Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Historiestudier med spærretid

For et halvt år siden fik historiestuderende Jonas Bals kontakt med en indsat fra Vridsløselille Statsfængsel der gerne ville læse videre på universitetet. I dag hjælper han den studerende fange med alt fra litteratursøgning til eksamenstilmelding

Som de sidder i cafeen Mødestedet på det gamle KUA, kunne de være tilfældige studiekammerater. Men Jonas Bals der går på kandidatuddannelsen på Historie, har et helt specielt forhold til den nye studerende på Historie som han drikker kaffe med denne tirsdag eftermiddag.

Jonas fik kontakt til Kalle for et halvt år siden da han stadig sad i det lukkede fængsel i Vridsløselille. Kalle havde på det tidspunkt allerede afsonet fem år og trængte efterhånden til at lave noget andet end at tælle dage.

Da Kalle for fire måneder siden blev overflyttet til det åbne fængsel i Jyderup, fik han endelig chancen for at få udgang og gå på universitetet.

Valget af historiestudiet var oplagt for Kalle der har været indskrevet som studerende før han blev selvstændig erhvervsdrivende og for fem år siden røg ud i kriminalitet.

»Jeg begyndte at søge om at læse på universitetet for tre-fire år siden, men det virker som om hele systemet omkring indsatte er lidt angst for at tage nye beslutninger,« siger Kalle der ønsker at være anonym af hensyn til sin familie og sine studier.

At få lov til at læse på universitetet, er ukendt i de fleste fængsler; derfor kom de KU-studerendes initiativ som en kærkommen hjælp.

»Jonas og Lea har givet mig al den hjælp jeg behøvede, for at komme i gang med at læse igen. Efter jeg startede på universitetet for to måneder siden, har Jonas været der til at assistere mig både med det faglige og alt det praktiske,« siger Kalle.

Hjem inden spærretid
De tre dage om ugen Kalle har udgang, er hvert et skridt han tager, nøje planlagt, så han kan nå til forelæsninger, på biblioteket, i læsegruppe og tilbage til Jyderup inden spærretid.

Jonas fortæller lidt overrasket om mødet med de stramme regler der er for indsatte:

»I starten ringede de fra fængslet til biblioteket hvor jeg arbejder, for at tjekke om Kalle var kommet,« fortæller Jonas.

I dag skal Kalle forbi en underviser og en studienævnssekretær for at få underskrifter på at han skal i læsegruppe uden for de aftalte tider.
Den megen kontrol ser dog ikke ud til umiddelbart at stresse ham.

»Ethvert arrangement jeg deltager i, skal kontrolleres, og fordi folk i fængslet ikke kender det akademiske miljø, så bliver det meget snært nogle gange hvis forelæsningen går over tid eller vi lige skal diskutere færdig.

Både fagligt og socialt er det en kæmpe hæmsko at jeg altid skal gå til tiden,« siger han.

Men sådan er reglerne, og Kalle ved godt at det ikke kan betale sig at bryde dem.

»Om et år bliver jeg løsladt hvis jeg holder mig til reglerne, og så glæder jeg mig da til at kunne studere rigtigt,« siger Kalle.

For Jonas er det lærerigt og giver stor mening at hjælpe Kalle og andre studerende fanger med at få en uddannelse.

»Og så synes jeg at selve fænomenet med at vi fængsler mennesker er underligt og dybt interessant,« siger Jonas Bals der også har arbejdet med indsattes forhold i Norge hvor han kommer fra og har taget kurser i fx fængselshistorie.

Kalles rigtige navn er kendt af redaktionen

Uddannelse bag tremmer

I 2004 var der knap 4.000 indsatte i danske fængsler

En femtedel af de indsatte var i 2004 idømt en straf på to til fem år, og 14 procent af de indsatte skulle afsone mellem fem til ti år

Knap halvdelen af de indsatte er under 30 år og er oftest uden ungdoms- eller videregående uddannelse

I 2004 gennemførte 107 personer AVU (Almen voksenuddannelse – 9.-10.klasse), og 295 gennemførte FVU (Forberende voksenundervisning) i danske fængsler

Der er ingen statistik på hvor mange der starter på en ungdoms- eller videregående uddannelse mens de sidder i fængsel.

Kriminalforsorgen skønner at 15-20 indsatte starter på en ungdomsuddannelse og 5-6 indsatte starter på en videregående uddannelse om året

40 procent af de kriminelle der modtog en ubetinget dom i 2004, faldt tilbage til ny kriminalitet

Kilde: Direktoratet for Kriminalforsorgen

Seneste