Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Grillet minister forblev kølig

FJERNSYN - Fejlfyldte eksaminer, lave timetal og brugerbetaling på universiteterne var noget af det, seerne ville vide mere om, da videnskabsministeren onsdag tog plads i den varme sofa i DR2´s Spørgetid på Deadline. Charlotte Sahl-Madsen (K) fik også pustet en anelse liv i tanken om det private universitet

»Vi har virkelig en udfordring, hvis ikke vi på vores universiteter kan lave eksaminer, der er fejlfri,« lød første svar i Deadline 17, da Charlotte Sahl-Madsen stillede op i det ugentlige indslag Spørgetid, hvor seerne via webcam og sms-beskeder stiller spørgsmål til en aktuel politiker.

Programmet blev indledt med de aktuelle problemer om eksamenssjusk på Københavns Universitet, og selv om ministeren kun kendte sagen fra pressen, slog hun fast, at eksamensopgaverne skal være fejlfri.

»Jeg vil så til gengæld også sige, at jeg synes, at det er rigtig godt, hvis der er noget, som de unge ikke føler, er korrekt eller tilfredsstillende, at de så gør opmærksom på det,« tilføjede hun og roste de studerendes engagement.

»Det harmonerer ikke helt godt«

I det hele taget virkede det som om, at Charlotte Sahl-Madsen langt hen ad vejen var på bølgelængde med de studerende og lektorer, der havde grebet chancen for at udspørge ministeren på direkte tv.

Blandet andet da KU-studerende Jesper Carlsen spurgte, hvordan den ugentlige arbejdsbyrde på engelskstudiet, der med undervisning og forberedelse kun løber op i seksten timer, harmonerer med kravene til et fuldtidsstudium på et universitet i verdensklasse.

»Det harmonerer ikke helt godt,« svarede ministeren og henviste til, at hun er opmærksom på, at der er områder, hvor det ugentlige undervisningstimetal er lavt, men at en bevilling på 600 millioner kroner fra sidste efterår gerne skulle øge antallet af timer på de berørte fakulteter.

Garanti for gratis uddannelse

Ånden fra forhenværende videnskabsminister Helge Sander må fortsat spøge i store dele af universitetsverdenen. I hvert fald tog flere af spørgsmålene udgangspunkt i sanderske hjertebørn som private universiteter, brugerbetaling og ‘fra forskning til faktura’-tankegangen.

RUC-studerende og næstformand i DSF Johanne Skriver spurgte, om Charlotte Sahl-Madsen ville garantere, at der ikke bliver indført brugerbetaling på universiteterne i sin tid som minister, og svaret faldt prompte og uforbeholdent.

»Ja. Jeg synes, at det er et meget vigtigt princip, at vi kan tage en uddannelse uden at skulle betale for den. Det gælder gennem hele vores uddannelsessystem. Og det er jo ikke blevet mindre vigtigt, nu hvor vi virkelig fremadrettet skal leve af viden, at vi får inspireret rigtig mange unge til at gå i gang med en uddannelse,« sagde ministeren.

Vil muligvis genoverveje private universiteter

På det efterfølgende spørgsmål om holdningen til private universiteter i Danmark pointerede Charlotte Sahl-Madsen endnu engang, at det ikke er noget, hun vil arbejde for, men lindede dog alligevel en anelse på kattelemmen ved studieværtens opfølgende spørgsmål.

»Hvis vi kommer i den situation, at der kommer en rig amerikansk fond eller andre, der har lyst til at finansiere et universitetssystem, og som også kan fortælle, hvordan vi kan sikre det høje universitetsniveau, så vil jeg meget gerne overveje situationen,« sagde hun.

Charlotte Sahl-Madsen roste herefter Helge Sander for sit arbejde for universitetsverdenen, men var dog enig med forsker ved socialpolitisk institut på KU Betinna Hauge om, at det fortsat er vigtigt at forske i humanistiske områder som demokrati, solidaritetsforståelse og retssikkerhed, selv om de ikke nødvendigvis kan kommercialiseres.

Forskere skal ansættes af universitetet

Den røde tråd i ministerens udmeldinger, der næsten kategorisk blev påhæftet enhver besvarelse af seernes spørgsmål, var dog fortsat vigtigheden af universiteternes gavn for erhvervslivet. Således også i svaret på, hvorvidt Novo Nordisk med det nye metabolismecenter har købt sig ind på KU, og om ansættelsen af centrets forskere foregår på lovlig vis.

»I det aktuelle tilfælde her har jeg bedt om en orientering fra universitetet for lige at finde ud af, hvad overvejelserne er. Men jeg synes, at det er vigtigt at sige, at vi skal skabe rammerne for, at vi kan have et samarbejde mellem det private og universiteterne,« sagde Charlotte Sahl-Madsen, der dog holdt fast i vigtigheden af at opretholde den forskningsmæssige uafhængighed.

»Det betyder, at når der kommer en donation ind til et universitet, så kan fonden have et ønske om emnet, der bliver forsket i, men de forskere, der skal ansættes, skal ansættes af universitetet.«

peri@adm.ku.dk

Seneste