Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Her er KU’s plan for kortere studietider

FREMDRIFT - Studierne skal være en fuldtidsbeskæftigelse, og universitet skal give de studerende bedre muligheder for at planlægge og indhente det forsømte. Det såkaldte 12-mandsudvalg bestående af studerende og ledelse har netop præsenteret ti anbefalinger til, hvordan studietiderne skal nedbringes på KU.

Spekulationerne kan stoppe, foreløbigt.

KU’s såkaldte 12-mandsudvalg har den. 24. februar præsenteret sine anbefalinger for, hvordan KU kan leve op til den politisk bundne opgave om at gennemføre fremdriftsreformen og nedbringe den gennemsnitlige studietid på Københavns Universitet (KU) med 7,6 måneder inden 2020.

Det centrale mål for anbefalingerne er at gøre studiet til en fuldtidsbeskæftigelse, hvor de studerende bruger mindst 1650 timer om året (et studenterårsværk) på undervisning og forberedelse – i tråd med fremdriftsreformens hovedkrav om obligatorisk tilmelding til 60 ECTS-point per år for de studerende.

Et ufravigeligt krav, der for de på nuværende tidspunkt indskrevne studerende træder i kraft i september 2015, men for de kommende studerende allerede gælder fra 1. september 2014.

For at imødegå de udfordringer kravet om bunden tilmelding kan give de studerende, sigter en række af udvalgets øvrige anbefalinger på at give studerende bedre mulighed for at indhente forsinkelser og planlægge deres kurser samt at gøre administrationen mere smidig for at undgå de ufrivillige forsinkelser.

Se alle udvalgets ti anbefalinger her

Hvis studietiden ikke bliver nedbragt, står KU i værste fald til at miste 345 millioner kroner om året, ligesom den enkelte studerende, der falder bag ud, kan risikere at miste SU og studieplads.

En fælles opgave

Siden massive studenterprotester og store offentlige demonstrationer ikke har kunnet bremse fremdriftsreformen, har KU været på en bunden opgave om at implementere lovgivningen.

En opgave som de studerende og KU’s ledelse, der hver er repræsenteret med seks medlemmer i 12-mandsudvalget, ifølge udvalget selv har taget på sig i fællesskab:

»Jeg er glad for, at vi i fællesskab har indgået en aftale om at styrke de studerendes fremdrift og uddannelseskvalitet. Det skal blandt andet ske ved mere gennemskuelig studiestruktur for de studerende, hurtigere sagsbehandling og ved flere sommerkurser, så man kan indhente det forsømte i sommerferien,« siger Lykke Friis, prodekan for uddannelse, til KUnet. Hun tilføjer:

»Der skal ske en mentalitetsændring på hele universitetet. Det er ikke kun de studerende egen opgave at blive fuldtidsstuderende. Det er hele universitetets opgave at skabe rammer og en kultur, hvor det bliver normen. Det kan vi kun gøre hvis underviserne også støtter op om det. Anbefalingerne skal gennemføres ved en fælles indsats af alle parter på KU,« siger Lykke Friis.

Også Studenterrådet bakker op om anbefalingerne:

»I udvalget har vi været enige om, at hvis vi skal læse på fuld tid, så er universitetet nødt til at sikre rammerne, både i forhold til forskerkontakt, det fysiske studiemiljø og en smidigere administration. Det store problem med reformen har været, at man fjerner elastikken i vores uddannelser, og vi har nu forsøgt at få den elastik lidt ind igen, for eksempel i form af max sagsbehandlingstider, flere sommerkurser og mulighed for at planlægge sine fag et år ud i fremtiden,« siger Mie Sofie Andersen, formand for Studenterrådet til KU-net.

12-mandsudvalget anbefalinger gives nu videre KU’s ledelsesteam og fakultetslederne, som allerede fra starten af marts har ansvaret for at sætte arbejdet i gang i studienævnene.

Status i 2015

I 2015 vil KU gøre status over hvilken effekt de nye initiativer for at nedbringe studietiden har haft.

Som beskrevet her i avisen har KU tidligere overvejet strengere krav for at leve op til fremdriftsreformen , såsom minimumskrav om 45 beståede ECTS-point per år hvis man vil beholde sin studieplads og et stop for orlov på kandidaten og en halvering af orlovsmuligheder for bachelorstuderende.

Det medfødte i november store protester fra de studerende, da Uniavisen beskrev forslagene, og ingen af dem er i dag at finde i 12-mandsudvalgets anbefalinger. I november lød det på KUnet fra rektor Ralf Hemmingsen:

»Vi er indstillet på ikke at vedtage nye regler på Københavns Universitet omkring studieaktivitet og orlov i første omgang. Men vi holder skarpt øje med studietiden og vedtager nye initiativer, hvis Københavns Universitet ikke er på ret kurs i 2015. Det siger sig selv, at vi ikke kan blive ved med at skubbe udfordringen med at nedbringe studietiderne foran os. Så bliver det blot de kommende studerende, som kommer til at betale prisen«.

Med præsentationen af 12-mandsudvalgets anbefalinger er det nu klart, hvilken vej KU i første omgang vil gå for at nedbringe studietiderne på universitetet, men i 2015 vil det vise sig, om det har været tilstrækkeligt til at nå i mål, eller mere er i vente.

NOTE: Denne artikel er klokken 14.00 den 25. februar blevet opdateret.

Bjarke.w.pedersen@adm.ku.dk

Seneste