Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Hum-institut indfører en ekstra time per fag

UNDERVISNING - På institut for Medier, Erkendelse og Formidling har de i et stykke tid - også før KU’s nye udspil om 8 timers minimumstimetal – været i gang med at indføre mere undervisning på instituttets kandidatuddannelser. En ekstra ugentlig undervisningstime per fag skal bruges til ’studenterinddragende aktiviteter’.

To timers undervisning om ugen på et kandidatfag er ikke meget. Det erkender Maja Horst, som er institutleder på Medier, Erkendelse og Formidling.

Da rektoratet sidste år gav humaniora nogle ekstra penge, prioriterede instituttet derfor at øge den ugentlige undervisning på et 15 ECTS-kandidatfag fra to til tre timer – og sådan har det fungeret siden årsskiftet.

Den ekstra undervisningstime er øremærket ’studenterinddragende aktiviteter’. Det skal altså ikke være en ekstra times forelæsning med envejskommunikation fra underviseren. Tiden skal derimod bruges på plenum- eller gruppediskussioner, studenteroplæg, feedback eller lignende undervisningsformer, hvor de studerende kommer på banen.

Læringsmæssige fordele

Det er først og fremmest didaktiske overvejelser, der førte til beslutningen om at øremærke timerne.

»Studenterinddragende aktiviteter er meget vigtige for at sikre, at de studerende får noget ud af undervisningen. Man lærer simpelthen mere, når man deltager aktivt, end hvis man bare sidder og hører på lærerens kloge ord. Det er ikke altid, studerende oplever det sådan, men der er god belæg for det i uddannelsesforskningen,« siger Maja Horst.

Hun mener også, det kan være en af løsningerne til at få de studerende hurtigere igennem deres uddannelse:

»Det kan virke studieforsinkende, hvis der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem kursusundervisning og eksamensformer. De studenterinddragende aktiviteter skal sikre, at de studerende tidligt – og i løbet af undervisningen – engageres i at forberede sig til eksamen. Det kan for eksempel være ved at arbejde med oplæg til en opgave og give feedback til hinanden,« siger Maja Horst.

Det er vigtigt for institutledelsen, at den ekstra ugentlige time resulterer i nogle fornuftige undervisningsformer, så underviserne forventes at udveksle erfaringer og lære af hinanden.

Stadig et stykke fra princip til praksis

Linda Fønss, der er kandidatstuderende på filosofi, synes det er dejligt og meget motiverende, at der er kommet mere undervisning på hendes kurser. Men hun kan ikke mærke, at undervisningen er blevet mere studenterinddragende. Hun vidste faktisk slet ikke, der var taget en beslutning om, at den skulle være det.

»På mit ene fag sagde de, at når vi kommer lidt ind i semestret, skal den ene time bruges til studenteroplæg,« siger hun, »men de nævnte ikke noget om, at det er en beslutning, som kommer oppe fra. Jeg var ikke altid så glad for studenteroplæg på bachelor-delen, så jeg prøvede faktisk at argumentere imod det.«

På Linda Fønss’ andet fag har der, så vidt hun ved, ikke været snak om at bruge den ekstra time studenterinddragende. Det betyder dog ikke, at de studerende slet ikke bliver aktiveret på kurset. De skal fx skrive mini-essays hver uge.

»Det kunne være rart med noget mere information om, at det er et initiativ, der kommer fra instituttet,« mener Linda Fønss. »Også så vi studerende kan blive mere inddraget i at finde nogle undervisningsformer, der giver mening. Det gør den lette løsning med studenteroplæg langt fra altid.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste