Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Handicappede studerende mister SU’en, hvis de bliver forsinket

FORSKELSBEHANDLET – Handicappede studerende er kommet i klemme på grund af fremdriftsreformen. Selv hvis det lykkes dem at få dispensation fra reformens krav om at blive hurtigt færdige, ryger deres SU, hvis de kommer bagud. »Horribelt,« siger talsmand for de studerende.

Det er flere gange blevet lovet at fremdriftsreformen ikke skulle ramme funktionsnedsatte studerende ekstra hårdt. Men selv med en dispensation fra fremdriftsreformens aktivitetskrav, fratages handicappede studerende deres SU hvis de falder bagud.

I 2014 sagde Lykke Friis til Uniavisen at »det er helt legitimt, at nogle studerende med handicap har brug for ekstra tid til at gennemføre deres studie, men det tager studiefremdriftsreformen også højde for. De studerende med handicap kan fx søge om dispensation fra reformens krav om, at de skal være tilmeldt 30 ECTS-point pr. semester .«

Men Lykke Friis’ løfter tager ikke højde for SU-lovens krav om studieaktivitet.

Det dobbelte aktivitetskrav

»Der er to sæt regler,« siger Anni Søborg, der er Vicedirektør for Uddannelse på KU, da Uniavisen henvender sig til hende. »Det ene er uddannelsesreglerne, der blandt andet indeholder studieaktivitetskravet, som studienævnene kan dispensere fra. Det andet er SU-reglerne (SU-loven, red.), som ligger uden for KU’s hænder.«

Anni Søborg pointerer samtidig, at der ikke er en 1-1 sammenhæng mellem uddannelsesregler og SU-regler.

Denne manglende sammenhæng kan siges skabe et dobbelt aktivitetskrav. Det ene krav kommer fra KU, der – pisket af fremdriftsreformen – kræver hurtigere studiegennemførsel. Det andet krav kommer fra SU-styrelsen, der kræver det samme. Og problemet er, at hvor man, som Lykke Friis sagde, kan få dispensation fra uddannelsesreglerne, så kan der ikke gives dispensation fra SU-reglerne.

I stedet kan der gives rekompensation. Men som det fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets vejledning på su.dk, er det usandsynligt at en funktionsnedsat studerende vil få rekompensation.

»Handicap betragtes ikke som sygdom og vil ikke i sig selv give ret til tillæg af klip,« står der på siden.

En horribel mangel på sammenhæng

Hos foreningen Handicappede Studerende og Kandidater (HSK) er man mildest talt uimponerede over fremdriftsreformen såvel som universitetets fortolkning af studieaktivitetsreglerne.

»Det er horribelt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem SU-lovgivningen og dispensationsmulighederne for aktivitetskravet. Det er imidlertid ikke KU’s skyld, men alene folketingspolitikernes,« siger bestyrelsesmedlem og rådgiver i HSK René Ruby og fortsætter: »Så vidt vi ved, gør Uddannelsesservice på KU, hvad de kan i forhold til dispensation fra fremdriftskravet, men det er ikke Uddannelsesservice eller KU’s ansvar, at SU-lovgivningen halter bagefter.«

Det synspunkt bekræfter vicedirektør for Uddannelse på KU, Anni Søborg:

»Hos Københavns Universitet forholder vi os til de studerendes studieforhold, ikke til de studerendes økonomi, det er op til SU-lovgivningen, som vi ikke har indflydelse på,« siger hun.

Handicappede studerende har ikke fået det nemmere

Ifølge Handicappede Studerende og Kandidater (HSK) er der dog også noget galt med nogle af de forhold for de handicappede studerende, som KU har indflydelse på.

Hos foreningen er de ikke imponerede over universitetets fortolkning af studieaktivitetsreglerne. De mener, at kravene til studieaktivitet har ramt studerende med funktionsnedsættelser særligt hårdt.

»Det skyldes dels, at muligheden for at studere på nedsat tid forsvandt med fremdriftsreformen, og dels er reglerne om dispensation til forlængelse er blevet fortolket på en absurd restriktiv måde,« siger René Ruby.

Han forklarer, at studerende med funktionsnedsættelser kun kan opnå dispensation fra studietidskravet, hvis forlængelsen af studietiden skyldes en forværring i funktionsnedsættelsen, og altså ikke funktionsnedsættelsen i sig selv.

Han pointerer samtidig, at til trods for den justering af fremdriftsreformen, der startede i efteråret 2015, ser det ikke ud til at der skulle komme en reel forbedring af forholdene for studerende med funktionsnedsættelser.

Københavns Universitet forholder sig ikke til de studerendes økonomi

Hos Københavns Universitet anerkender man, at der er et problem med forholdene for funktionsnedsatte studerende, både når det kommer til fremdriftsreformen og SU-loven.

»Der er klart et behov for en opprioritering af funktionsnedsatte studerendes forhold på KU, hvilket også er grunden til at vi i november 2015 vedtog vores strategi for understøttelse af funktionsnedsatte studerende, men det tager noget tid at få implementeret hele strategien over så stort et område som KU er,« lyder det fra Anni Søborg.

Hun anerkender også, at KU har en svær formidlingsopgave over for de handicappede studerende, der forsøger at finde ud af, om de kan få dispensation for fremdriftsreformens aktivitetskrav – og hvad det vil betyde for deres SU.

»Det er vanskeligt stof at formidle, at der ikke er en 1-til-1 sammenhæng mellem uddannelsesregler og SU-regler, hvilket nok ligger til grund for, at der er så stor forvirring omkring det, især for de studerende,« lyder det fra Anni Søborg.

Skattejagt uden skat

Det mindsker næppe forvirringen, at informationen til de handicappede studerende – om fremdriftsreformens studieaktivitetskrav, deres dispensationsmuligheder og ikke mindst konsekvenserne for deres SU – ikke er samlet på et sted.

I stedet må de handicappede studerende grave informationerne frem på en lang række af forskellige hjemmesider. Informationer om ekstra SU-klip skal de finde på su.dk, information om handicaptillæg ligger på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside, information om dispensation fra studieaktivitetskravet finder man hos de forskellige studienævn, og sådan bliver det ved.

Og lægger de handicappede studerende alle informationsbrikkerne sammen, tegner der sig altså foreløbig følgende billede: Det kan lade sig gøre for dem at få en dispensation fra KU for fremdriftsreformens studieaktivitetskrav, men det er svært – og de kan ikke få en tilsvarende dispensation, der forlænger deres SU.

Uni-avis@adm.ku.dk.

Seneste