Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hjælpen klar til dem der mister jobbet

STØTTE - Aftrædelsesordning, personlig rådgivning om jobsøgning, mulighed for genplacering, psykologhjælp og en intern cv-bank på KU er blandt foranstaltningerne

Medarbejderne, der i denne uge får at vide, at deres stilling skal nedlægges, behøver ikke fortvivle. Københavns Universitet (KU) er klar med hjælp til de uheldige.

Bestyrelsen har afsat 15 millioner kroner til frivillige fratrædelser, og såvel de, der indgår frivillige aftaler, som de, der indstilles til afskedigelse, får en kompensation svarende til to måneders ekstra løn og eventuel mulighed for tjenestefrihed i opsigelsesperioden.

»KU skal som en ansvarlig arbejdsplads give folk anstændige og gode vilkår, når man desværre må skille sig af med medarbejdere. Tilbuddet om frivillig fratrædelse var en succes i forbindelse med afskedigelserne sidste år, og med bestyrelsens beslutning er der nu mulighed for også i år at give mulighed for frivillige fratrædelsesordninger,« siger Niels Balslev Wendelboe, vicedirektør for HR og organisationsudvikling.

Rådgivere er parat

KU har også indgået en aftale med konsulentfirmaet Mercuri Urval om at tilbyde de ansatte, der i den kommende tid fratræder, et individuelt rådgivningsforløb, hvor den ansatte og en fast tilknyttet konsulent arbejder sammen for at finde et nyt job til den ansatte.

I forløbet kan der arbejdes med blandt andet afklaring af jobønsker og muligheder, afklaring af faglige eller personlige kompetencer på baggrund af test og personvurdering, støtte til udarbejdelse af ansøgning og CV og sparring i forbindelse med jobsamtale.

»Personlig rådgivning om arbejdsmarkedet er meget vigtig, men det er givetvis ikke alle, der vil sige ja til tilbuddet. Erfaringerne viser, at det har en markant effekt og mange af de medarbejdere, der siger ja til tilbuddet, har stor glæde af det,« siger Niels Balslev Wendelboe.

Forsøger at genplacere

Ifølge Lisbeth Møller, personalechef på KU, har man lokalt været meget opmærksom på at undersøge mulighederne for at genplacere de, der skal afskediges, i andre stillinger.

Herudover oprettes en cv-database, hvor det vil være muligt for fratrædende medarbejdere at lægge deres cv ind.

cv’erne bliver gennemgået i forbindelse med besættelsen af ledige stillinger, og har en afskediget medarbejder de rette kompetencer, vil vedkommende blive inviteret til en jobsamtale.

Kan få psykologhjælp

Niels Balslev Wendelboe tilføjer, at de afskedigede i lighed med alle andre medarbejdere på KU har mulighed for at modtage gratis psykologisk bistand fra konsulentfirmaet Prescriba, hvis det skulle blive nødvendigt.

Rådgivningen gives normalt i form af personlige samtaler, men vil også kunne gives telefonisk eller per email, og er begrænset til maksimalt ti konsultationer ud over visitationen.

Der har allerede nu været flere henvendelser i januar sammenlignet med sidste år, men Niels Balslev Wendelboe kan ikke sige, om stigningen skyldes sparerunden, eftersom alle henvendelser behandles fortroligt.

Fyrede kommer til orde

Lisbeth Møller forklarer, at de, der afskediges, også får mulighed for at argumentere mod deres fyring ved en lovpligtig partshøring med en høringsfrist på 14 dage.

Der kan komme oplysninger frem, som man ikke var bekendt med ved afgivelse af indstillingen om afsked, men det forekommer yderst sjældent, vurderer hun.

»Høringerne forlænger processen, men det er en demokratisk sikring af den ansatte, og det gør, at vi ikke står med en masse, der føler sig dårligt behandlet bagefter,« siger Lisbeth Møller.

Høringerne betyder, at afskedigelserne først træder i kraft per 1. februar på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) og Økonomisk Institut, der har været foran i processen og per 1. marts for de andre berørte enheder på universitetet.

Læs mere her.

clba@adm.ku.dk

Seneste