Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Hands on naturformidling om low key bæredygtighed

Mit job — Lotte er projektleder på Vild Campus, et naturformidlingsprojekt på Nørre Campus, der vil oplyse lokale københavnere om danske naturtyper.

Det ligner ikke museumsformidling, som Lotte Nymark Busch Jensen sidder der blandt danske skovplanter i en lille vild plet på Universitetsparkens vidtstrakte plæneareal og leder efter blåhat.

Men det er det. Lotte er projektleder på Vild Campus, et naturformidlingsprojekt på Nørre Campus, der vil oplyse lokale københavnere om danske naturtyper. Det er tanken, at de små stykker vild natur skal fungere som en appetizer, der puffer publikum videre ud i den store natur.

Blå bog: Lotte Nymark Busch Jensen

Kommunikationsmedarbejder og projektleder

29 år. Kandidat i Nature Management fra Københavns Universitet 2016. Bor på Frederiksberg.

Ansat på KU siden 2013, først som studentermedhjælper hos Grøn Campus, så 4 mdr. som projektkonsulent sammesteds, og siden på Statens Naturhistoriske Museum i sin nuværende stilling.

Når hun ikke arbejder kan hun godt lide at komme ud af byen og lave aktiviteter i naturen. Er fx begyndt at køre mountainbike, fordi »det er en fed kombination af spænding, motion og frisk luft«.

Men Vild Campus er også et bevis på, at man med ret enkle midler kan gøre en seriøs forskel for biodiversiteten lige der, hvor man er, siger Lotte. Man kan lade gamle træstammer ligge, så insekterne har et sted at bo og overvintre, eller man kan bygge et ’insekthotel’ med samme formål, hvis man bor i byen.

»Sidste år skrev to biologistuderende BA-projekt om Vild Campus’ betydning for insektlivet og biodiversiteten i Universitetsparken. De indsamlede og talte bier og svirrefluer i bedene og sammenlignede med en almindelig græsplæne. Resultatet viste, at Vild Campus har betydet, at der er kommet knap 5 gange så mange bier og svirrefluer og at antallet af arter er steget to en halv gange.«

Lotte Nymark Busch Jensen summer af statistik og mundret info om insektliv og biodiversitet, og hun siger, at dialogen om naturvidenskab og bæredygtighed er vigtigere end nogensinde:

»I dag er der mange, der tvivler på naturvidenskaben. Vi skal have tilliden tilbage til forskningen, for vi står midt i den sjette masseuddød i Jordens historie. Dyr og planter uddør op til 1.000 gange hurtigere end normalt, fordi deres levesteder forsvinder på grund af byudvikling og skovrydning.«

En stilling med tre job

Projektlederjobbet udgør en tredjedel af Lottes stilling. Hun er nemlig også – for det andet – ansat til at lave kommunikation på det tværgående Sustainability Science Center, som er den samlende indgang for forskere, studerende og erhvervsliv til alle aktiviteter i bæredygtighed på KU. For det tredje står hun for forskningsformidling, pressekontakt, hjemmeside og sociale medier på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Vi skal have tilliden tilbage til forskningen, for vi står midt i den sjette masseuddød i Jordens historie. Dyr og planter uddør op til 1.000 gange hurtigere end normalt, fordi deres levesteder forsvinder på grund af byudvikling og skovrydning
Lotte Nymark Busch Jensen

»Ja, jeg har mange bolde i luften. Men det passer mig godt at være i et job, der er alsidigt og giver et stort netværk. Min uddannelse handler om at kunne løfte sig op fra sin søjle og tage beslutninger, der er baseret på en helhedsforståelse. Men jeg skal da være god til at prioritere og administrere min tid – ellers kan det godt ende i kaos. Jeg skal vægte en tredjedel til hver, så jeg er blevet god til at lave lister og deadlines til mig selv.«

På spørgsmålet om hun kan nå det hele på den nette side af 37 timer, svarer hun, at hun ikke fører den slags regnskab:

»Det giver ikke rigtigt mening for mig. Nogle gange sidder jeg til langt ud på aftenen, men der er også mere stille perioder, og jeg kan godt lide fleksibiliteten. Det er også lidt svært for mig selv at drage den grænse mellem hvad der er arbejde og hvad der er interesse, for det er mega motiverende at være med til at skubbe til nogle forståelser af hvad natur og biodiversitet er.

Det er blevet koldt på bænken i Universitetsparken. På falderebet når Lotte at anbefale en bog, som måske kan hjælpe i opdragelsen af insekt-fobiske københavnerunger, nemlig Hans Joachim Offenbergs Myrer.

Seneste