Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HUM på skrump: Dekan skal godkende alle bogkøb

UVENTET UNDERSKUD - Humaniora skal overraskende spare 20 millioner. Dekanen har sat fakultetet på akut fastekur.

På Det Humanistiske Fakultet (HUM) skal de ansatte bede dekanen om lov, hvis de skal bruge penge i resten af 2015. Årsagen er et forventet underskud på 40 millioner kroner i 2015. Det er omkring fem procent af fakultetets budget, og dobbelt så slemt som budgetteret.

Halvdelen af underskuddet – 20 millioner – bliver dækket af KU’s egenkapital, men HUM skal selv finde den anden halvdel af pengene. Det fremgår af et særligt nyhedsbrev, som HUMs ansatte modtog tirsdag.

Ansatte skal ansøge om lov til at købe en bog

I et forsøg på at få lukket hullet i pengekassen har dekan Ulf Hedetoft nu indført kvalificeret ansættelsesstop på HUM, hvilket vil sige, at ingen stillinger slås op, med mindre dekanen vurderer, det er strengt nødvendigt.

Fakultetet lukker også ned for de ansattes bogindkøb og rejser:

»Udgifter til indkøb, ombygninger, møbler, rejser, it-udstyr, boganskaffelser, gæsteophold, konferenceafholdelse og andre løbende driftsudgifter, som ikke allerede er bestilt eller bevilget, skal sættes i bero fra i dag. I tilfælde af at I vurderer, at konkrete udgifter er så væsentlige, at de alligevel bør afholdes, skal dekanen modtage en motiveret ansøgning. Det samme gælder eventuelle gråzone-sager,« hedder det i fakultetets nyhedsbrev.

Perfect storm for HUM

HUMs pengeproblemer har flere årsager.

I en mail til Uniavisen forklarer dekan Ulf Hedetoft, at indtægterne på færdiggørelsesbonus og STÅ (penge til universitetet, når studerende består eksaminer) ser ud til at blive 10 millioner kroner mindre end ventet i 2015. Det kan skyldes, at antallet af reeksaminer på fakultetet i foråret blev tredoblet i forhold til det normale niveau på grund af de nye krav fra fremdriftsreformen om, at studerende automatisk bliver tilmeldt eksamen. Dermed bliver studerende på HUM ikke færdige med deres eksaminer i samme takt, som man havde forventet.

Ældre studerende kan også have valgt at springe eksaminer over, fordi det er deres sidste chance for at gøre det, før reformen bliver gældende for dem også. Det er dog foreløbig kun en antagelse, skriver Ulf Hedetoft.

Derudover svarer driftsudgifterne i 2015 ikke til de mønstre, som fakultetet har været vant til i de seneste 10 år, skriver dekanen:

»Vi ser altså ud til at ville forbruge mere på drift, end vi forventede, hvis vi vel at mærke ikke sætter en prop i nu.«

Oveni kommer, at et fald i overhead og en udskudt flytning fra KUA til KUA2 heller ikke hjælper på økonomien.

HUM havde regnet med at modtage 10 millioner kroner fra Bygningsstyrelsen, der havde ansvaret for den udsatte flytning, men fakultetet fik kun syv millioner.

»Stort set alle tendenser arbejder p.t. imod os i år, hvor normalbilledet er, at manglende indtægter nogle steder opvejes af enten større indtægter eller mindreforbrug andre steder,« skriver Ulf Hedetoft til Uniavisen.

Ingen bedring i vente

Ifølge HUMs nyhedsbrev til de ansatte bliver de kommende år ikke stort bedre:

»De økonomiske udsigter for næste år tegner desværre heller ikke lyst. Vi må forvente en reduceret finanslovsbevilling i størrelsesordenen 25-35 mio. kr. Den endelige prognose kan ikke foretages, før der foreligger en endelig finanslov.«

Humanioras samlede udgifter var 846 millioner kroner i 2014. Fakultetet har 1.271 ansatte (opgjort i årsværk), heraf 682 VIP, 127 DVIP og 462 TAP. (2014-tal).

chz@adm.ku.dk

Seneste