Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hum lover tidligere læselister

I GOD TID - Det Humanistiske Fakultets prodekan svarer på Nina Kjeldgaards debatindlæg ’Giv os læse- og pensumlister i god tid’. Hum anerkender problematikken og fortæller, at der nu vil blive fastlagt en politik, der sikrer at pensum- og læselister offentliggøres i god tid forud for semestret.

I et debatindlæg i Universitetsavisen den 4. marts 2013 beskriver kandidatstuderende Nina Kjeldgaard sin oplevelse af, at pensum- og læselister på hendes to studiefag – Musikvidenskab og Engelsk – først offentliggøres ganske kort før semesterstart. Hun foreslår, at listerne offentliggøres tidligere, så de studerende får mulighed for at benytte ‘de lange ferieperioder’ på at forberede sig på kurserne i det kommende semester.

Læs Nina Kjeldgaards debat indlæg her

Nina Kjeldgaards forslag er konstruktivt, og problemstillingen er relevant. Faktisk er det også helt i tråd med de gældende retningslinjer for års- og skemastrukturen på Københavns Universitet. Ifølge disse retningslinjer består de studerendes arbejdsår af 42 årlige arbejdsuger, der er sammensat af 36 arbejdsuger til ordinær undervisning og eksamen, og 6 arbejdsuger, der ligger inden for de skemafri perioder. Perioden mellem semestrene defineres således ikke primært som ferie, men som en ‘skemafri periode’, der typisk benyttes til ‘selvstudium, reeksamen og ferie’.

Initiativ på vej

I den skemafri periode kan man læse både bredere og dybere – ja, mere alment dannende – end der typisk er tid til i semestrene. Men det giver naturligvis også rigtig god mening at forberede sig på næste semesters kurser.

Det Humanistiske Fakultet ønsker at hjælpe de studerende med at tilrettelægge deres studium, så de får mulighed for at studere mindst 37 timer om ugen også i de skemafri perioder. Derfor vil jeg tage initiativ til sammen med fakultetets studieledere og studienævn at fastlægge en politik, der bl.a. kan indebære et princip om, at pensum- og læselister for det kommende semester skal offentliggøres i kursusdatabasen Arcanic før den skemafri periode, så vidt det overhovedet er muligt.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste