Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HUM skal spare 25 millioner på løn

Spareplan — Det Humanistiske Fakultet skal igennem en ny sparerunde. Fyringer kan ikke udelukkes, siger dekanen.

Det Humanistiske Fakultet (HUM) skal igennem en ny sparerunde, hvor lønudgifterne skal reduceres med 25 millioner kroner inden 2020.

Det har dekan Jesper Kallestrup oplyst fakultetets medarbejdere om i et nyhedsbrev.

Han skriver, at der samlet skal spares 37 millioner kroner, og at indtægterne skal øges med 10 millioner kroner frem mod 2022 for at fakultetet bliver økonomisk bæredygtigt.

Ifølge dekanen kan 7 millioner spares ved at rømme bygning 27 på Søndre Campus og 5 millioner ved at sløjfe diverse fælles udgiftsposter.

Fyringer kan ikke udelukkes

Der vil dog stadig mangle besparelser på 25 millioner – svarende til under 5 procent af lønsummen – som kun kan findes ved at skære i lønudgifterne.

»Vi håber, at besparelsen kan findes ved naturlig afgang, ved ikke at genbesætte udløbende stillinger og ved at sænke udgifterne til midlertidigt ansatte undervisere, men vi kan ikke udelukke, at vi må afskedige medarbejderne i løbet af 2019. Det er meget beklageligt,« skriver Jesper Kallestrup.

Han tilføjer, at sparerunden er en konsekvens af regeringens dimensionering af uddannelser, der startede i 2014 og af omprioriteringsbidraget, der siden 2016 har skåret 2 procent af universiteternes bevilling til uddannelse årligt.

Påvirker arbejdsmiljøet

Jørgen Staun, fællestillidsmand for det videnskabelige personale og næstformand i samarbejdsudvalget på Det Humanistiske Fakultet, siger, at spareplanerne ikke kan undgå at påvirke arbejdsmiljøet negativt.

Medlemmerne af fakultetets samarbejdsudvalg har ifølge Jørgen Staun igennem et stykke tid kendt til den kommende sparerunde, som ser nu ud til at blive væsentlig mindre, end det først var forventet.

... vi kan ikke udelukke, at vi må afskedige medarbejderne i løbet af 2019. Det er meget beklageligt
Jesper Kallestrup, dekan, Det Humanistiske Fakultet

Tillidsfolkene håber, at fyringer af heltidsansatte forskere (VIP) kan undgås helt ved diverse fratrædelser, udskydning af ansættelser med videre.

»Tillidsrepræsentanterne er naturligvis alarmerede. Det er meget bekymrende, at antallet af DVIP kan forventes reduceret,« skriver han.

Undersøger alle muligheder

Dekan Jesper Kallestrup siger, at DVIP’erne ikke kan bære hele lønbesparelsen alene, og at ledelsen gør alt for at finde andre besparelser og nye indtægter.

Ledelsen ser et potentiale i at udbyde undervisning på tværs inden for beslægtede områder på fakultetet, så institutterne kan trække på hinandens lærerkræfter. Man vil derfor også forsøge at gøre det mere attraktivt at udbyde fælles undervisningsmoduler, oplyser dekanen.

Desuden ser ledelsen en strategisk mulighed for at skaffe nye indtægter fra eksempelvis efter- og videreuddannelse og ved at søge forskningsmidler fra private fonde.

»Disse indtægter kan dog ikke opveje nedgangen i bevillingerne fra Finansloven, og derfor er vi desværre nødt til at reducere vores lønudgifter,« skriver han.

Dekanen deltager i institutmøder

Jesper Kallestrup skriver til medarbejderne, at ledelsen ikke på nuværende tidspunkt ved, hvordan besparelserne vil påvirke de enkelte institutter og afdelinger, men at det vil blive besluttet i samarbejde med institutlederne til nytår.

»Det er naturligvis frustrerende, men vi fandt det i ledelsen passende at meddele, hvordan den økonomiske situation ser ud, så snart vi vidste det,« står der i brevet til medarbejderne.

Dekanen skriver også, at han vil deltage i de kommende institutmøder, hvor han vil være klar til at svare på spørgsmål.

Tidspunktet for møderne bliver meldt ud i institutternes nyhedsbreve.

Seneste