Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Henrik Dahl er ude efter KUs administration

BUREAUKRATI – Liberal Alliances uddannelses- og forskningsordfører har spurgt ministeren om, hvor stor Københavns Universitets administration og kommunikationsafdeling er.

Liberal Alliances uddannelses- og forskningsordfører Henrik Dahl vil vide, hvor mange der arbejder i Københavns Universitets (KUs) administration og kommunikationsafdeling, og hvor meget de ansatte tjener i alt.

Det fremgår af et spørgsmål, som han har stillet til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V).

»Kan ministeren for hvert af de seneste 10 år oplyse, hvad Københavns Universitets samlede lønsum til administrative stillinger har udgjort og udgør i dag, samt antallet af administrative stillinger, og kan ministeren på lignende vis oplyse, hvad universitetets samlede lønsum til kommunikationsafdelingen har udgjort og udgør i dag, samt antallet af stillinger?«

Ikke kun interesseret i KU

Det ses sjældent, at en politiker spørger specifikt ind til forholdene på et enkelt universitet og i en enkelt afdeling, så Uniavisen har spurgt Henrik Dahl, »hvad er meningen?«

Henrik Dahl afviser, at han har et horn i siden på KU:

»Jeg er også interesseret i de andre universiteter, men hvis du skal spise en elefant, må du gøre det i mindre bidder,« siger han.

»100 er mange«

Men spørger du, fordi du har en forventning om, at administrationen på KU er særlig stor?

»Jeg er interesseret i at vide, hvordan forholdet mellem omkostningerne til forskning/uddannelse og til administration har udviklet sig. Jeg kender ikke svaret, men er nysgerrig,« siger Henrik Dahl og fortsætter:

»En norsk undersøgelse viste for nogle år siden, at KU er det mest overadministrerede universitet i Norden. Sidst jeg så efter, var der mere en 100 ansatte, der arbejder med kommunikation på KU, og selv om det er en stor organisation, er det mange. Det vil dog være forkert at drage konklusioner, før jeg har fået svaret fra ministeren,« siger han.

Fagfolk jamrer

Henrik Dahl, der også er LAs afbureaukratiseringsordfører, udtalte sig også om administrationen på landets universiteter, da KU tidligere på året måtte sige farvel til 261 ansatte, der arbejdede med forskning og undervisning og 176 administrative medarbejdere som følge af regeringens besparelser.

Da KUs rektor Ralf Hemmingsen advarede om konsekvenserne af nedskæringerne i pressen, svarede Henrik Dahl, at det er »professionelle fagfolks opgave at jamre over, at de får tildelt færre penge.«

»Det er sådan med universiteterne, at de er helt ekstremt bureaukratiske. Så vi ser for os, at de her besparelser udelukkende skal ske inden for administrative medarbejdere. Der er vanvittigt mange af dem,« sagde LAs ordfører.

KU bruger millioner på kommunikationsfolk

Jasper Steen Winkel, vicedirektør for kommunikation på KU, ønsker først at kommentere spørgsmålene fra Henrik Dahl, når universitetet har svaret Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

»Jeg er også interesseret i de andre universiteter, men hvis du skal spise en elefant, må du gøre det i mindre bidder« – LAs uddannelses- og forskningsordfører Henrik Dahl

Ingeniøren lavede dog en optælling af kommunikationsmedarbejdere på landets universiteter i juli i år.

Den viste, at KU i dag har mindst 64 kommunikationsansatte mod 36 i 2005 og 13 i 2000.

KU, som ifølge opgørelsen bruger flest penge på området, udbetalte i 2015 63,5 million kroner i løn til de kommunikationsansatte. Det er en tredobling i forhold til, hvad universitetet brugte i 2005.

clba@adm.ku.dk

Seneste