Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Her er vilkårene for frivillig fratrædelse

Administrationsreform — Nu har ledelsen meldt ud, hvornår og hvordan medarbejderne kan søge om frivillig fratrædelse. Læs mere her.

Administrationsreformen er godkendt af bestyrelsen, og planen for efterårets fyringsrunde er aftalt med Hovedsamarbejdsudvalget, HSU.

I en nyhed på KUnet, kan man læse, at omkring 100 stillinger anslås nedlagt i forbindelse med organisationen, hvoraf størstedelen vil blive afskediget i perioden 5.-7. november.

Indtil da har ledelsen allerede varslet, at medarbejdere, som er omfattet af administrationsreformen, kan søge om frivillig fratrædelse.

Vilkårene lyder blandt andet på, at der i en frivillig fratrædelse vil blive lagt en måned oven i det kontraktlige opsigelsesvarsel, to måneder for medarbejdere, som har tre måneders opsigelse. Alle får tjenestefrihed med løn fra 1. marts 2025 og frem til fratrædelsestidspunktet.

Har man været uafbrudt beskæftiget i staten i mindst ni år, bliver  man desuden tilbudt et fratrædelsesbeløb på en måned, og beløbet stiger, jo længere man har været ansat.

Endelig gælder der særlige regler for medarbejdere, som kan gå på pension i forbindelse med en frivillig fratrædelse – de har nemlig mulighed for at få indbetalt et ekstraordinært pensionsbidrag på tre år og seks måneder.

Ansøgningsfristen for at søge en frivillig fratrædelse er 30. september, og der tages stilling til de indkomne ansøgninger i uge 41-43.

Har man søgt om en frivillig fratrædelse og fået afslag, kan man indtil 30. april 2025 ikke blive afskediget med henvisning til administrationsreformen. Det fremgår af et selvstændigt temasite om afskedigelser.

Direktør: Medarbejdere får medbestemmelse

Der vil i processen om bemanding af den kommende administration blive lagt vægt på, medarbejdere får den placering i organisationen, de selv ønsker, og som passer til deres kompetencer.

Sådan lyder det fra universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard på KUnet:

»KU står foran en stor ændring, der kræver meget af alle administrative medarbejdere. Det er en svær tid for mange – især fordi processen indebærer afskedigelser, men jo også fordi vi etablerer en ny organisation med den uvished, det indebærer,« siger universitetsdirektøren og fortsætter:

»Ambitionen for bemanding af den nye organisation er et forløb, hvor medarbejdere og ledere får den bedst mulige rolle i den nye organisation. Vi er også meget optagede af, at den nye organisering skal give administrative medarbejdere mere alsidige karrieremuligheder på tværs af KU.«

Seneste