Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Halvt års pause for Big Bang-maskine

En smeltet ledning mellem to magneter var formentlig årsagen til et nedbrud i den gigantiske partikelaccelerator i Cern. Forskere ser i stedet frem til de planlagte forsøg for fuld styrke til foråret 2009

Efter starten på de meget omtalte ‘Big Bang-forsøg’ med verdens største partikelaccelerator i Cern i Schweiz, den 10. september, satte et uheld efter bare ni dage en foreløbig stopper for flere forsøg. Det påvirker dog ikke stemningen særligt meget hos de forskere fra Københavns Universitet der er med i forsøget.

»Nej, ingen følelsesudbrud her, for i langt størstedelen af tiden i år skulle vi køre LHC’en, Large Hadron Collider, ved et så lavt energiniveau at den alligevel ikke ville have givet os ny viden. Dette efterår skulle udelukkende gå med at teste alle systemer, og kun for den eksperimentelle del betyder uheldet noget,« siger partikelfysiker ved Niels Bohr Institutet Jørgen Beck Hansen.

Han er medarbejder på LHC’ens Atlas-eksperiment. I øjeblikket er han i København, men han følger med på status dels gennem nære kolleger hos Cern, dels gennem generelle kontakter på eksperimentet. Ifølge Jørgen Beck Hansen skete der formentlig en sammensmeltning af ledninger mellem to af de mange magneter i LHC’en. Ved sammensmeltningen skete der en stor varmeudvikling, og den flydende, superafkølede helium i magneterne der skal holde ledningerne superledende, udviklede sig til en gas der lækkede ud i tunnelen hvor partikelacceleratoren under Cern er installeret.

Fuld styrke til foråret

Uheldet skete i forbindelse med en test af magneterne som skal styre partikelstrålerne. Alle magneter er justeret og afprøvet over jorden ved den styrke der svarer til LHC’ens fulde kollisionsenergi, men under deres flytning 100 meter ned under jorden til LHC’en kan nogle af magneterne være blevet påvirket ganske lidt, og det betyder at de skal justeres og testes igen for ikke at få nye uheld. Derfor følger nu to måneder med reparationer og mest sandsynligt lige herefter en planlagt nedlukning for vinteren med henblik på eftersyn og af hensyn til el-energibesparelser.

Jørgen Beck Hansens bedste gæt på hvornår LHC’en kan komme op at køre igen, er derfor i det tidlige forår 2009, og først da vil det ifølge ham begynde at blive rigtigt spændende. »Til næste forår, måske allerede fra midten af april, kan vi begynde at øve os i at få partikelstråler til at ramme hinanden i LHC’en, og i modsætning til efterårets nu afbrudte forsøg vil det være muligt at gå helt op til LHC’ens fulde styrke. Dét er vigtigt, for først når sammenstødene sker ved nær fuld kollisionsstyrke, vil vi kunne få helt ny viden om universet,« fortæller Jørgen Beck Hansen.

Verdens hidtil kraftigste partikelaccelerator står i USA og kan lave partikelsammenstød med en energi svarende til en syvendedel af LHC’s i Cern.

anfj@adm.ku.dk

Seneste