Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Historiske bygninger på KU-hænder

CAMPUSPLAN – Københavns Universitet overtager ejerskabet over en række af bygningerne i området omkring latinerkvarteret, hvor universitetet blev grundlagt i 1479.

Mere end 500 år efter sin grundlæggelse får Københavns Universitet (KU) nu igen foden under eget bord.

Således overtager landets ældste universitet nu ejerskabet over fire markante bygninger i Universitetsfirkanten ved Frue Plads samt Det Astronomiske Observatorium fra 1861 beliggende i Botanisk Have ud mod Øster Voldgade.

Læs mere om Det Astronomiske Observatorium her

Ved Frue Plads drejer det sig om Hovedbygningen, herunder Festsalen fra 1836, Universitetsbiblioteket, eller Fiolen i folkemunde fra 1861, Magasinbygningen fra 1907 og Konsistoriehuset fra cirka 1420 i Lindegården.

Læs mere om bygningerne i Universitetsfirkanten her

Se billedgalleri af bygningerne her

Bytter bygninger

Før lejede KU bygningerne af Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), men de to parter gennemfører nu et såkaldt mageskifte. Det betyder kort fortalt, at de bytter bygninger.

KU får sine historiske bygninger, og UBST får til gengæld en række adresser, hvor styrelsen tidligere delte ejerskabet med KU. Det drejer sig om bygninger, som KU har fået i gave fra private, dele af Niels Bohr Institutet som er uden historisk interesse, samt flere feltstationer, blandt andet i Brorfelde og Blåvandshuk. Det er meningen, at UBST fortsat vil udleje de overtagne ejendomme til uddannelses- og forskningsformål, og derefter afhænde dem i takt med, at KU ønsker at fraflytte dem.

For at få regnestykket til at gå op, skal universitetet tilmed overføre 7,5 millioner kroner til UBST.

KU ville også gerne have overtaget Museumshuset, der i dag lægger bygning til administration, men som oprindelig blev bygget til Zoologisk Museum i 1870. Desværre var det ikke muligt at samle en ejendomsportefølje af tilstrækkelig værdi til, at også Museumshuset kunne indgå i mageskiftet.

Historisk betydning

Ifølge universitetsdirektør Jørgen Honoré er det af symbolsk betydning, at KU nu kommer til at eje flere af de bygninger, hvori universitetet blev grundlagt, da de indgår som en vigtig del af universitetets lange historie.

For eksempel er der blevet holdt møder i Konsistoriehuset siden 1563, og en stor del af de mest centrale skikkelser i dansk kultur- og åndsliv har haft deres gang i bygningen.

Det gælder navne som Niels Hemmingsen, Thomas Fincke, Ole Rømer, Ludvig Holberg, H.C. Ørsted, Knud Lyhne Rahbek, Adam Oehlenschläger, Rasmus Rask, Ludvig Panum, Vilhelm Thomsen og Niels Bohr.

»Endelig er det rart at vide, at de bygningsværdier, der indgår i universitetets aktiver, er nogle vi skal beholde på længere sigt. KU må forventes at blive Firkanten i mange år, hvem ved måske 500 år eller mere,« siger han.

Administrativ forenkling

Mageskiftet sker dog primært af praktiske årsager.

Lars Æbeløe-Knudsen sektionsleder i Campusplan & Byg, forklarer således, at skiftet gør det mere overskueligt at bytte delvisejerskab spredt på et større antal forskellige adresser ud med fuldt ejerskab af færre bygninger.

»Det delte ejerskab gør det administrativt bøvlet at fordele udgifter ved vedligehold og i forbindelse med betalingen af husleje,« siger han.

KU og de øvrige danske universiteter blev underlagt den såkaldte SEA ordning i 2001. Den indebærer, at UBST som udgangspunkt ejer bygningerne, og universiteterne lejer sig ind og betaler husleje.

Det gælder dog ikke de ejendomme som private har doneret til universitetet, så når KU overtager de historiske bygninger, skal man ikke længere betale husleje, men til gengæld selv stå for vedligeholdelsen.

Store planer

Ifølge Lars Æbeløe-Knudsen skal mageskiftet også ses i sammenhæng med KU’s campusplan, og planerne om at skabe et nyt Naturhistorisk Museum omkring Botanisk Have.

Det er meningen, at KU skal samles på færre adresser og på færre kvadratmeter primært på fire campusområder for at spare husleje.

Læs om Campusplanen her

Det Astronomiske Observatorium, der i dag huser Institut for Naturfagenes Didaktik, Center for Science Didaktik (CSD) og Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier (CNV) skal sandsynligvis indgå i planlægningen af det nye naturhistoriske museum.

Læs mere om det nye naturhistoriske museum her

Efter bogen

Ifølge aktstykket til mageskiftet er ejendommene værdiansat efter omkostningsprincippet. Det er samme princip som benyttes ved fastsættelsen af huslejen i SEA ordningen.

Der er derfor heller ikke lavet et offentligt udbud af ejendommene, ligesom SKATs vurderingscenter ikke er blevet bedt om en udtalelse.

Jens Perch Nielsen, direktør for ejendomsvurdering i SKAT, vurderer, at »det er helt efter bogen«, at SKAT ikke er blevet inddraget i ejendomstransaktionen og henviser til bestemmelserne i Finansministeriets Budgetvejledning.

clba@adm.ku.dk

Seneste