaring, og de unge læger gør jo også et stort arbejde ude i specialerne,« siger Mads Helsted.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste