Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Guld pist væk - rod i tandlægernes skattekiste

SKATTEJAGT – Guld til en værdi af 40.000 kroner mangler på Odontologisk Institut, har en ekstern kontrol afsløret. Lagret var ikke blevet gjort op i et halvt år, men nu er der blevet strammet op på procedurerne, garanterer fakultetsdirektør Arnold Boon.

Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har tilsyneladende haft rod i sit guldlager.

Det er PwC, Københavns Universitets institutionsrevisor, der har været på besøg for at kontrollere beholdningen af dentalmaterialer på Odontologi og konstateret, at der mangler 121,54 gram guld til en værdi af 40.000 kroner.

»Beholdningen har ikke været optalt og afstemt siden den 30. september 2012, og på optællingsdagen den 5. marts 2013 var det ikke umiddelbart muligt at afstemme den fysisk optalte beholdning til det bogførte beløb,« står der i revisionsrapporten i forbindelse med årsregnskabet for 2012.

Bogføring mangler

Fakultetsdirektør Arnold Boon kalder det »ærgerligt«, at lagerbeholdningen ikke er blevet afstemt korrekt i en periode.

Han understreger, at der i årene forinden var fuldstændig styr på tingene, men på grund af travlhed i forbindelse med fusionen af de ’våde fakulteter’ og udskiftning af personale blev der ikke lavet de krævede afstemninger i 2012, forklarer han.

»Der kan være mange forklaringer, men jeg formoder, at man simpelthen har glemt at bogføre det, siger Arnold Boon.

Der er strammet op

Revisorerne fra PwC er i øjeblikket i gang med at gennemgå alle transaktioner siden oktober 2012, og samtidig er der med omgående virkning strammet op på procedurerne så der blandt andet hver måned foretages en afstemning af guldlageret, står der i revisionsrapporten.

»Sagen er alvorlig nok til, at jeg greb ind med det samme og bad instituttet om en redegørelse for, hvordan de håndterer og opbevarer guldet, men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har noget at udsætte på personalet. Det regnskabsmæssige skal selvfølgelig være i orden, 40.000 kr. er et stort beløb, men Sund har en samlet omsætning på 2,6 milliarder kroner, og set i det perspektiv, er fejlen måske ikke så stor,« siger Arnold Boon.

Han tilføjer, at man har besluttet at afvikle guldlageret helt inden den 30. juni i år.

Bruges til tandkroner

I 2012 var der guld for lige under 1,4 millioner kroner i pengeskabet, der er placeret et hemmeligt sted i Panum-bygningen, men lageret er nu nede på 300 gram til en værdi af cirka 100.000 kroner.

Odontologi bruger to slags guld af en forskellig renhedsgrad til en pris på henholdsvis 314 kroner og 239 kroner per gram i forbindelse med undervisningen til at træne de kommende tandlæger i at lave guldtandkroner.

Instituttet har besluttet fremover kun at købe færdiglavede tandkroner, så det er ikke længere nødvendigt at have en beholdning af det kostbare metal.

clba@adm.ku.dk

Seneste