Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Humaniora fusionerer - studerende og ansatte savner svar

Fusion — To institutter slås sammen på Det Humanistiske Fakultet, og samtidig skal der spares på lønningerne. Studerende og ansatte udtrykker uro.

Et endnu unavngivet stor-institut opstår til efteråret på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Fusionsinstituttet skal bestå af Institut for Informationsstudier (INF) og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF).

Ifølge dekan Jesper Kallestrup, som har udsendt en meddelelse på Københavns Universitets intranet, bliver det »et robust og bredt funderet institut, som vil beskæftige sig med væsentlige samfundsproblemer – og som vil være godt rustet til at påtage sig forskning på tværs af traditionelle discipliner og til at styrke det fælles uddannelsesudbud.«

Fusionen sker i en periode, hvor Det Humanistiske Fakultet skal spare, primært fordi Folketinget i 2014 vedtog at optage færre studerende på en lang række uddannelser med dårlige arbejdsløshedstal. I alt mangler Humaniora inden 2020 at barbere 25 millioner kroner af lønudgifterne, og fusionen skal give en del af denne besparelse.

Men ansatte og studerende ved endnu ikke, hvordan det skal ske.

Sparerunde kommer i ét hug

»Det er usikkert, hvad fusionen betyder for de studerende,« siger Andreas Jørgensen, der læser Kommunikation og IT på andet semester. Han er tillige studenterpolitisk aktiv og blandt andet medlem af Studienævnet på MEF.

Ledelsen har ikke ifølge Andreas Jørgensen oplyst, hvad fusionen indebærer, og om det primært er faglige eller økonomiske hensyn, der begrunder den:

»Vi har fået korte meddelelser fra ledelsen, og på et møde med de to institutledere har vi spurgt til de faglige begrundelser for fusionen,« siger han.

»Der er nogle fællesnævnere mellem mit fag Kommunikation og IT og det, de laver på Institut for Informationsvidenskab, men vi har fået upræcise svar. Er det mere end floskler? Jeg synes ikke, de faglige begrundelser for fusionen lod til at vægte tungest.«

Men det gør de, siger Jens-Erik Mai, der i dag er institutleder på Institut for Informationsstudier, og som fra september 2019 bliver leder for hele det fusionerede institut.

Jeg glæder mig til at bringe fagligheder sammen, og jeg tror det vil være til stor gavn for de studerende

Institutleder Jens-Erik Mai

»Først og fremmest er det en fagligt begrundet fusion, fordi de to institutter har en masse ting til fælles, som fx forskning i digital kultur, informationsteknologi, børnekultur, genrestudier, digital dannelse og digital kontrol. Der er allerede et godt samarbejde i dag, så det handler om at knytte forskningen tættere sammen,« siger Jens-Erik Mai.

»Jeg glæder mig til at bringe fagligheder sammen, og jeg tror det vil være til stor gavn for de studerende.«

»Der er så en forventning om, at vi sparer 25 millioner kroner inden 2020 på lønkontoen på fakultetet, og når vi blandt andet kan undvære en institutlederløn, er det jo et bidrag til det,« siger han.

Baggrund

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er cirka dobbelt så stort som Institut for Informationsstudier, og det sammenlagte institut vil sammen med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab være Det Humanistiske Fakultets største.

Det er ikke klarlagt, hvor det nye institut fysisk skal placeres. Det Humanistiske Fakultet er i de senere år blevet bygget om og fornyet, men en del af de nye byggerier bliver lejet ud, fordi fakultetet skal spare, og fordi studenterbefolkningen er blevet gjort mindre af politikerne, som dog samtidig har udvidet de fysiske rammer.

Maja Horst, der i dag leder Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, er ansat på en åremålskontrakt, der udløber i efteråret 2019, hvorefter hun fortsætter som professor.

Jens-Erik Mai siger, at den præcise spareplan for det fusionerede institut ikke findes endnu, men at der skal ske én samlet spareøvelse i år, og altså ikke først en sparerunde ved selve fusionen fulgt af en fakultetssparerunde kort efter. Planen vil blive meldt ud til tillidsrepræsentanterne, når den foreligger.

»Der er ikke sat tal på endnu, hvad de forskellige institutter og afdelinger skal spare, men når det er klarlagt, bliver det meldt ud i fakultetssamarbejdsudvalget.«

Tillidsfolk: godt vi undgår grønthøster

»Som tillidsrepræsentanter møder vi både begejstrede og mindre begejstrede reaktioner, der ikke mindst vedrører sammenfaldet mellem mulige afskedigelser og fusion,« skriver lektorerne Anne Mette Thorhauge (MEF) og Hans Elbeshausen (INF), der er tillidsrepræsentanter for forskerne på de to institutter, i en fælles udtalelse til Uniavisen.

»Vi ser fusionen som et udtryk for at ledelsen ønsker at lave en strategisk besparelse fremfor en ’grønthøster’ og det ser vi som en positiv ting. Vi kan også godt se de relevante faglige overlap mellem institutter og hvad det giver af muligheder for forskning og undervisning. Det er dog fortsat uklart, hvilke konkrete omorganiseringer det vil lede til, og det giver selvfølgelig anledning til en vis usikkerhed blandt vores kollegaer.«

Anne Mette Thorhauge og Hans Elbeshausen skriver også, at det er vigtigt, at fusionen sker på åben og inkluderende vis.

Biblioteker, cafeer og studienævn lever usikkert

»Ledelsen har sagt, at fusionen ikke får indvirkning på vores hverdag som studerende, men det er jeg overbevist om, at den vil,« siger studerende Andreas Jørgensen og nævner at det er uafklaret, hvad der skal ske med de to institutters respektive studentercaféer og biblioteksfilialer og, ikke mindst, studienævn.

Det er ikke oplyst, om de studerende samlet set vil få færre repræsentanter og dermed potentielt mindre indflydelse, hvis de to nuværende studienævn bliver lagt sammen.

Ledelsen har sagt, at fusionen ikke får indvirkning på vores hverdag som studerende, men det er jeg overbevist om, at den vil

Studerende Andreas Jørgensen

De politisk aktive studerende har lavet en arbejdsgruppe, der følger fusionen, siger Andreas Jørgensen:

»Men vi har ikke taget stilling til, om vi vil bakke op om fusionen endnu, for vi mangler informationer. Der er studerende fra INF, der har givet udtryk for en generel frygt for at blive opslugt i et større institut, og på MEF er der folk, der tænker, at nu kommer der endnu en uddannelse til den bolsjefabrik, de kender,« siger han.

»Det er blevet sagt om MEF, at det består af de uddannelser, der blev til overs, da man oprettede de øvrige institutter.«

Også institutleder Jens-Erik Mai er i færd med at nedsætte grupper, fx til at finde på et navn:

»Alle gode idéer er velkomne,« siger han. »Vi er i proces med at nedsætte nogle arbejdsgrupper – herunder også en der specifikt skal arbejde med udviklingen af studiemiljøet på det fusionerede institut, og det udvalg skal blandt andet kigge på det med at samle studentercaféerne.«

Ifølge institutleder Jens-Erik Mai er MEF i øvrigt »ikke mere blandede bolsjer end de andre institutter på fakultetet, som også er mangeartede med forskellige fagligheder.«

11. marts er der aftalt et stormøde mellem studerende og ledelse om de praktiske konsekvenser af fusionen.

Seneste