Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Handikaphandleplan på vej

HANDIKAPPOLITIK 2 - Universitetet kan få en handikappolitik til foråret 2010. Studiechef Claus Nielsen ønsker sig ikke et center, men at hjælpen kan fås der, hvor studerende med handikap befinder sig lokalt ude på universitetet

At finde frem til hjælp til fysiske hjælpemidler eller pædagogisk støtte som handikappet studerende på Københavns Universitet (KU) har hidtil været svært. Der har nemlig ikke været nogen politik for, hvordan det kan ske.

Læs også om jurastuderende Ninna Engelbrecht, der er hærehæmmet, i artiklen: »Bare der havde været ét link om handikap«

En arbejdsgruppe på KU har imidlertid i et stykke tid arbejdet med anbefalinger til en strategi for vejledning af funktionsnedsatte, og anbefalingerne blev samlet og opsummeret på et afsluttende møde den 11. november 2009.

I det næste cirka halve år skal KU´s otte studiechefer fra fakulteterne beslutte anbefalingerne og lægge dem frem som en rapport for ledelsen på KU til drøftelse inden en endelig vedtagelse, angivelig i foråret 2010.

Må ikke stigmatisere

Claus Nielsen, studiechef på KU fra 1. september 2009, har som et ønske til en handikappolitik, at alle studerende, der har synlige eller usynlige handikaps, skal kunne få en oplevelse af, at de så nemt som muligt kan møde en vejleder eller en administrator, der ved, hvad der kan gøres for at hjælpe.

Den funktionsnedsatte skal kunne få hjælp, uanset hvor han eller hun befinder sig fysisk ude på fakulteterne eller institutterne. Hjælpen skal også kunne fås på den måde, som den funktionsnedsatte selv har det godt med. Det har medført nogle overvejelser.

»Nogle handikaporganisationer har tidligere over for mig givet udtryk for et ønske om at få ét centralt sted på KU, et center, hvor alle handikappede kan henvende sig. Min holdning er, at fokus skal være på at give vejledningen der, hvor den studerende er. Det mener jeg er mest realistisk og servicerettet. Det er for eksempel ikke alle studerende, der har lyst til at optræde som funktionsnedsatte, og de vil måske føle det forkert at skulle gå ind i et egentligt handikapcenter, for så vil de føle, at alle kan se dem som handikappede,« siger Claus Nielsen.

Handikaphandleplanen skal sikre, at der bliver givet informationer om muligheden for at få fysiske hjælpemidler samt mulighed for Special-Pædagogisk Støtte (SPS), for studerende på KU med funktionsnedsættelser.

Oplys om handikap

Nogle gange, blandt andet ved behov for fysiske hjælpemidler, eller hvis den studerende for eksempel modtager revalideringsydelse, kommer det meste af hjælpen fra kommunen. Men andre gange, hvis den studerende får SU, er det som udgangspunkt uddannelsesinstitutionen, der undersøger behovet for hjælp og hjælpemidler, mens SU-styrelsen betaler, hvad det koster.

Derfor er det vigtigt for KU at vide, hvad den studerende har af behov for hjælp, og derfor skal den studerende også selv fortælle om deres funktionsnedsættelse helt fra begyndelsen af studieforløbet, siger Claus Nielsen:

»Fortæl om handikap allerede ved optagelsen, for ingen på KU ved, at en ny studerende for eksempel er kørestolsbruger, hvis den studerende ikke selv fortæller os noget. Vi får ikke den information noget sted fra. Så kan det virke mærkeligt for en handikappet studerende, der er kørestolsbruger, at blive inviteret med på rus-tur til et sted, der kræver, at man kan bevæge sig i et ujævnt terræn, men vi er altså nødt til at få det at vide først, hvis nogen har et handikap.«

Seneste