Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HUM-specialer skal bedømmes på den halve tid

Eksamen — Censorer skal nu bedømme specialer på Det Humanistiske Fakultet på fem timer. Før havde de ti.

Fra nu af skal humaniora-studerendes afsluttende opgave – specialet – bedømmes af censor på fem timer i stedet for på ti. Det skriver Magisterbladet.

De studerende har brugt et halvt år eller mere på at skrive de de 50, 80 eller nogle gange 100+ sider.

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet skyder skylden på en række besparelser fra regeringen, der samlet løber op i mere end 160 millioner kr.

Ligesom alle de andre besparelser og forringelser, der sker på universitetet i øjeblikket, er det super træls. Vi bruger rigtig lang tid på at skrive vores opgaver, så det er vigtigt, at dem, der skal bedømme specialet får ordentligt tid til både at bedømme og give feedback.

Laura Bech Hansen fra Studenterrådet

Blandt andet omprioriteringsbidraget, der skærer to procent af uddannelsesbevillingen årlig i perioden 2016 – 2020 , og som måske forlænges til 2021, hvis regeringen får vedtaget sit forslag til finanslov.

Skader kvaliteteten

Formand for HUMrådet Niklas Zenius siger til Uniavisen, at det er en dårlig ide at halvere bedømmelsestiden:

»Det er begrænset, hvor meget man kan gå i dybden på fem timer. Det er ærgerligt, for der bør ikke kun være tid til at læse og bedømme, men også til at undersøge kilder, påstande og teorier,« siger han og fortsætter:

»Folketinget tror, at de kan blive ved med at spare, uden det går ud over kerneydelser og kvaliteten, men det er en illusion.«

Laura Bech Hansen fra Studenterrådet synes, at halveringen øger et allerede alt for stort skel mellem, hvor meget arbejde de studerende bruger på at skrive deres specialer, og hvor lidt tid, der afsættes til at bedømme det:

»Ligesom alle de andre besparelser og forringelser, der sker på universitetet i øjeblikket, er det super træls. Vi bruger rigtig lang tid på at skrive vores opgaver, så det er vigtigt, at dem, der skal bedømme specialet får ordentligt tid til både at bedømme og give feedback.«

Dekan: Vi skal jo finde besparelserne et sted

Dekan for Det Humanistiske Fakultet Ulf Hedetoft siger til Magisterbladet, at den årlige besparelse på to procent, som regeringen har bestemt, at universiteterne skal lave indtil 2020, tvinger ham til at skære ind til benet og nogle gange ind i benet. Halveringen af tiden til at bedømme specialer er altså af ren og skær nødvendighed:

»Alle reduktioner er forringelser, men vi skal jo finde besparelserne et eller andet sted – eller rettere mange steder, sådan at en flerhed af områder bidrager,« siger dekan Ulf Hedetoft til Magisterbladet.

Specialer på Det Humanistiske Fakultet ligger for det meste et sted mellem 50 og 100 sider. På Professionshøjskolen UCC har de lavet en guide til censorer, hvori læsetiden er sat til 30min. pr. 5 sider til skriftlige opgaver. Hvis samme læsetid overføres til specialerne på KU, er de fem timer løbet ud efter 50 sider. Det vil sige ingen tid til bedømmelse eller specialeudtalelse. Og hvis specialet er på 100 sider, bliver det formentlig svært overhovedet at nå at læse det hele.

Formand for HUMrådet Niklas Zenius fortæller, at Det Humanistiske Fakultet nu overvejer at skære i længden af specialerne som direkte konsekvens af halveringen af bedømmelsestiden.

Seneste