Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Grimt barn har også mange navne

KLUMME - Tvangsmeritten står højt i fremdriftsreformens sorte bog. Det gør den, fordi studieskiftere uden faglige hensyn og per automatik mister muligheden for at forme deres egen uddannelse.

Startmerit hedder det på KU. Meritgaranti kalder embedsmændene i Uddannelsesministeriet det. Blandt studerende nok bedst kendt som tvangsmerit. Alle navne dækker over en procedure, hvor studieskiftere i fremdriftens hellige navn, skal søge merit for alle point og har garanti for overførsel – selv der, hvor det ikke giver mening for hverken den enkelte eller uddannelsen som helhed.

Da jeg for første gang hørte om tvangsmeritten i forbindelse med fremdriftspakken, skulle den kun gælde for beslægtede uddannelser og selvfølgelig med faglige hensyn. Her skulle den studerende have garanti for, at tidligere beståede, relevante fag kunne tages med over på en ny uddannelse ved studieskift.

Hvis det var intentionen at stille den studerende bedre, har man mildest talt gjort os en bjørnetjeneste. Ligeså langsomt har tvangsmeritten udviklet sig til præcis det monstrum, jeg frygtede.

Valgfag uden valg

Det er blevet praksis, i hvert fald på de fleste uddannelser på KU, at alle dele af uddannelsen med frie point, får man som studieskifter udfyldt alle mulige point.

Et eksempel kunne være Ditte som startede på biologi i sommers. Med sig i bagagen havde hun et års studier på teatervidenskab. Hun læser nu biologi med 1 års indmeriteret teatervidenskab. Selvom hendes viden om dramaturgi og sceneopsætning helt sikkert også er anvendelig, mister hun en tredjedel af sin uddannelse. Hun mister muligheden for at starte den toning på 3. år, som udgør overgangen mod kandidatspecialiseringen, om det så det verdenshavene (marinbiologi) eller mennesket (humanbiologi), hun tænder på. Og Ditte frygter, at hun i sidste ende aldrig får den uddannelse og de muligheder for job, som hendes medstuderende får.

Der er eksempler som Jonas, der læser matematik og nu også har 60 ufrivillige ECTS fra musikkonservatoriet. Og om landsskabsarkitektstuderende, der får tvangsmerit og tvinges til at trille tommelfingre, fordi alle valgfag ligger klippefast i samme semester. Her er eneste effekt ringere uddannelsesmuligheder og end ikke en forøgelse af studietempo. Og listen af ramte er lang.

And what to do? Studienævnene har i mange tilfælde så ikke andet valg end at begrænse valgfagene, som før var en essentiel del af også mange bacheloruddannelser. Lange lister bliver derfor lavet i disse dage med ”begrænsede valgfag” i stedet for at give den studerende de bedste muligheder, for selv at vælge den faglige sammensætning, som giver mening.

Tvungent medhold uden begrundelse

Men det bliver endnu mere speget. Når man bliver tvunget til at søge merit, får man oftest ingen reel begrundelse for, hvorfor tidligere fag er blevet meriteret ind i dit nye studie. Det er klart, at en sådan begrundelse også ville være svær at lave, da der ofte ikke kan findes rimelig faglige begrundelser. Tag eksemplet med Ditte ovenfor. Der kunne passende stå ”Se aftalen om studiefremdriftsreform for yderligere forklaring”.

Grunden hertil er, at ministeriet karakteriserer meritoverførsler som værende i den studerendes favør, når de automatisk og uden valg får ”medhold i deres ansøgning”. Så behøver man ikke at give en god grund eller en klagevejledning. Lad mig opsummere absurditeten.

Den samme, påtvungne meritansøgning, som du risikerer udsmidning for ikke at lave og som i øvrigt er et benspænd for dine egne faglige ønsker, ses grundlæggende som værende i din interesse som studerende.

Det kan vi sgu gøre bedre.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste