Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Her er de 10 mest kønsskæve uddannelser på KU

KØNSOPTAG - Københavns Universitet optager igen i år flere kvinder end mænd (i forholdet 60/40). Men hvilke uddannelser er mest kønsskæve? Vi har tygget på tallene.

Hvilke uddannelser er de mest kønsskæve på Københavns Universitet (KU), hvis man måler efter forholdet mellem antal kvinder og mænd, der i år er kommet ind på de enkelte uddannelser?

Uniavisen.dk har regnet på tallene fra KU’s optag for 2015, og Audiologopædi (høre-, tale- og læsepædagog) tager prisen. Der er næsten 12 gange så mange kvinder som mænd på den uddannelse.

Tallene viser også, at otte ud af de 10 mest kønsskæve uddannelser i år har en overvægt af kvinder. Det kan hænge sammen med, at på hele KU er der optaget 1,52 gange flere kvinder end mænd i år.

Her er hele listen med de 10 mest kønsskæve uddannelser på KU (‘skævhedsfaktoren’ er beregnet ud fra forholdet mellem antal optagne kvinder og mænd):

1. Audiologopædi (HUM). Skævhedsfaktor 11,67 med 35 kvinder og og tre mænd.
2. Tandplejer (SUND). Skævhedsfaktor 11,50 med 69 kvinder og seks mænd.
3. Veterinærmedicin (SUND). Skævhedsfaktor 9,28 med 167 kvinder og 18 mænd.
4. Folkesundhedsvidenskab (SUND). Skævhedsfaktor 9,00 med 63 kvinder og syv mænd.
5. Pædagogik (HUM). Skævhedsfaktor 8,63 med 69 kvinder og otte mænd.
6. Husdyrvidenskab (SCIENCE). Skævhedsfaktor 7,22 med 65 kvinder og ni mænd.
7. Datalogi (SCIENCE). Skævhedsfaktor 0,14 med 21 kvinder og 148 mænd (og den reciprokke værdi af 0,14 = 7,14).
8. Skov- og landskabsingeniør (SCIENCE). Skævhedsfaktor 0,15 med 8 kvinder og 55 mænd (og den reciprokke værdi af 0,15 = 6,67).
9. Asienstudier (HUM). Skævhedsfaktor 4,67 med 14 kvinder og tre mænd.
10. Sociologi (SAMF). Skævhedsfaktor 4,63 med 111 kvinder og 24 mænd.

Flere (ulige) tal

Blandt de 11-20 mest kønsskæve har de fem uddannelser med flest optagne følgende skævhedsfaktorer – alle med en overvægt af kvinder:

Kunsthistorie (HUM) med skævhedsfaktor 4,5.
Psykologi (SAMF) med skævhedsfaktor 4,25.
Europæisk etnologi (HUM) med skævhedsfaktor 3,71.
Landskabsarkitektur (SCIENCE) med skævhedsfaktor 3,19.
Litteraturvidenskab (HUM) med skævhedsfaktor 3,13.

Fordelt på fakulteter er fem ud af KU’s seks fakulteter kønsskæve med flest kvinder. Kun SCIENCE har lidt flere mænd (1016) end kvinder (966).

Hvis nogen havde en fordom om, at HUM var det mest kønsskæve fakultet, må de tro om igen. Det er SUND, der snupper rekorden i år med 933 optagne kvinder mod 355 mænd.

Derefter kommer HUM med 1500 kvinder mod 809 mænd.

Også på JURA er der en overvægt af kvinder. 501 mod 324 mænd.

SAMF har i år optaget 647 kvinder mod 462 mænd.

Og endelig er der TEO, der sammen med SCIENCE udgør de to mest ligestillede fakulteter, dog med et lille flertal af optagne, teologistuderende kvinder (67 kvinder mod 61 mænd).

anfj@adm.ku.dk

Seneste