Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Humaniora skal skære sit optag med en fjerdedel

Udflytning — I alt skal der nedlægges 1.590 studiepladser på Københavns Universitet. De fleste på Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Der vil fremover være knap 1.600 færre studiepladser på Københavns Universitet.

Det står klart, efter rektoratet har offentliggjort sine planer på universitetets intranet for, hvordan universitetet vil imødekomme regeringens krav om enten at udflytte pladser eller at nedlægge dem.

Langt de fleste pladser vil blive nedlagt på Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). HUM skal reducere sit optag med 640 pladser frem mod 2030 og SCIENCE med 470 pladser i samme periode.

På HUM svarer det til, at der skal nedlægges en fjerdedel af alle årlige studiepladser i optaget.

Det svarer til henholdsvis 40 og 30 procent af de pladser, der skal sløjfes. Også SAMF, TEO og SUND skal nedlægge pladser, mens JURA går fri. Der vil blive flyttet 100 kandidat- og 100 bachelorpladser fra lægeuddannelsen til Køge, som formentlig vil blive modregnet de 1.590.

Arbejdsløsheden gør udfaldet

Når fordelingen er så ulige fakulteterne imellem, skyldes det, at universitetets ledelse har kigget på, hvor dimittendernes ledighed er størst. Og det tager altså længst tid for kandidaterne fra HUM og SCIENCE at komme i job.

»Den politiske aftale har fokus på, at universiteterne bliver bedre til at matche offentlige arbejdsgiveres og erhvervslivets behov for arbejdskraft. Derfor har nogle fakulteter en stor opgave med at reducere antallet af studiepladser,« siger prorektor for uddannelse Bente Meretre Stallknecht i nyheden på intranettet.

De ramte fakulteter skal nu bestemme sig for, hvor de vil finde de studiepladser, der skal nedlægges. Det skal de melde ind til rektoratet senest den 19. november.

Rektoratet er ved at finde ud af, om nogle af pladserne kan hentes ved at udflytte uddannelser – måske ved at bytte pladser med andre uddannelsesinstitutioner

»Med så stor en reduktion kommer KU nok ikke uden om at lukke uddannelser. Udflytning er i fleste tilfælde ikke en reel mulighed. Men vi arbejder for en national handlingsplan, hvor vi bytter uddannelser med øvrige #DKuni, så udbuddet bliver koordineret,« skriver rektor Henrik C. Wegener på Twitter.

Seneste