Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HR på Københavns Universitet skal spare 15 millioner

SPAREPLAN - Som led i en større sparerunde bliver alle HR-ansatte på Københavns Universitet til juni samlet i tre centre. Ledelsen vil forsøge at omplacere folk, men kan ikke afvise, at der kommer afskedigelser.

Frem mod 2019 skal Københavns Universitet spare 200 millioner – og HR alene skal spare 15 millioner i samme periode. Det var ledelsen selv, der i december 2015 meddelte, at der var nedsat en ’sparebande’ til at analysere, hvordan organisation skulle finde de varslede besparelser.

Nu er det så besluttet, at HR-afdelingerne på de forskellige institutter og fakulteter på Københavns Universitet (KU) til juni bliver lagt sammen i tre samlede centre.

De tre centre kommer til at bestå af et SCIENCE HR-center, et SUND HR-center, og et fælles HR-center for det juridiske, teologiske, samfundsfaglige og humanistiske fakultet samt fællesadministrationen.

Prøver at undgå afskedigelser

Omstruktureringen skal resultere i en besparelse på 15 mio. kr. i 2019, og universitetsdirektør Jesper Olesen kan ikke garantere, at der ikke kommer afskedigelser.

»Vi kan aldrig stille permanente garantier, for at man ikke kan blive afskediget på universitetet, eller at vores økonomi ikke kan blive forværret. Men fordi vi har gennemført grundige analyser på området, har vi nu et antal år til at få det her til at falde på plads. Vi har en personaleomsætning, der gør, at der vil åbne sig nye muligheder for folk, og vi afsætter midler til kompetenceudvikling, så man kan falde på plads i den nye organisation og vi kan fastholde vores medarbejdere,« siger Jesper Olesen til kunet.dk.

Uro og usikkerhed

De ansatte i KUs HR-afdelinger fik besked om de kommende ændringer torsdag den 13. oktober. Spareplanerne har vakt uro og usikkerhed i de forskellige afdelinger.

»Vi har brugt rigtig mange år på at opbygge et stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø, og med den nye organisering bliver det revet fra hinanden. Derudover er der en masse usikkerhed om hvor man skal være, hvilke opgaver man kan sidde med, hvem der bliver ens chef, og hvem der skal bestemme, hvilken rolle man egner sig til.«

»Vi har vidst siden september 2015, at der ville være en organisationsanalyse – den har vi så ventet på i et år. Så kom den store tilpasningsrunde som endnu en usikkerhed, og nu har vi fået meldt en rammebeslutning ud med så mange uafklarede spørgsmål, at det kan være svært at overskue sin fremtid,« siger Sarah Birch Christiansen, der er ansat i HR Personalejura.

Kritik af ledelsen

Sarah Birch Christensen bakkes op af flere andre HR-ansatte, der er bekymrede for, hvordan ændringerne kommer til at påvirke deres hverdag.

»Jeg er bekymret for de ansatte. Omrokeringerne kan være både gode og dårlige – det er svært at sige, da det for nogen vil være en god ide, mens andre absolut ikke ønsker det, når de ikke er indført, « Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant og medlem af HS-udvalget.

»Jeg er bekymret for de ansatte. Omrokeringerne kan være både gode og dårlige – det er svært at sige, da det for nogen vil være en god ide, mens andre absolut ikke ønsker det, når de ikke er indført,« siger Joan Lykkeaa, der er fællestillidsrepræsentant og medlem af hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Hun fortsætter:

»Vi ved ikke mere på nuværende tidpunkt, end det ledelsen har meldt ud. Min største bekymring er, at man ikke nødvendigvis kommer til at bruge det nuværende personale men håber på at kompetenceudvikling kan hjælpe langt hen af vejen og der er jo afsat penge af til kompetenceudvikling i de nye centre. Faktum er at der skal jo spares 15 millioner, og det kan man desværre nok ikke klare med omstruktureringer alene,« siger Joan Lykkeaa, der er fællestillidsrepræsentant og medlem af HSU.

Manglende inddragelse af ansatte

Ifølge Sarah Birch Christensen føler mange ansatte, at de ikke er blevet inddraget tilstrækkeligt i spareplanerne.

»Der har ikke været den nødvendige faglige medarbejderinddragelse i denne proces. Der var en foranalyse som skulle sandsynliggøre, hvorvidt en omorganisering kunne medføre en besparelse på 10-15 procent. Her blev forskellige HR-medarbejdere interviewet, inklusive mig selv. Foranalysen kunne ikke sandsynliggøre denne besparelse, men ledelsen valgte at gå videre alligevel.«

Den nye projektgruppe bestod udelukkende af ledere og ingen medarbejdere. Det synes jeg er super ærgerligt, og det gør, at jeg ikke føler, at de, der har hænderne nede i det daglige arbejde, rent faktisk er blevet anerkendt for den viden og de kompetencer, de har.«

Stormøde 17. november

Vicedirektør for HR og Organisation, Lisbeth Møller, mener dog, at de HR-ansatte er blevet involveret løbende, og hun understreger, at de fortsat vil blive det fremover.

»På KU skal vi sammen spare ekstra 200 mio. kr. frem til 2019 bl.a. gennem effektiviseringer af den administrative service. På HR-området har vi foreløbig brugt næsten et år på at nå frem til den model for organisering af HR-området, som dekanerne og direktionen nu har besluttet. Både model og besparelsespotentiale bygger på en grundig analyse, hvor medarbejdere fra institutter, fakulteter og FA har været involveret undervejs. I det videre arbejde, hvor vi skal udmønte LT’s rammebeslutning, vil der være referencegrupper og en HSU-følgegruppe. Vi skal godt nok spare, men vi skal frem for alt sikre os, at KU også i fremtiden er en god HR arbejdsplads, der leverer HR service af høj kvalitet. Det kan vi kun, hvis vi handler nu,« siger hun og fortsætter:

»Folk er naturligvis nervøse, men vi har brugt tid på at forklare om både baggrunden og hvad der kommer til at ske den kommende tid. Vi har et stormøde med alle HR-medarbejderne på KU den 17. november, som vil handle om de forandringer vi i HR-søjlen står overfor.«

Der skal spares 15 millioner. Hvad kommer det til at betyde for de ansatte?

»Vi ved ikke endnu præcist, hvem der kommer til at flytte hvorhen. Men vi laver en dialogrunde, så medarbejderne kan tilkendegive, hvor de helst vil hen. Vi håber, at det kan lykkes at få omplaceret folk i nye stillinger uden afskedigelser eller alternativt tilbyde medarbejderne en frivillig fratrædelsesordning. HR-medarbejderne spiller en vigtig rolle i det her,« siger Lisbeth Møller.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste