Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Her er statistikkerne over studerendes trivsel, tidsforbrug, indtægter og karakterer

Kender du typen? — Du har høje forventninger til dig selv. Du føler dig til tider ensom. Du bliver ikke færdig på normeret tid. Hvis du nikker lige nu, er du som mange andre KU-studerende. Vi har gransket tallene, så du kan lære dig selv og dine medstuderende lidt bedre at kende.

Du vil gøre en positiv forskel for andre

Og det er årsagen til dit studievalg, hvis du er som 54 procent af de nye studerende. Det gælder især, hvis du er kvinde og over 26 år. Er du mandlig studerende i starttyverne, er det mere sandsynligt, at du valgte studie med dollartegn i øjnene. 31 procent af de studerende vægter udsigten til en høj indkomst, når de vælger uddannelse. Kun seks procent – cirka lige mange kvinder og mænd – vil udnytte deres karaktergennemsnit til at komme ind på en uddannelse, som ikke alle kan blive optaget på.
Kilde: EVA

Køn og statistik

Statistikkerne tæller to køn. Uniavisen beklager, at studerende, der ikke passer i de kasser, endnu ikke kan se sig afspejlet i disse tal.

Du er 21 år og seks måneder

I hvert fald hvis du følger medianalderen og lige er startet på din bachelor. De yngste studiestartere findes på Forsikringsmatematik, hvor gennemsnitsalderen er 21,2 år; de ældste på Latin, hvor de nye i gennemsnit er 31,5 år. Hvis du netop har færdiggjort din kandidat, er du 27 år ifølge statistikkerne. Startede du som 21-årig, har du altså brugt et år mere end normeret tid – Tillykke! Du nåede det før den nye universitetsreform.
Kilde: Københavns Universitet 1, Københavns Universitet 2

Du knokler 12 timer om ugen

68,1 procent af alle KU-studerende har et lønnet arbejde. Du har jo nærmest heller ikke noget valg, når det meste af SU’en går til at betale skyhøj husleje. Sandsynligvis har du scoret dig et job, der ligger dine studier nær. Navnlig på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har majoriteten studierelevant arbejde, men der er jo også mange ministerier, styrelser og kommunale afdelinger, der har brug for engagerede Excel-krigere. Derudover har 29,1 procent af KU’s studerende frivilligt arbejde, som de bruger tre timer om ugen på.
Kilde: KU’s Studiemiljøundersøgelse (2021), DM

Du ligger vågen om natten

52 procent af KU’s studerende oplever stærke stresssymptomer enten nogle gange, ofte eller altid. Tallet er foruroligende. Forventninger til egne præstationer og generelt at have for meget om ørerne er det, som de fleste føler sig pressede af. Derudover oplever 33 procent, at der ikke er en passende balance mellem studietid og fritid.
Kilde: KU’s Studiemiljøundersøgelse (2021)

Du er ikke alene om at føle dig alene

Faktisk føler hele 58 procent af de førsteårsstuderende sig ensomme i perioder. Og halvdelen af alle KU-studerende føler sig ensomme på studiet enten altid, ofte eller nogle gange. Vi foreslår at kaste et blik på hjemmesiderne www.foreningsliv-ku.dk/foreninger og www.kustudenteridraet.dk og prøve kræfter med kajak, klatring eller kor. Måske hjælper du ikke kun dig selv, men også andre af med den gnavende ensomhedsfølelse.
Kilde: EVA, KU’s Studiemiljøundersøgelse (2021)

Du ved, at du kan få professionel hjælp

Sandsynligvis er du en af de 55 procent, der ved, hvor du kan få støtte og vejledning på din uddannelse. Hvis ikke, ved du nu, at studievejledningen, studenterpræsterne, Studenterrådgivningen eller SPS-vejlederne kun er et opkald eller en mail væk. Ræk ud!
Kilde: KU’s Studiemiljøundersøgelse (2021)

Du får hjælp og støtte fra dine medstuderende

Det er der nemlig 79 procent af de studerende, der oplever. Og 70 procent angiver, at studiemiljøet øger deres motivation til at studere. Måske er du endda en af de 34 procent, der ikke kun bruger tid med studiegruppen, når der skal terpes pensum, men også når der skal dystes i brætspil, beer pong eller håndarbejde. Der er dog 35 procent af de studerende, der ikke engagerer sig i studiemiljøet – primært fordi, de ikke har tid.
Kilde: KU’s Studiemiljøundersøgelse (2021), EVA

Du er kvinde

Det er nemlig 63 procent af de nye studerede. På Indianske sprog og kulturer leder man forgæves efter nye mandlige studerende, for der er ingen. På Audiologopædi er 98 procent kvinder, på Tandplejeruddannelsen 97 procent, og på Husdyrvidenskab er tallet 95 procent. I den anden grøft ligger Datalogi med 81 procent nye mandlige studerende, Machine learning og datavidenskab med 79 procent og Datalogi-Økonomi med 73 procent. På fem af de syv nævnte uddannelser er fordelingen af optagne mænd og kvinder endnu skævere i år end sidste år.
Kilde: Københavns Universitet

Du tjener mindre end dine mandlige medstuderende

– og mere end dine kvindelige studiekammerater, hvis du er mand. Uanset hvad, begynder uligheden i løn allerede nu. Mandlige studerende tjener i gennemsnit 13 kroner mere i timen end kvindelige studerende for det samme studierelevante arbejde, uden at det kan forklares med forskelle i uddannelse, branche eller anciennitet. I ikkestudierelevante job er forskellen syv kroner.
Kilde: DM

Lad os være ærlige: Du bliver ikke færdig på normeret tid

67 procent brugte normeret tid plus et år på at gennemføre deres bachelor. På kandidaten tager de studerende sig endnu større frihed, for her gennemfører 83 procent nemlig på normeret tid plus et år. Det er dog for intet at regne, når man kigger på, hvor lang tid forældregenerationen – inklusive politikerne – brugte på deres kandidatuddannelser.
Kilde: Københavns Universitet

Du får 10 i specialekarakter

I gennemsnit blev kandidatspecialerne fra Københavns Universitet i året 2021-2022 vurderet til en karakter på 9,9. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet topper listen med et gennemsnit på 10,8. Til sammenligning får bachelorprojekterne på KU i gennemsnit 9,6 i karakter, så du kan roligt træde ud af karakterræset og sætte din lid til statistikkerne. Det kommer sandsynligvis til at gå dig godt.
Kilde: Københavns Universitet

Seneste