Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Hårdt slag for sårbar studerende: Betaling til støttelærer stoppede fra nytår

Studieliv — Studerende med handicap føler sig som gidsel i KU’s bureaukratiske system. Nicolas fik ingen besked fra KU om, at betalingen til hans støttelærer faldt bort.

Nicolas studerer Matematik og har add og nogle udfordringer med ordblindhed.

Han er afhængig af at have en faglig støttelærer, for det kan være svært for ham at skrive sine opgaver ind.

Nicolas begyndte på sin kandidatuddannelse ved Københavns Universitet i 2019, og takket være støttelæreren er det gået ham godt.

Indtil 1. januar 2021.

Her fandt Nicolas ud af, at hans støttelærer ikke længere modtog nogen betaling for sit arbejde.

»Det kom helt uden varsel. KU havde ikke givet mig besked. De sendte bare en e-mail til min støttelærer den 21. december med beskeden om, at der var opstået nogle komplikationer ved støtteordningen,« siger Nicolas.

»En ærgerlig måde at kommunikere det ud på«

Derefter fortalte hans støttelærer ham, at betalingen til ham stoppede fra 1. januar. Nicolas modtog aldrig nogen officiel besked fra KU – eller fra nogen andre.

Uddrag af e-mail:

Fra brevet sendt af Uddannelser & Studerende til Nicolas’ støttelærer:

»I må ikke starte forløb for 2021 op endnu. De studerende har endnu ikke fået deres bevillinger. Vi kan først aflønne jer, fra når bevillingerne er klar.

Hvorfor kan I ikke starte? Vi venter på, at forskellige praktikaliteter i forbindelse med overgangen til ny udbudsperiode falder på plads … Det betyder, at I først kan opstarte støtten, når I får grønt lys fra os. Vi forventer, at det sker i løbet af januar 2021.03.08.

De studerende har ikke fået besked: Vi kan desværre ikke give de berørte studerende direkte besked, fordi vi kun kan kontakte dem enkeltvis. Da det vedrører ca. 500 studerende må vi erkende, at det er for stor en opgave. Hvis de studerende kontakter jer for at lave en aftale i det nye år, vil vi bede jer om at fortælle dem, at opstarten er forsinket.

I må gerne understrege, at deres bevillinger IKKE bortfalder. De skal blot vente lidt med at få støtte fra jer.«

»Det er en ærgerlig måde at få det kommunikeret ud på,« siger Nicolas.

Han mener, at han – og alle de andre studerende med handicap – skulle have været orienteret direkte fra KU, og at mange studerende med handicap bliver stillet urimeligt dårligt under den pludseligt opståede situation.

Nicolas sendte 6. januar en klage over forløbet til Uddannelser & Studerende ved KU.

Dagen efter svarede Ursula Baumgarten, daværende sektionschef for Uddannelser & Studerende: Komplikationerne ved støtteordningen bunder i forskellige forhold imellem en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet, Studenterrådgivningen og KU.

Men den forklaring stiller ikke Nicolas tilfreds.

»Det kan godt være, at det i virkeligheden er Undervisningsministeriet, der er skyld i det her, men dybest set er der nogle sårbare mennesker med handicap, som ikke kan kæmpe for sig selv, og som er blevet taget som gidsler i systemets bureaukrati,« siger han.

KU: Vi må ikke lave lister på studerende med handicap

Uniavisen har talt med faglig konsulent Randi Nielsen hos Uddannelser & Studerende, der har svaret skriftligt på spørgsmål om episoden.

»Med henvisning til GPDR-reglerne må vi ikke have lister over studerende med funktionsnedsættelse. Derfor kunne vi ikke samlet kommunikere til den berørte gruppe af studerende,« står der.

Det er et spørgsmål om antallet af mandskabstimer, der er til rådighed, fremgår det videre af svaret:

»Det er en stor opgave for os at finde e-mailadresser på 330 studerende (der har en psykisk eller neurologisk betinget funktionsnedsættelse, red.) og sende en mail til dem enkeltvis, så vi valgte i stedet at prioritere vores ressourcer for at få søgt om støtten.«

»Til gengæld må Uddannelser & Studerende gerne have liste over deres faglige støttelærere, som er KU-ansatte, og derfor holdt de i stedet dem orienterede om situationen, og de bad dem om at informere og berolige de berørte studerende,« står der af svaret.

De huskede også de studerendes særlige situation:

»Vi bad de faglige støttelærere om at berolige de berørte studerende. Vi har i vores beskeder været meget tydelige om, at de studerendes bevillinger ikke ville bortfalde, men at vi blot er nødt til at vente med at sætte støtten i gang, indtil bevillingen (fra Børne- og Undervisningsministeriet, red.) foreligger,« står der.

Svaret slutter med, at da Uddannelser & Studerende havde fået alle aftaler og det korrekte datagrundlag i hus i begyndelsen af uge 1 i 2021, kunne de gå i gang med det omfattende arbejde, det er at søge om støtte på vegne af de cirka 330 studerende.

Støttelæreren valgte at arbejde videre uden betaling

For Nicolas lykkedes det at finde en form for midlertidig løsning.

Faglig støttelærer

En støttelærer arbejder som freelancer, som selvstændig, der leverer et antal timers arbejde hver måned. Støttelæreren fakturerer selv timerne til KU – og modtager efterfølgende betaling for dem.

Hans støttelærer aftalte med ham, at han fortsatte som om intet var hændt, også selv om støttelæreren i første omgang ikke var sikker på at modtage sin betaling. De regnede begge to med, at aftalerne ville falde på plads snart, så betalingen ville komme igen.

Det skete da også. I brevet fra Ursula Baumgarten fra 7. januar står der, at der den 6. januar var udarbejdet en samarbejdskontrakt med Studenterrådgivningen og ministeriet, der bevilger pengene.

Med hensyn til Nicolas’ støttelærer faldt det på plads 12. januar, så hans bevilling fortsætter og har virkning fra 1. januar til 31. juni.

KU må selv gå ind og sikre de økonomiske midler

Det ligger Nicolas meget på sinde at fortælle om den store usikkerhed, som den manglende kommunikation fra Københavns Universitets side har skabt for de studerende.

Sådan har han selv oplevet det, siger han, og han tror også, det gælder for mange af KU’s 330 studerende med et psykisk eller neurologisk handicap.

»Hele situationen blev unødig utryg for en i forvejen sårbar gruppe, hvor der samtidig var en situation med smitte fra covid-19 og eksamen i januar,« siger Nicolas.

I sit brev til Ursula Baumgarten betoner Nicolas sit faglige engagement ved underskrive sig som daværende Økonomisk Formand ved SCIENCErådet, der repræsenterer alle studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved KU.

Han skriver, at ingen kan vide sig reelt sikre på, at betalingen til støttelærerne vil komme igen, og det skaber usikkerhed, skriver han, og at det påvirker de studerendes indsats negativt.

Desuden beder Nicolas om, at KU går ind og selv sikrer de økonomiske midler til faglærerne, når der ikke er en gældende aftale med ministeriet og Studenterrådgivningen.

Honorarerne til de faglige støttelærere udgjorde cirka 4,2 millioner kroner i 2020.

KU: Vi havde ikke lovhjemmel til at betale støttelærerne

Det sidste, som Nicolas beder om, kan ikke lade sig gøre, står der i svaret fra Uddannelser & Studerende.

»KU skal følge reglerne. Der skal foreligge en bevilling, før KU kan iværksætte støtten. Der er altså ikke tale om nogle penge, som KU har, men som vi får af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (som hører under Børne- og Undervisningsministeriet, red.) på nogle bestemte betingelser. Det handler ikke om, at nogen ikke vil betale. Grundlaget for udbetalingen skal være på plads, før vi må tilvejebringe støtten,« understreger det skriftlige svar fra Uddannelser & Studerende, der samtidig beklager forløbet.

»Vi har en gruppe af sårbare studerende ved KU, for hvem corona-situationen har været ekstra udfordrende. Derfor er vi også rigtig kede af, at de 330 studerende ved KU, der har brug for en faglig støttelærer, måtte vente mellem 1-3 uger i det ny år, før deres bevilling var på plads.«

Det kan gøres bedre – tag ved lære af andre steder

Der er i det hele taget mange administrative enheder involveret i arbejdet med at organisere og betale de faglige støttelærere. Selve opgaven med at finde dem skal desuden i udbud hvert fjerde år efter komplicerede EU-regler.

Uddannelser & Studerende kunne altså ikke stille mere op i år, men Nicolas mener alligevel, at han var nødt til at klage – for at hjælpe de af hans medstuderende med handicap, der har brug for det.

»Jeg ved ikke, hvor mange det her er gået ud over. Det kan være, at mange af de andres faglige støttelærere har sagt, at vi ikke gider følge KU’s retningslinjer, og så har alligevel arbejdet videre som støttelærere efter 1. januar. Men det kan også være, at det er gået ud over mange sårbare studerende med handicap i eksamensperioden i januar, og nogle af dem er måske blevet slået af pinden,« siger Nicolas.

Han vil fortsætte sit engagement, for han tror, KU kan gøre tingene anderledes, for han har set det ske andre steder.

»Jeg har talt med andre studerende fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, hvor man har et helt andet syn på de studerende med handicap. Dér er det ikke tankegangen med regler frem for mennesket. På Danmarks Tekniske Universitet er det mennesker frem for systemet,« siger Nicolas.

KU: Studenterrådgivningen har også en rådgiver

Uniavisen har modtaget svar fra Uddannelser & Studerende på de samme spørgsmål to gange.

I det andet svar stod der følgende tilføjelse:

»Vi vil dog gerne tilføje, at de studerende i den periode, hvor de måtte vente på en bevilling til deres faglige støttelærer, kunne benytte deres tildelte studiestøttetimer hos deres rådgiver i Studenterrådgivningen. Så de berørte studerende havde adgang til anden støtte i denne korte periode.«

Til det siger Nicolas, at det ikke har været relevant for ham. Rådgiveren hos Studenterrådgivningen er ikke en faglig støttelærer, men kan i stedet tale med Nicolas om, hvordan han har det. Nicolas har aldrig brugt rådgiveren hos Studenterrådgiveren, selv om det er korrekt, at han har fået tildelt timer hos en.

»Man har en faglig støttelærer, fordi rådgiveren hos Studenterrådgivningen ikke kan løse de faglige opgaver,« siger Nicolas.

Efter Nicolas’ eget ønske er hans efternavn udeladt i artiklen.

Nicolas’ støttelærer ønsker at være anonym, men over for Uniavisen bekræfter støttelæreren forløbet – at der kun var støttelæreren til at give Nicolas besked. Uniavisen er bekendt med den faglige støttelærers navn.

Seneste