Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hug en husleje og klip et kontor

Universitetet skal spare på pladsen. Et areal der svarer til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Teologisk Fakultet, skal lukkes eller fremlejes inden år 2011

En middelsvær huslejestigning på 55 millioner om året venter forude. Fra 2011 må universitetet derfor undvære hvad der svarer til Det Samfundsviden-skabelige og Teologiske Fakultet tilsammen.

På trods af de dystre udsigter sprang champagnepropperne da beslutningen om hvem der skal skære hvor endelig kom på plads den 25. februar.

»Vi har arbejdet med huslejespørgs-målet i længere tid end nogen har lyst til at tænke på,« indledte rektor Linda Nielsen konsistoriemødet der afsluttede fire et halvt års arbejde.

Universitetet har godt nok allerede betalt husleje til staten i tre år, men vilkårene har været uklare. Oprindelig gav SEA – som huslejeordningen hedder efter Statens Ejendoms Administration – KU et underskud på 100-200 millioner om året, især på grund af nybyggerier som det nye KUA og BioCenter på Tagensvej. Københavns Universitet har derfor ligget i konstante forhandlinger med ministeriet og Statens Forsknings- og Uddannelses-bygninger for at få underskuddet ned.

Fremlej eller flyt
Før jul lå resultatet klar: Trods diverse særordninger får KU et årligt underskud på 55 millioner kroner fra 2011.

Så stort et beløb kan kun spares væk ved at starte med at skære ned på kvadratmeterne nu. Enten ved at fremleje arealer eller helt at opsige lejekontrakten. Hovedprincippet er nemlig at bygningerne ikke må udhule midlerne til forskning og uddannelse.

Men hvordan fordeler man en arealreduktion på seks fakulteter med vidt forskellige lokaler og pladsbehov? Den øvelse har været så svær at alle argumenter for retfærdighed er blevet opgivet, fortalte Linda Nielsen til de valgte medlemmer i konsistorium:

»Jeg vil understrege at vores forslag betyder besparelser, men vi er nødt til at tage de fremtidige huslejestigninger i betragtning så vi ikke ender med at få en ubehagelig overraskelse. Der findes ingen højere retfærdighed i vores forslag, så nogle vil givet føle sig trådt på,« sagde Linda Nielsen om den model der skal fordele pladsreduktionen på KU.

÷ 60.000 kvadratmeter
Selv om det måske kan være svært at mærke, så har Københavns Universitet ifølge SEA-ordningen for meget plads. Helt præcist 60.000 kvadratmeter hvilket svarer til ti procent af hele det areal universitetet breder sig på.

De kvadratmeter universiteterne bor på bliver efter SEA-ordningen trådte i kraft, vurderet til markedsværdien hvor bygningerne før i tiden var et gratis gode.

Huslejepengene fra staten svarer derimod ikke til hvad universitetet betaler, men til hvor mange forskere stedet har, og hvor mange studerende der består eksamener (STÅ). Og det regnestykke går langt fra op på KU fordi universitetet ligger meget spredt på nogle af de dyreste adresser i landet og samtidig har en lang række fag med lave STÅ-procenter.

Inden for de næste syv år skal der derfor findes 30.000 nettokvadratmeter, det vil sige brugsareal til kontorer, undervisningslokaler, laboratorier og lignende, som universitetet kan undvære.

Huslejestriden kort
1999 – Statens Ejendoms Administration – SEA – anbefaler at universiteterne skal betale husleje. Universiteterne er positivt stemt da ordningen ser ud til ikke at skulle koste dem noget og give mere frihed til at bestemme hvad pengene skal bruges til.

2000 – Forslag til huslejeordning ligger klar. KU protesterer da et underskud 100-200 millioner om året truer forude blandt andet på grund af de høje priser på københavnerkvadratmeter. KU får en særaftale der betyder at underskuddet højst kan anstige 25 millioner.

2001 – SEA-ordningen træder i kraft. KU betaler husleje.

2002 – Forhandlingerne om SEA genoptages på grund af økonomisk usikkerhed.

2003 – KU får forudbetalt 75 millioner svarende til ‘prisen’ på den gamle særordning. I december afsluttes forhandlingerne med ministeriet. Resultatet er et årligt underskud på 55 millioner fra 2011.

2004 – Model til fordeling af arealreduktion internt på KU vedtages af Konsistorium. Universitetet skal skære 60.000 kvadratmeter væk (30.000 i brugsareal) eller 10 procent af universitetets samlede areal.

Seneste