Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Her er Kvalitetsudvalgets 'dødsliste' – 26 uddannelser er lukningstruet

UDDANNELSESKVALITET – Regeringens Kvalitetsudvalg vil indføre en grænse på minimum 30 optagne studerende per år. Hvis forslaget bliver virkeliggjort, er 26 uddannelser i fare for at lukke på Det Humanistiske Fakultet. Prodekan har ikke fantasi til at forestille sig, at det gennemføres.

Farvel til Østeuropastudier, Asienstudier, Mellemøstens sprog og samfund, Polsk, Koreastudier og Russisk.

En uddannelsesmassakre venter måske på det Det Humanistiske Fakultet (Hum) på Københavns Universitet (KU), hvis regeringen vælger at lytte til Kvalitetsudvalget, der offentliggjorde den første af i alt tre delrapporter den 3. april.

26 ud af i alt 83 bacheloruddannelser på KU har et optag på under 30 og er dermed i farezonen for at måtte lukke og slukke, viser en opgørelse, som internt på KU spøgefuldt er blevet omtalt som dødslisten.

Uklogt forslag

Kvalitetsudvalget anbefaler, at »der fastsættes en minimumsgrænse for udbud af bachelor-, professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser på 30 studerende i årligt optag. Uddannelser med samlet årligt optag på under 60 på landsplan skal samles ét sted,« fremgår det af rapporten.

»Et opsigtsvækkende princip«, lød skudsmålet fra Lykke Friis, prorektor for uddannelse på KU, der i øvrigt kritiserede forslaget skarpt:

»Alene på Københavns Universitet har vi en stribe uddannelser på under 30, som ikke findes andre steder i landet. Tag russisk, polsk eller tyrkisk. Næppe kundskaber med det mindste perspektiv for en lille, åben økonomi som Danmarks. Erfaringen viser, at det er klogt at fastholde et nationalt beredskab. Sådan var det med kinesisk og arabisk, som KU i flere år holdt på vågeblus,« skrev hun i en pressemeddelelse.

Tilmed kommer kvalitetsudspillet mildest talt ubelejligt for planerne om at etablere et nyt Indienstudie på KU.

»I denne uge har vi rektor fra New Delhis universitet på besøg. Men nu må vi fortælle ham, at uddannelsen måske skal nedlægges. Hvordan hænger det sammen med regeringens BRIK-strategi og Indien som vigtigt fremtidigt marked for Danmark,« spurgte Lykke Friis.

Prodekan rolig

Efter Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse på Hum, har pløjet de mange sider igennem, vil han »ikke puste det alt for meget op«.

Han hæfter sig ved formuleringerne på side 79 – 80 (i Kvalitetsudvalget rapport), hvor der blandt andet står:

»Det er dog udvalgets vurdering, at der vil være uddannelser, herunder de universitære småfag, som end ikke på landsplan kan komme op i denne størrelsesorden, men som der er behov for på arbejdsmarkedet. Små relevante uddannelser skal efter udvalgets opfattelse kun udbydes ét sted i landet for at sikre den faglige bæredygtighed og kvalitet.«

Udvalget åbner altså op for, at uddannelser kan overleve, selvom de ikke optager 30 studerende årligt.

Ingen alarmklokker ringer

»Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at de vil tage livet af halvdelen af Humaniora. Vi vil gerne have en mangfoldighed i udbuddet af uddannelser, og vi har en forpligtelse overfor Danmark til at sikre en vis bredde. Det er kulturel kapital på bankbogen, og det koster ikke det store at bevare de små fag,« siger Jens Erik Mogensen.

Ni små fag på Hum får en ekstrabevilling på 1,25 millioner kroner på finansloven for at sikre deres overlevelse.

Rektor på KU har bevilget et tilsvarende beløb til yderligere ni uddannelser.

Han peger på, at uddannelserne er blevet akkrediteret ud fra/på baggrund af en grundig vurdering af deres kvalitet, relevans for samfundet og kandidaternes jobmuligheder.

»Beskæftigelsestallene er pæne og ingen alarmklokker ringer,« tilføjer han.

Få overlap

Ifølge Jens Erik Mogensen udbydes meget få af de små fag flere steder i landet, og hvis man dykker længere ned i deres faglige indhold er de ikke altid ens.

Der er tilmed gode grunde til at beholde dem flere steder, da de kan kombineres med andre fag på fakultetet. Eksempelvis spiller latin og græsk sammen med arkæologi, forklarer han.

clba@adm.ku.dk

Seneste