Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HUM-forskerne støtter administrative kolleger i arbejdsmiljøsag

ARBEJDSMILJØ - De videnskabelige medarbejdere på Humaniora mener, at det dårlige arbejdsmiljø for deres kolleger i administrationen er et stort problem for ledelsen og dem selv. Men de er samtidig glade for samarbejdet med dekanen.

De videnskabelige medarbejdere (VIP) ser med stor alvor på, at Arbejdstilsynet i en rapport konkluderer, at »arbejdet med studieadministration ikke bliver planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt« på Det Humanistiske Fakultet (Hum).

LÆS: Arbejdsmiljøet er giftigt på Hum

For selv om VIP´erne ikke selv er direkte ramt af det giftige arbejdsmiljø, så risikerer det i sidste ende også at gå udover dem, hvis administrationen ikke fungerer, mener Peter Birkelund Andersen, lektor på ToRS og fællestillidsmand for de videnskabelige medarbejdere på Hum.

»Vi er urolige for studieafdelingen, som vi er afhængige af som undervisere, og jeg mener, at man altid bør tage rapporter fra Arbejdstilsynet alvorligt. De er i stand til at foretage fornuftige og forsvarlige undersøgelser,« siger Peter Birkelund Andersen, der får støtte af sin forgænger Karsten Fledelius, medielektor og tidligere VIP-fællestillidmand.

»De to grupper VIP og TAP er meget afhængige af hinanden. Vi er sammen om at bære arbejdsbyrden på dette fakultet, og hvis der er nogen, der er utilfredse med, hvordan tingene går i den ene gruppe, så kan det meget let smitte af på den anden gruppes vilkår. Vi kan ikke undgå at forholde os til det her,« siger Karsten Fledelius.

Tung arv

Det kommer ikke fuldstændig bag på de to lektorer, at Arbejdstilsynets rapport afdækker problemer på Humaniora.

»Men jeg havde håbet, at den ikke var så kritisk, som den er. Og det kommer bag på mig, at man lokalt opfatter problemerne som så alvorlige. Selvfølgelig står ledelsen med et stort problem her,« siger Karsten Fledelius.

Han tilføjer, at fakultetet »sidder med en ret tung arv efter det forrige dekanat,« der belaster administrationen, hvor systemet STADS er det største. »Og en række af disse problemer er desværre ikke løst endnu.«

Positive forandringer for VIP

Søren Balsløv Fransén, AC-TAP-tillidsrepræsentant på Hum, mener, at fakultetets konstituerede dekan, Ulf Hedetoft, bærer en stor del af ansvaret for, at situationen er løbet løbsk, fordi han siden sin tiltræden har haft travlt med at ændre på organisationen til stor frustration for de administrative medarbejdere.

VIP’erne på KUA har dog selv gode erfaringer med at forhandle med dekan Ulf Hedetoft om deres egne arbejdsforhold, lyder det fra Peter Birkeland Andersen.

»Nogle af de forandringer, som Ulf Hedetoft har lavet i fakultetets overordnede struktur, ser ud til at virke administrativt positivt og betryggende. Han har fjernet et led i den administrative kæde, som det var oplagt at slå ihjel, når man har så få institutter,« siger han og fremhæver, at dekanen også har givet institutlederne sæde i den nye fakultetsledelse.

Også Karsten Fledelius har rosende ord til Ulf Hedetoft, som har bidraget til at skabe ro om forskernes timenormering.

»Langt hen ad vejen har vi fået det gennemført, som vi gerne ville. Vi har forhandlet om vores timenormering, og selv om der ikke er fuld tilfredshed med resultatet, så er spørgsmålet om vores arbejdsforhold landet ganske godt,« siger han.

chz@adm.ku.dk
clba@adm.ku.dk

Seneste