Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hul i stop for løsansættelser

Mens eksterne lektorer som noget nyt kan fastansættes, er det stadig i orden at ansætte undervisningsassistenter på korte kontrakter år ud og år ind

Løsarbejdere uden sikkerhed i ansættelsen er ikke kun et fænomen fra de varme lande, men findes også i universitetsverdenen. Også efter der ved årsskiftet kom en ny stillingsstruktur for universiteterne. Målet var blandt andet at sætte en stopper for at ansatte bliver hyret på korte kontrakter igen og igen.
Men ifølge Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening, DM, er det kun delvist lykkedes at få forbedret vilkårene for de tidsbegrænset ansatte.

Undervisningsassistenter er nemlig ikke omfattet af aftaleretten, men bliver i stedet ansat efter et cirkulære fra Finansministeriet uden de samme rettigheder som fastansatte. »Vi ville også gerne have ryddet op i forhold til undervisningsassistenter, men meldingen fra universiteterne var at de ikke vil give slip på den mulighed,« siger Ingrid Stage.

En ny stillingstype som videnskabelig assistent er derimod forhandlet på plads mellem organisationerne og Videnskabsministeriet. De kan ansættes på fuld tid i op til tre år. Fra årsskiftet kan eksterne lektorer også fastansættes hvis de har væsentlig erhvervserfaring at bidrage med undervisningsmæssigt.

Vanetænkning
Leif Søndergaard, der repræsenterer DM i Hovedsamarbejdsudvalget på Københavns Universitet og har været med til at forhandle den nye aftale på plads, mener at man med den nye stillingsstruktur har fået slået endeligt fast at folk hurtigt skal ind i en fast stilling. Det er således nu kun muligt at være tilknyttet på midlertidig basis på adjunktniveauet i seks år mod op til 12 år tidligere.

Han er spændt på hvilken vej universiteterne vælger at gå. De kan logisk set begynde at fastansætte flere eller skifte folk ud når de efter to gange ikke længere kan få forlænget deres kontrakt. »Brugen af løst ansatte er udtryk for vanetænkning, så jeg håber på flere fastansættelser. Universiteterne må tilbyde varige stillinger og anstændige ansættelsesvilkår hvis man skal tiltrække nye dygtige unge medarbejdere,« siger han.

Skal tænke anderledes
Det Humanistiske Fakultet er et af steder hvor man traditionelt har benyttet mange løst ansatte. Dekan Kirsten Refsing er positiv stemt over for ændringerne selv om hun medgiver at det i princippet giver mindre fleksibilitet og dermed gør det mere besværligt at planlægge undervisningen. »Det her er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det tvinger os til at tænke lidt anderledes. Vi bruger så mange penge på deltidsundervisere at vi sagtens kunne få flere faste stillinger ud af det,« siger dekanen.

Det Humanistiske Fakultet vil som det første gennemgå undervisningsudbuddet for at undgå overlap, men ifølge Kirsten Refsing er det for tidligt at sige hvad konsekvensen præcist bliver af den nye stillingsstruktur

Holder øje
Ingrid Stage mener at behovet for midlertidige ansættelser burde være dækket af videnskabelige assistenter og eksterne lektorer. »Vi kan frygte en større gennemstrømning af ansatte eller en uhensigtsmæssig brug af undervisningsassistenter, men vi håber at universiteterne vil fastansætte flere i anstændige stillinger i stedet for bare at skifte dem ud. Universiteterne har altid sagt at de gerne vil behandle de ansatte godt, men har været forhindret af regler og cirkulærer. Nu har de chance for at bevise deres gode hensigter,« siger Ingrid Stage.

DM vil følge brugen af undervisningsassistenter nøje, og hvis de ikke kun benyttes ved akut behov og kortvarigt, vil man bede ministeriet tage sagen op igen.

Seneste