Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

HKere: Genopretningsplanen er en afviklingsplan

BLODBAD - Disse nye besparelser må tages af bordet. Vi forudser, at niveauet på mange områder vil blive bombet mange år tilbage. Hvor er alle de pæne ord om at de kloge hoveder er fremtidens råstof – vi spørger, hvordan skal de kloge hoveder næres, når universitetet udsultes?

HK Områdeklubben på KU mener, at regeringens udmeldte genopretningsplan er katastrofal for universitetet. Sjovt nok så vælger regeringen at kalde forslaget for en genopretningsplan, men for vores universitet vil det, efter bl.a. Rektor Ralf Hemmingsens udmeldinger, betyde en afviklingsplan på flere områder, og ikke mindst for mange medarbejdere!

Videnskabsministeren har i sit svar til rektor Ralf Hemmingsen udtalt, at hun ikke forstår, at det kan komme som en overraskelse for universitetet at der mistes bevillinger i de næste par år, bl.a. på grund af udløbet af globaliseringspuljerne.

Ministeren har ret i, at universitetssektoren har vidst at globaliseringsmidlerne var tæt på udløb, men der har været en begrundet forventning om at der blev tilført midler, så det nuværende aktivitetsniveau i det mindste kunne bibeholdes – særligt begrundet i det lys, at regeringen jo har sat som mål at Danmark skal levere universiteter i verdensklasse og have mindst et universitet i top 10 inden udgangen af dette årti!

Rygterne om bureaukratiet er stærkt overdrevne

Disse nye besparelser må tages af bordet, da de vil være ødelæggende for arbejdsmiljøet og ikke mindst for forskningen og undervisningen. Vi forudser, at niveauet på mange områder, vil blive bombet mange år tilbage. Hvor er alle de pæne ord om at de kloge hoveder er fremtidens råstof – vi spørger, hvordan skal de kloge hoveder opstå når universitetet udsultes?

Som teknisk administrative HK’ere frygter vi også for vores arbejdsplads, da regeringen åbenbart har fået den ide, at det er de administrative opgaver, som er udgiftstunge og derfor skal stå for skud.

Virkeligheden er bare, at der i lønpuljen administration også er inkluderet rektorer, dekaner, direktører institutledere o.a. ledelser som jo kom til efter den meget omtalte universitetsreform i 2003, hvilket betyder at den virkelige administration ikke er så stor som antaget og bureaukratiet dermed mindre.

I forbindelse med forslaget om de massive besparelser på det administrative område forudser vi, at det vil betyde et blodbad for vores medlemmer – også set i lyset af, at det administrative område har været udsat for en 120 mill. kr. besparelse allerede!

Ministeren driver hetz

De administrative HK oplever ikke, at de er for mange i hverdagen, men tværtimod at de bliver pålagt flere og flere udefrakommende opgaver fra bl.a. Videnskabsministeriet i form af afrapporteringer, evalueringer og ikke mindst målinger. Derudover skal alle de nye chefer skal også have service!

Rigtig mange administrative medarbejdere er ramt af stress og deraf følgende sygemeldinger. Da der på bl.a. Københavns Universitet er udmeldt et kvalificeret ansættelsesstop efter den netop overståede sparerunde, hvor der blev afskediget 132 medarbejdere, er det således ikke muligt at få ansat kvalificerede administrative kræfter, som kan medvirke til at få et ordentligt arbejdsmiljø.

Ministerens hetz mod denne gruppe medarbejdere, gør heller ikke sagen bedre!

Inden for forskningsområdet kan man også frygte, at bl.a. laboranter vil blive berørt, i og med at de arbejder i tæt kontakt med forskere og ph.d., hvor de både udfører og servicerer de opgaver, der skal varetages i et laboratorium.

Kun anvendt forskning i fremtiden

Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, kan vi imødese at der vil ske nedlæggelse af forskningsstillinger, som vil have afledende effekt på andre grupper og ikke mindst forskningsområder (grundforskning). Scenariet er så, og måske er det også det regeringen ønsker, at der kun vil blive udført anvendt forskning, da det er de områder som har nemmere ved at få bevilliget eksterne midler.

Dette vil imidlertid også have indvirkning på undervisningen, da universitetet ikke vil være i stand til at yde nutidig og relevant forskningsbaseret undervisning, til skade for de fremtidige akademikere.

Man kan også undre sig over at ministeren ikke er lydhør overfor de forslag som Danske Universiteter kommer med, bl.a. forslaget fra Ralf Hemmingsen om at droppe indtaget af de mange ph.d. Mange problemer ville være løst, hvis man fra ministeriets og regeringens side hørte lidt efter hvad de mennesker der arbejder på universiteterne har at sige, i stedet for at lave store planer ud fra en skrivebordsvinkel.

Seneste